A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » 2019 r.
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Deklaracja dostępności
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Wójta Gminy Sokoły z dnia 28.10.2020 r. ws. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
» Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2020 r.
» Informacja dotycząca aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na 2020 r.
» Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - DOOŚ-WDŚ.ZII.420.80.2018.EK.32
» Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego - AB-I.7840.5.30.2020.WB
Ilość wiadomości z działu '2019 r.': 20
1  IV/20/2019 - 20 lutego 2019 r.
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sokoły...
2019-04-12 0914 Czytano:352 razy » Przeczytaj artykuł
2  IV/21/2019 - 20 lutego 2019 r.
przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sokoły na lata 2018-2021...
2019-04-12 0915 Czytano:361 razy » Przeczytaj artykuł
3  IV/28/2019 - 20 lutego 2019 r.
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości te...
2019-04-12 0916 Czytano:342 razy » Przeczytaj artykuł
4  V/32/2019 - 26 marca 2019 r.
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gmi...
2019-04-12 0918 Czytano:338 razy » Przeczytaj artykuł
5  V/35/2019 - 26 marca 2019 r.
zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Sokoły...
2019-04-12 0919 Czytano:343 razy » Przeczytaj artykuł
6  V/36/2019 - 26 marca 2019 r.
ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży przewodniczącym organów wykonawczych
jednos...
2019-04-12 0921 Czytano:362 razy » Przeczytaj artykuł
7  V/38/2019 - 26 marca 2019 r.
dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i opłat stanowiących dochody
budżetu Gm...
2019-04-12 0922 Czytano:375 razy » Przeczytaj artykuł
8  V/39/2019 - 26 marca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunal...
2019-04-12 0923 Czytano:351 razy » Przeczytaj artykuł
9  VI/42/2019 - 30 kwietnia 2019 r.
nadania statutów sołectwom Gminy Sokoły...
2019-05-10 1014 Czytano:338 razy » Przeczytaj artykuł
10  VII/50/2019 - 25 czerwca 2019 r.
ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sokoły oraz okreś...
2019-09-12 1417 Czytano:297 razy » Przeczytaj artykuł
11  VIII/52/2019 - 27 sierpnia 2019 r.
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej pr...
2019-09-12 1419 Czytano:286 razy » Przeczytaj artykuł
12  VIII/53/2019 - 27 sierpnia 2019 r.
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej...
2019-09-12 1420 Czytano:282 razy » Przeczytaj artykuł
13  VIII/54/2019 - 27 sierpnia 2019 r.
określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego...
2019-09-12 1422 Czytano:284 razy » Przeczytaj artykuł
14  VIII/55/2019 - 27 sierpnia 2019 r.
przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu rekreacyjnego w miejscowości
Kowalewszczyzna...
2019-09-12 1423 Czytano:288 razy » Przeczytaj artykuł
15  VIII/57/2019 - 27 sierpnia 2019 r.
określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty z tytułu
przekszt...
2019-09-12 1425 Czytano:287 razy » Przeczytaj artykuł
16  IX/60/2019 - 8 października 2019 r.
regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę
Sokoły...
2019-12-06 0810 Czytano:242 razy » Przeczytaj artykuł
17  X/63/2019 - 26 listopada 2019 r.
określenia stawek podatku od nieruchomości...
2019-12-06 0814 Czytano:246 razy » Przeczytaj artykuł
18  X/66/2019 - 26 listopada 2019 r.
regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez
Gminę Sokoły...
2019-12-06 0816 Czytano:246 razy » Przeczytaj artykuł
19  X/67/2019 - 26 listopada 2019 r.
Programu współpracy Gminy Sokoły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w a...
2019-12-06 0818 Czytano:236 razy » Przeczytaj artykuł
20  XI/78/2019 - 30 grudnia 2019 r.
utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Integracji Społecznej w Sokołach i nadania jej...
2020-01-03 1210 Czytano:234 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
2002 r.
2003 r.
2004 r.
2005 r.
2006 r.
2007 r.
2008 r.
2009 r.
2010 r.
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
2017 r.
2018 r.
2019 r.
2020 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sokoły
» przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sokoły na lata 2018-2021
» wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
» Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokoły
» zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Sokoły
» ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Sokoły
» dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Sokoły
» zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
» nadania statutów sołectwom Gminy Sokoły
» ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sokoły oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych

Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

e-mail: sekretariat@sokoly.pl