A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » 2019 r.
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Katalog usług
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Wybory sołtysów 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do izb rolniczych
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
» Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Budowa gminnego targowiska „Mój Rynek” w Sokołach””
» O B W I E S Z C Z E N I E - 27.08.2019 r. VIII Sesja Rady Gminy Sokoły
» Obwieszczenie
» Drugi przetarg ustny nieograniczony do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej po byłej Szkole Podstawowej w Nowych Raciborach
Ilość wiadomości z działu '2019 r.': 9
1  IV/20/2019 - 20 lutego 2019 r.
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sokoły...
2019-04-12 0914 Czytano:47 razy » Przeczytaj artykuł
2  IV/21/2019 - 20 lutego 2019 r.
przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sokoły na lata 2018-2021...
2019-04-12 0915 Czytano:47 razy » Przeczytaj artykuł
3  IV/28/2019 - 20 lutego 2019 r.
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości te...
2019-04-12 0916 Czytano:42 razy » Przeczytaj artykuł
4  V/32/2019 - 26 marca 2019 r.
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gmi...
2019-04-12 0918 Czytano:42 razy » Przeczytaj artykuł
5  V/35/2019 - 26 marca 2019 r.
zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Sokoły...
2019-04-12 0919 Czytano:41 razy » Przeczytaj artykuł
6  V/36/2019 - 26 marca 2019 r.
ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży przewodniczącym organów wykonawczych
jednos...
2019-04-12 0921 Czytano:46 razy » Przeczytaj artykuł
7  V/38/2019 - 26 marca 2019 r.
dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i opłat stanowiących dochody
budżetu Gm...
2019-04-12 0922 Czytano:45 razy » Przeczytaj artykuł
8  V/39/2019 - 26 marca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunal...
2019-04-12 0923 Czytano:49 razy » Przeczytaj artykuł
9  VI/42/2019 - 30 kwietnia 2019 r.
nadania statutów sołectwom Gminy Sokoły...
2019-05-10 1014 Czytano:37 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
2002 r.
2003 r.
2004 r.
2005 r.
2006 r.
2007 r.
2008 r.
2009 r.
2010 r.
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
2017 r.
2018 r.
2019 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sokoły
» przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sokoły na lata 2018-2021
» wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
» Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokoły
» zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Sokoły
» ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Sokoły
» dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Sokoły
» zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
» nadania statutów sołectwom Gminy Sokoły

Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

e-mail: sekretariat@sokoly.pl