A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » 2017 r.
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Wybory samorządowe 2018
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Katalog usług
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zaproszenie do składania ofert na „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 1.300.000,00 zł”
» Petycja w sprawie budowy wielofunkcyjnego obiektu sportowego typu 'ORLIK'
» O B W I E S Z C Z E N I E - 18.12.2018 r. wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Sokoły
» PROTOKÓŁ NR 1.2018 - 20.11.2018 r.
» ZARZĄDZENIE NR 47.2018 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Ilość wiadomości z działu '2017 r.': 16
1  XXV/159/2017 - 29 grudnia 2017 r.
Programu współpracy Gminy Sokoły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ar...
2018-03-28 1414 Czytano:160 razy » Przeczytaj artykuł
2  XXIV/148/2017 - 28 listopada 2017 r.
zwolnień w podatku od nieruchomości...
2017-12-13 0939 Czytano:221 razy » Przeczytaj artykuł
3  XXIV/147/2017 - 28 listopada 2017 r.
określenia stawek podatku od nieruchomości...
2017-12-13 0849 Czytano:254 razy » Przeczytaj artykuł
4  XXIII/146/2017 - 12 września 2017 r.
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających w szk...
2017-09-25 1038 Czytano:245 razy » Przeczytaj artykuł
5  XXIII/142/2017 - 12 września 2017 r.
zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołach...
2017-09-25 1032 Czytano:258 razy » Przeczytaj artykuł
6  XXIII/141/2017 - 12 września 2017 r.
nadania nazwy ulicy w miejscowości Sokoły...
2017-09-25 1029 Czytano:276 razy » Przeczytaj artykuł
7  XX/133/2017 - 23 maja 2017 r.
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania
przedszkolnego i szk...
2017-06-06 0825 Czytano:326 razy » Przeczytaj artykuł
8  XX/132/2017 - 23 maja 2017 r.
określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych
szkół po...
2017-06-06 0824 Czytano:317 razy » Przeczytaj artykuł
9  XX/131/2017 - 23 maja 2017 r.
określenia kryteriów rekrutacji do punktu przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych
w szkoł...
2017-06-06 0822 Czytano:349 razy » Przeczytaj artykuł
10  XX/130/2017 - 23 maja 2017 r.
określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do
5 lat...
2017-06-06 0821 Czytano:319 razy » Przeczytaj artykuł
11  XX/129/2017 - 23 maja 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustr...
2017-06-06 0819 Czytano:324 razy » Przeczytaj artykuł
12  XX/128/2017 - 23 maja 2017 r.
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej
kwoty dofinans...
2017-06-06 0818 Czytano:324 razy » Przeczytaj artykuł
13  XX/124/2017 - 23 maja 2017 r.
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkani...
2017-06-06 0816 Czytano:309 razy » Przeczytaj artykuł
14  XX/123/2017 - 23 maja 2017 r.
zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołach...
2017-06-06 0814 Czytano:325 razy » Przeczytaj artykuł
15  XIX/121/2017 - 28 marca 2017 r.
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego...
2017-04-10 1208 Czytano:353 razy » Przeczytaj artykuł
16  XIX/120/2017 - 28 marca 2017 r.
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gmin...
2017-04-10 1203 Czytano:321 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
2002 r.
2003 r.
2004 r.
2005 r.
2006 r.
2007 r.
2008 r.
2009 r.
2010 r.
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
2017 r.
2018 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» Programu współpracy Gminy Sokoły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok
» zwolnień w podatku od nieruchomości
» określenia stawek podatku od nieruchomości
» określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokoły
» zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołach
» nadania nazwy ulicy w miejscowości Sokoły
» trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Sokoły przez inne niż Gmina Sokoły osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
» określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sokoły dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
» określenia kryteriów rekrutacji do punktu przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokoły
» określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat

Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

e-mail: sekretariat@sokoly.pl