A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » 2017 r.
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Karty usług
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zaprosznie do składania ofert na „Wykonanie niwelacji równiarką samojezdną dróg gminnych i dojazdowych do pól o nawierzchni żwirowej i gruntowej w 2020 roku”
» ZARZĄDZENIE NR 10.2020 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 r.
» UCHWAŁA NR XIII/86/2020 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
» UCHWAŁA NR XIII/92/2020 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021 roku
» UCHWAŁA NR XIII/91/2020 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokoły
Ilość wiadomości z działu '2017 r.': 16
1  XXV/159/2017 - 29 grudnia 2017 r.
Programu współpracy Gminy Sokoły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ar...
2018-03-28 1414 Czytano:620 razy » Przeczytaj artykuł
2  XXIV/148/2017 - 28 listopada 2017 r.
zwolnień w podatku od nieruchomości...
2017-12-13 0939 Czytano:722 razy » Przeczytaj artykuł
3  XXIV/147/2017 - 28 listopada 2017 r.
określenia stawek podatku od nieruchomości...
2017-12-13 0849 Czytano:759 razy » Przeczytaj artykuł
4  XXIII/146/2017 - 12 września 2017 r.
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających w szk...
2017-09-25 1038 Czytano:771 razy » Przeczytaj artykuł
5  XXIII/142/2017 - 12 września 2017 r.
zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołach...
2017-09-25 1032 Czytano:793 razy » Przeczytaj artykuł
6  XXIII/141/2017 - 12 września 2017 r.
nadania nazwy ulicy w miejscowości Sokoły...
2017-09-25 1029 Czytano:712 razy » Przeczytaj artykuł
7  XX/133/2017 - 23 maja 2017 r.
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania
przedszkolnego i szk...
2017-06-06 0825 Czytano:817 razy » Przeczytaj artykuł
8  XX/132/2017 - 23 maja 2017 r.
określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych
szkół po...
2017-06-06 0824 Czytano:796 razy » Przeczytaj artykuł
9  XX/131/2017 - 23 maja 2017 r.
określenia kryteriów rekrutacji do punktu przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych
w szkoł...
2017-06-06 0822 Czytano:870 razy » Przeczytaj artykuł
10  XX/130/2017 - 23 maja 2017 r.
określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do
5 lat...
2017-06-06 0821 Czytano:764 razy » Przeczytaj artykuł
11  XX/129/2017 - 23 maja 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustr...
2017-06-06 0819 Czytano:822 razy » Przeczytaj artykuł
12  XX/128/2017 - 23 maja 2017 r.
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej
kwoty dofinans...
2017-06-06 0818 Czytano:785 razy » Przeczytaj artykuł
13  XX/124/2017 - 23 maja 2017 r.
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkani...
2017-06-06 0816 Czytano:717 razy » Przeczytaj artykuł
14  XX/123/2017 - 23 maja 2017 r.
zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołach...
2017-06-06 0814 Czytano:745 razy » Przeczytaj artykuł
15  XIX/121/2017 - 28 marca 2017 r.
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego...
2017-04-10 1208 Czytano:775 razy » Przeczytaj artykuł
16  XIX/120/2017 - 28 marca 2017 r.
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gmin...
2017-04-10 1203 Czytano:880 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
2002 r.
2003 r.
2004 r.
2005 r.
2006 r.
2007 r.
2008 r.
2009 r.
2010 r.
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
2017 r.
2018 r.
2019 r.
2020 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» Programu współpracy Gminy Sokoły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok
» zwolnień w podatku od nieruchomości
» określenia stawek podatku od nieruchomości
» określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokoły
» zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołach
» nadania nazwy ulicy w miejscowości Sokoły
» trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Sokoły przez inne niż Gmina Sokoły osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
» określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sokoły dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
» określenia kryteriów rekrutacji do punktu przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokoły
» określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat

Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

e-mail: sekretariat@sokoly.pl