A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Urząd Gminy » Referaty i zakres ich działania
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Karty usług
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zaprosznie do składania ofert na „Wykonanie niwelacji równiarką samojezdną dróg gminnych i dojazdowych do pól o nawierzchni żwirowej i gruntowej w 2020 roku”
» ZARZĄDZENIE NR 10.2020 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 r.
» UCHWAŁA NR XIII/86/2020 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
» UCHWAŁA NR XIII/92/2020 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021 roku
» UCHWAŁA NR XIII/91/2020 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokoły
Ilość wiadomości z działu 'Referaty i zakres ich działania': 1
Zadania wspólne referatów

Do wspólnych zadań referatów i równorzędnych komórek organizacyjnych należy w szczególności:

1) opracowywanie propozycji do projektów budżetu oraz sporządzanie sprawozdań z jego wykonania,
2) inicjowanie i zapewnianie realizacji zadań społeczno-gospodarczych związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej,
3) przygotowywanie projektów aktów prawnych Wójta oraz projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady i jej Komisji,
4) współdziałanie z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w realizacji zadań gminy,
5) współpraca z organami sołectwa,
6) przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski komisji i interpelacje radnych oraz wystąpienia posłów i senatorów,
7) rozpatrywanie skarg i wniosków obywateli w zakresie spraw prowadzonych na zajmowanym stanowisku;
8) prowadzenie postępowania administracyjnego w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz postępowania egzekucyjnego,
9) nadzorowanie i kontrolowanie działalności jednostek organizacyjnych gminy w zakresie ustalonym regulaminem,
10) opracowywanie na potrzeby Wójta oraz w celu przedstawienia radzie, jej komisjom i organom administracji rządowej sprawozdań, analiz i bieżących informacji o realizacji powierzonych zadań,
11) wykonywanie zadań wynikających z przepisów dotyczących statystyki państwowej,
12) realizacja zadań obronnych i obrony cywilnej zgodnie z zakresem działania określonym odrębnymi przepisami,
13) prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych,
14) ochrona danych osobowych oraz ich przetwarzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
15) przygotowywanie i aktualizacja dokumentów w zakresie spraw prowadzonych na zajmowanym stanowisku pracy podlegających publikacji w BIP. Przekazywanie tych dokumentów pracownikowi prowadzącemu BIP do publikacji,
16) udostępnianie informacji publicznej i dokumentów dotyczących wykonywania zadań publicznych.


Data wprowadzenia: 2012-07-20 1207
Data upublicznienia:
Art. czytany: 4702 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Referat Organizacyjny i Oświaty
Referat Finansowy
Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Promocji
Urząd Stanu Cywilnego
Ostat. 10 wiadomości:

» Zadania wspólne referatów

Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

e-mail: sekretariat@sokoly.pl