A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Gminy » Uchwały rady gminy » Kadencja 2002-2006 » Uchwały 2005 r.
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Deklaracja dostępności
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - DOOŚ-WDŚ.ZII.420.80.2018.EK.32
» Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego - AB-I.7840.5.30.2020.WB
» Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - WPN.420.70.2020.PS
» Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego - BI.6740.1.77.2020.AG
» Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego - BI.6740.1.74.2020.AG
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały 2005 r.': 32
» UCHWAŁA NR XXXIII/139/05 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Sokoły na 2006 rok
» UCHWAŁA NR XXXIII/138/05 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Gminy Sokoły na 2006 rok
» UCHWAŁA NR XXXIII/137/05 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie Karty Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
» UCHWAŁA NR XXXIII/136/05 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2006 rok
» UCHWAŁA NR XXXII/135/05 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sokoły
» UCHWAŁA NR XXXII/134/05 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie zorganizowania konkursu na najpiękniejszą posesję, zagrodę w Gminie Sokoły
» UCHWAŁA NR XXXII/133/05 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR XXXII/132/05 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sokołach
» Uchwała Nr XXXII/131/05 Rady Gminy Sokoły z dnia 6 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
» UCHWAŁA NR XXXII/130/05 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
» UCHWAŁA NR XXXII/129/05 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie stawek opłaty targowej
» UCHWAŁA NR XXXII/128/05 RADY GMINY SOKOŁY z dnia z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
» Uchwała Nr XXXI/127/05 Rady Gminy Sokoły z dnia 20 października 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
» Uchwała Nr XXX/125/05 w sprawie zmian w budżecie gminy
» UCHWAŁA NR XXX /126/05 w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego
» Uchwała Nr XXIX/124/05 Rady Gminy Sokoły z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sokoły
» Uchwała Nr XXIX/123/05 Rady Gminy Sokoły z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na wójta gminy
» Uchwała Nr XXIX/122/05 Rady Gminy Sokoły z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
» Uchwala Nr XXVIII/121/05 Rady Gminy Sokoły z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sokoły.
» Uchwała Nr XXVIII/120/05 Rady Gminy Sokoły z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę nazwy miejscowości
» Uchwała Nr XXVIII/119/05 Rady Gminy Sokoły z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
» Uchwała Nr XXVII/118/05 Rady Gminy Sokoły z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na ..........
» Uchwała Nr XXVII/117/05 Rady Gminy Sokoły z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu dla ..............
» UCHWAŁA NR XXVII/116/05 Rady Gminy Sokoły z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR XXVII/115/05 Rady Gminy Sokoły z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy na wodę
» UCHWAŁA NR XXVII/114/05 Rady Gminy Sokoły z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 r.
» Uchwała Nr XXVI/113/05 Rady Gminy Sokoły z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sokoły
» Uchwała Nr XXVI/112/05 Rady Gminy Sokoły z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sokoły
» Uchwała Nr XXVI/111/05 Rady Gminy Sokoły z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Kowalewszczyźnie
» Uchwała NrXXVI/110/05 Rady Gminy Sokoły z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005
» Uchwała Nr XXVI/109/05 Rady Gminy Sokoły z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sokoły
» Uchwała Nr XXVI/108/05 Rady Gminy Sokoły z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Sokoły
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały 2003 r.
Uchwały 2004 r.
Uchwały 2005 r.
Uchwały 2006 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» UCHWAŁA NR XXXIII/139/05 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Sokoły na 2006 rok
» UCHWAŁA NR XXXIII/138/05 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Gminy Sokoły na 2006 rok
» UCHWAŁA NR XXXIII/137/05 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie Karty Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
» UCHWAŁA NR XXXIII/136/05 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2006 rok
» UCHWAŁA NR XXXII/135/05 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sokoły
» UCHWAŁA NR XXXII/134/05 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie zorganizowania konkursu na najpiękniejszą posesję, zagrodę w Gminie Sokoły
» UCHWAŁA NR XXXII/133/05 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR XXXII/132/05 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sokołach
» Uchwała Nr XXXII/131/05 Rady Gminy Sokoły z dnia 6 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
» UCHWAŁA NR XXXII/130/05 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

e-mail: sekretariat@sokoly.pl