A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » 2017 r.
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Deklaracja dostępności
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przetarg nieograniczony na: „Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Sokołach i Szkoły Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2020/2021”
» O B W I E S Z C Z E N I E - 27.10.2020 r. XVII Sesja Rady Gminy Sokoły
» Informacja o wydaniu postanowienia o rygorze natychmiastowej wykonalności decyzji Wójta Gminy Sokoły
» Przetarg nieograniczony na „Rozbudowę drogi gminnej nr 106394B (ul. Żytnia) w miejscowości Sokoły, obejmującą zagospodarowanie działki o nr geod. 145 wraz .......'
» Obwieszczenie z dnia 08.10.2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Ilość wiadomości z działu '2017 r.': 16
1  XXV/159/2017 - 29 grudnia 2017 r.
Programu współpracy Gminy Sokoły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ar...
2018-03-28 1414 Czytano:847 razy » Przeczytaj artykuł
2  XXIV/148/2017 - 28 listopada 2017 r.
zwolnień w podatku od nieruchomości...
2017-12-13 0939 Czytano:1027 razy » Przeczytaj artykuł
3  XXIV/147/2017 - 28 listopada 2017 r.
określenia stawek podatku od nieruchomości...
2017-12-13 0849 Czytano:996 razy » Przeczytaj artykuł
4  XXIII/146/2017 - 12 września 2017 r.
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających w szk...
2017-09-25 1038 Czytano:1033 razy » Przeczytaj artykuł
5  XXIII/142/2017 - 12 września 2017 r.
zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołach...
2017-09-25 1032 Czytano:1077 razy » Przeczytaj artykuł
6  XXIII/141/2017 - 12 września 2017 r.
nadania nazwy ulicy w miejscowości Sokoły...
2017-09-25 1029 Czytano:945 razy » Przeczytaj artykuł
7  XX/133/2017 - 23 maja 2017 r.
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania
przedszkolnego i szk...
2017-06-06 0825 Czytano:1069 razy » Przeczytaj artykuł
8  XX/132/2017 - 23 maja 2017 r.
określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych
szkół po...
2017-06-06 0824 Czytano:1017 razy » Przeczytaj artykuł
9  XX/131/2017 - 23 maja 2017 r.
określenia kryteriów rekrutacji do punktu przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych
w szkoł...
2017-06-06 0822 Czytano:1132 razy » Przeczytaj artykuł
10  XX/130/2017 - 23 maja 2017 r.
określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do
5 lat...
2017-06-06 0821 Czytano:1031 razy » Przeczytaj artykuł
11  XX/129/2017 - 23 maja 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustr...
2017-06-06 0819 Czytano:1076 razy » Przeczytaj artykuł
12  XX/128/2017 - 23 maja 2017 r.
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej
kwoty dofinans...
2017-06-06 0818 Czytano:1043 razy » Przeczytaj artykuł
13  XX/124/2017 - 23 maja 2017 r.
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkani...
2017-06-06 0816 Czytano:944 razy » Przeczytaj artykuł
14  XX/123/2017 - 23 maja 2017 r.
zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołach...
2017-06-06 0814 Czytano:980 razy » Przeczytaj artykuł
15  XIX/121/2017 - 28 marca 2017 r.
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego...
2017-04-10 1208 Czytano:1014 razy » Przeczytaj artykuł
16  XIX/120/2017 - 28 marca 2017 r.
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gmin...
2017-04-10 1203 Czytano:1156 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
2002 r.
2003 r.
2004 r.
2005 r.
2006 r.
2007 r.
2008 r.
2009 r.
2010 r.
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
2017 r.
2018 r.
2019 r.
2020 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» Programu współpracy Gminy Sokoły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok
» zwolnień w podatku od nieruchomości
» określenia stawek podatku od nieruchomości
» określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokoły
» zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołach
» nadania nazwy ulicy w miejscowości Sokoły
» trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Sokoły przez inne niż Gmina Sokoły osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
» określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sokoły dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
» określenia kryteriów rekrutacji do punktu przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokoły
» określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat

Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

e-mail: sekretariat@sokoly.pl