A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » 2018 r.
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 28.06.2020 r.
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» I N F O R M A C J A z pracy Wójta i Komisji Rady Gminy Sokoły za okres od 28 kwietnia 2020 r. do 23 czerwca 2020 r.
» I N F O R M A C J A z pracy Wójta i Komisji Rady Gminy Sokoły za okres od 31 marca 2020 r. do 28 kwietnia 2020 r.
» I N F O R M A C J A z pracy Wójta i Komisji Rady Gminy Sokoły za okres od 6 lutego 2020 r. do 31 marca 2020 r.
» I N F O R M A C J A z pracy Wójta i Komisji Rady Gminy Sokoły za okres od 30 grudnia 2019 r. do 6 lutego 2020 r.
» ZARZĄDZENIE NR 22.2020 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sokoły
Ilość wiadomości z działu '2018 r.': 24
1  III/16/2018 - 28 grudnia 2018 r.
zmiany uchwały określającej wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych...
2019-01-10 1159 Czytano:375 razy » Przeczytaj artykuł
2  III/15/2018 - 28 grudnia 2018 r.
ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy
w zakresie do...
2019-01-10 1158 Czytano:396 razy » Przeczytaj artykuł
3  III/14/2018 - 28 grudnia 2018 r.
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie
dożywiania w f...
2019-01-10 1157 Czytano:330 razy » Przeczytaj artykuł
4  III/13/2018 - 28 grudnia 2018 r.
określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia
rzeczoweg...
2019-01-10 1156 Czytano:324 razy » Przeczytaj artykuł
5  III/11/2018 - 28 grudnia 2018 r.
zmiany statutu Gminy Sokoły...
2019-01-10 1155 Czytano:338 razy » Przeczytaj artykuł
6  II/7/2018 - 29 listopada 2018 r.
zmiany uchwały określającej przystanki komunikacyjne oraz dworce których właścicielem
lub zar...
2019-01-10 1153 Czytano:333 razy » Przeczytaj artykuł
7  II/6/2018 - 29 listopada 2018 r.
Programu współpracy Gminy Sokoły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w a...
2019-01-10 1152 Czytano:408 razy » Przeczytaj artykuł
8  II/5/2018 - 29 listopada 2018 r.
określenia stawek podatku od nieruchomości...
2019-01-10 1141 Czytano:340 razy » Przeczytaj artykuł
9  XXVI/160/2018 - 20 marca 2018 r.
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania
przedszkolnego i szk...
2018-03-28 1404 Czytano:641 razy » Przeczytaj artykuł
10  XXVI/161/2018 - 20 marca 2018 r.
podziału Gminy Sokoły na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby
radnych wy...
2018-03-28 1406 Czytano:659 razy » Przeczytaj artykuł
11  XXVI/162/2018 - 20 marca 2018 r.
podziału gminy Sokoły na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib ob...
2018-03-28 1408 Czytano:689 razy » Przeczytaj artykuł
12  XXVI/163/2018 - 20 marca 2018 r.
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gmi...
2018-03-28 1411 Czytano:599 razy » Przeczytaj artykuł
13  XXVIII/178/2018 - 21 czerwca 2018 r.
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej
kwoty dofinans...
2018-10-12 1448 Czytano:472 razy » Przeczytaj artykuł
14  XXVIII/179/2018 - 21 czerwca 2018 r.
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych
wychowa...
2018-10-12 1454 Czytano:481 razy » Przeczytaj artykuł
15  XXVIII/180/2018 - 21 czerwca 2018 r.
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedów, pedagogów,
psycholo...
2018-10-12 1456 Czytano:509 razy » Przeczytaj artykuł
16  XXVIII/181/2018 - 21 czerwca 2018 r.
zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycielo...
2018-10-12 1458 Czytano:549 razy » Przeczytaj artykuł
17  XXIX/186/2018 - 21 sierpnia 2018 r.
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad
usytuowania mi...
2018-10-12 1501 Czytano:473 razy » Przeczytaj artykuł
18  XXIX/187/2018 - 21 sierpnia 2018 r.
utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
wojewód...
2018-10-12 1503 Czytano:470 razy » Przeczytaj artykuł
19  XXIX/188/2018 - 21 sierpnia 2018 r.
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sokoły na lata
2018-2022 oraz za...
2018-10-12 1505 Czytano:524 razy » Przeczytaj artykuł
20  XXIX/191/2018 - 21 sierpnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Soko...
2018-10-12 1507 Czytano:542 razy » Przeczytaj artykuł
21  XXIX/192/2018 - 21 sierpnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
o...
2018-10-12 1508 Czytano:533 razy » Przeczytaj artykuł
22  XXX/193/2018 - 23 września 2018 r.
nadania nazwy rondu w Sokołach...
2018-10-12 1510 Czytano:557 razy » Przeczytaj artykuł
23  XXXI/197/2018 - 9 października 2018 r.
statutu Gminy Sokoły...
2018-10-12 1511 Czytano:551 razy » Przeczytaj artykuł
24  XXXI/198/2018 - 9 października 2018 r.
zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołach...
2018-10-12 1513 Czytano:453 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
2002 r.
2003 r.
2004 r.
2005 r.
2006 r.
2007 r.
2008 r.
2009 r.
2010 r.
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
2017 r.
2018 r.
2019 r.
2020 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» zmiany uchwały określającej wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych
» ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023
» podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
» określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
» zmiany statutu Gminy Sokoły
» zmiany uchwały określającej przystanki komunikacyjne oraz dworce których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Sokoły oraz warunki i zasady korzystania z tych przystanków oraz dworców
» Programu współpracy Gminy Sokoły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok
» określenia stawek podatku od nieruchomości
» trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Sokoły przez inne niż Gmina Sokoły osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
» podziału Gminy Sokoły na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

e-mail: sekretariat@sokoly.pl