A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » 2018 r.
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Wybory samorządowe 2018
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Katalog usług
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zaproszenie do składania ofert na ,, Wykonanie operatu szacunkowego..'
» Zaproszenie do składania ofert na „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 1.300.000,00 zł”
» Petycja w sprawie budowy wielofunkcyjnego obiektu sportowego typu 'ORLIK'
» O B W I E S Z C Z E N I E - 18.12.2018 r. wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Sokoły
» PROTOKÓŁ NR 1.2018 - 20.11.2018 r.
Ilość wiadomości z działu '2018 r.': 16
1  XXVI/160/2018 - 20 marca 2018 r.
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania
przedszkolnego i szk...
2018-03-28 1404 Czytano:130 razy » Przeczytaj artykuł
2  XXVI/161/2018 - 20 marca 2018 r.
podziału Gminy Sokoły na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby
radnych wy...
2018-03-28 1406 Czytano:122 razy » Przeczytaj artykuł
3  XXVI/162/2018 - 20 marca 2018 r.
podziału gminy Sokoły na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib ob...
2018-03-28 1408 Czytano:119 razy » Przeczytaj artykuł
4  XXVI/163/2018 - 20 marca 2018 r.
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gmi...
2018-03-28 1411 Czytano:124 razy » Przeczytaj artykuł
5  XXVIII/178/2018 - 21 czerwca 2018 r.
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej
kwoty dofinans...
2018-10-12 1448 Czytano:28 razy » Przeczytaj artykuł
6  XXVIII/179/2018 - 21 czerwca 2018 r.
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych
wychowa...
2018-10-12 1454 Czytano:28 razy » Przeczytaj artykuł
7  XXVIII/180/2018 - 21 czerwca 2018 r.
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedów, pedagogów,
psycholo...
2018-10-12 1456 Czytano:25 razy » Przeczytaj artykuł
8  XXVIII/181/2018 - 21 czerwca 2018 r.
zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycielo...
2018-10-12 1458 Czytano:26 razy » Przeczytaj artykuł
9  XXIX/186/2018 - 21 sierpnia 2018 r.
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad
usytuowania mi...
2018-10-12 1501 Czytano:28 razy » Przeczytaj artykuł
10  XXIX/187/2018 - 21 sierpnia 2018 r.
utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
wojewód...
2018-10-12 1503 Czytano:24 razy » Przeczytaj artykuł
11  XXIX/188/2018 - 21 sierpnia 2018 r.
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sokoły na lata
2018-2022 oraz za...
2018-10-12 1505 Czytano:27 razy » Przeczytaj artykuł
12  XXIX/191/2018 - 21 sierpnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Soko...
2018-10-12 1507 Czytano:27 razy » Przeczytaj artykuł
13  XXIX/192/2018 - 21 sierpnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
o...
2018-10-12 1508 Czytano:25 razy » Przeczytaj artykuł
14  XXX/193/2018 - 23 września 2018 r.
nadania nazwy rondu w Sokołach...
2018-10-12 1510 Czytano:26 razy » Przeczytaj artykuł
15  XXXI/197/2018 - 9 października 2018 r.
statutu Gminy Sokoły...
2018-10-12 1511 Czytano:29 razy » Przeczytaj artykuł
16  XXXI/198/2018 - 9 października 2018 r.
zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołach...
2018-10-12 1513 Czytano:29 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
2002 r.
2003 r.
2004 r.
2005 r.
2006 r.
2007 r.
2008 r.
2009 r.
2010 r.
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
2017 r.
2018 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Sokoły przez inne niż Gmina Sokoły osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
» podziału Gminy Sokoły na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
» podziału gminy Sokoły na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
» Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokoły
» planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2018 roku
» określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w punkcie przedszkolnym i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sokoły
» określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedów, pedagogów, psychologów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sokoły
» zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Sokoły
» ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
» utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

e-mail: sekretariat@sokoly.pl