A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » 2014 r.
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Deklaracja dostępności
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - WPN.420.70.2020.PS
» Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego - BI.6740.1.77.2020.AG
» Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego - BI.6740.1.74.2020.AG
» Przetarg nieograniczony na: „Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Sokołach i Szkoły Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2020/2021”
» O B W I E S Z C Z E N I E - 27.10.2020 r. XVII Sesja Rady Gminy Sokoły
Ilość wiadomości z działu '2014 r.': 11
1  XXV/189/2014 - 25 lutego 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie stawek opłaty targowej...
2015-12-01 1410 Czytano:1267 razy » Przeczytaj artykuł
2  XXV/194/2014 - 25 lutego 2014 r.
ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Pomoc gminy w zakresie do...
2015-12-01 1412 Czytano:1407 razy » Przeczytaj artykuł
3  XXV/195/2014 - 25 lutego 2014 r.
podwyższenia kryterium dochodowego uprawiającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w for...
2015-12-01 1416 Czytano:1215 razy » Przeczytaj artykuł
4  XXV/196/2014 - 25 lutego 2014 r.
określenia zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w...
2015-12-01 1418 Czytano:1156 razy » Przeczytaj artykuł
5  XXVI/201/2014 - 8 kwietnia 2014 r.
utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego...
2015-12-01 1421 Czytano:1315 razy » Przeczytaj artykuł
6  XXVII/209/2014 - 24 czerwca 2014 r.
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł...
2015-12-01 1424 Czytano:1300 razy » Przeczytaj artykuł
7  XXVIII/213/2014 - 15 lipca 2014 r.
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbieran...
2015-12-01 1427 Czytano:1329 razy » Przeczytaj artykuł
8  XXVIII/214/2014 - 15 lipca 2014 r.
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od ...
2015-12-01 1431 Czytano:1303 razy » Przeczytaj artykuł
9  XXVIII/215/2014 - 15 lipca 2014 r.
określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolen...
2015-12-01 1433 Czytano:1284 razy » Przeczytaj artykuł
10  XXIX/219/2014 - 23 września 2014 r.
utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódz...
2014-09-29 1251 Czytano:1688 razy » Przeczytaj artykuł
11  XXX/223/2014 - 30 października 2014 r.
obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzają...
2015-12-01 1436 Czytano:1284 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
2002 r.
2003 r.
2004 r.
2005 r.
2006 r.
2007 r.
2008 r.
2009 r.
2010 r.
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
2017 r.
2018 r.
2019 r.
2020 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» zmieniająca uchwałę w sprawie stawek opłaty targowej
» ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
» podwyższenia kryterium dochodowego uprawiającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
» określenia zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
» utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
» szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
» górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
» szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
» określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sokoły
» utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

e-mail: sekretariat@sokoly.pl