A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Urząd Gminy » Referaty i zakres ich działania
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Wybory samorządowe 2018
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Katalog usług
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 49.2018 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» O B W I E S Z C Z E N I E - 24 stycznia 2019 r. (czwartek) wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, ...
» O B W I E S Z C Z E N I E - 24 stycznia 2019 r. (czwartek) posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sokoły
» O B W I E S Z C Z E N I E - 22 stycznia 2019 r. (wtorek) posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Sokoły
» Obwieszczenie Starosty Wysokomozawieckiego
Ilość wiadomości z działu 'Referaty i zakres ich działania': 1
Zadania wspólne referatów

Do wspólnych zadań referatów i równorzędnych komórek organizacyjnych należy w szczególności:

1) opracowywanie propozycji do projektów budżetu oraz sporządzanie sprawozdań z jego wykonania,
2) inicjowanie i zapewnianie realizacji zadań społeczno-gospodarczych związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej,
3) przygotowywanie projektów aktów prawnych Wójta oraz projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady i jej Komisji,
4) współdziałanie z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w realizacji zadań gminy,
5) współpraca z organami sołectwa,
6) przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski komisji i interpelacje radnych oraz wystąpienia posłów i senatorów,
7) rozpatrywanie skarg i wniosków obywateli w zakresie spraw prowadzonych na zajmowanym stanowisku;
8) prowadzenie postępowania administracyjnego w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz postępowania egzekucyjnego,
9) nadzorowanie i kontrolowanie działalności jednostek organizacyjnych gminy w zakresie ustalonym regulaminem,
10) opracowywanie na potrzeby Wójta oraz w celu przedstawienia radzie, jej komisjom i organom administracji rządowej sprawozdań, analiz i bieżących informacji o realizacji powierzonych zadań,
11) wykonywanie zadań wynikających z przepisów dotyczących statystyki państwowej,
12) realizacja zadań obronnych i obrony cywilnej zgodnie z zakresem działania określonym odrębnymi przepisami,
13) prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych,
14) ochrona danych osobowych oraz ich przetwarzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
15) przygotowywanie i aktualizacja dokumentów w zakresie spraw prowadzonych na zajmowanym stanowisku pracy podlegających publikacji w BIP. Przekazywanie tych dokumentów pracownikowi prowadzącemu BIP do publikacji,
16) udostępnianie informacji publicznej i dokumentów dotyczących wykonywania zadań publicznych.


Data wprowadzenia: 2012-07-20 1207
Data upublicznienia:
Art. czytany: 3658 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Referat Organizacyjny i Oświaty
Referat Finansowy
Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Promocji
Urząd Stanu Cywilnego
Ostat. 10 wiadomości:

» Zadania wspólne referatów

Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

e-mail: sekretariat@sokoly.pl