A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jednostki organizacyjne » Centrum Kulturalno-Biblioteczne » Gminny Ośrodek Kultury » Podstawy prawne działania
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Wybory samorządowe 2018
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Katalog usług
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zaproszenie do składania ofert na „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 1.300.000,00 zł”
» Petycja w sprawie budowy wielofunkcyjnego obiektu sportowego typu 'ORLIK'
» O B W I E S Z C Z E N I E - 18.12.2018 r. wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Sokoły
» PROTOKÓŁ NR 1.2018 - 20.11.2018 r.
» ZARZĄDZENIE NR 47.2018 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Ilość wiadomości z działu 'Podstawy prawne działania': 1
Podstawy prawne działania

Podstawy prawne działania

 


Gminny Ośrodek Kultury w Sokołach działa na podstawie:

  1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami);
  2. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zmianami);
  3. Statutu nadanego przez Radę Gminy.

Gminny Ośrodek Kultury (GOK) jest gminną instytucją kultury powołaną do prowadzenia działalności kulturalnej w ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym z zakresu kultury. GOK jest wpisany do rejestru instytucji kultury i posiada osobowość prawną. Podstawowym celem statutowym jest zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki i jej ochrona.

Do zakresu działań GOK należy w szczególności:

1)      edukacja kulturalna i wychowanie poprzez sztukę;

2)      gromadzenie, dokumentowanie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;

3)      integrowanie społeczności lokalnych Gminy poprzez współtworzenie warunków do kultywowania i rozwijania narodowych, etnicznych, regionalnych, środowiskowych wartości kulturowych;

4)      tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania sztuką;

5)      tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, rękodzielnictwa ludowego i artystycznego;

6)      prowadzenie zespołów - klubów artystycznych;

7)      rozbudzanie i wspomagania aktywności kulturalnej w gminie;

8)      prowadzenie doskonalenia zawodowego, szkoleń, warsztatów, działalności instruktażowo-metodycznej, konsultacji i poradnictwa dla pracowników instytucji kultury w zakresie zadań statutowych GOK;

9)      współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych zadaniach w kraju i za granicą;

10)  organizacja imprez artystycznych i rozrywkowych.

W celu wykonywania zadań, Gminny Ośrodek Kultury jest zobowiązany do prowadzenia stałych form działalności oraz do organizowania imprez kulturalnych dla mieszkańców gminy.Data wprowadzenia: 2006-01-25 1237
Data upublicznienia:
Art. czytany: 4667 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Statuk GOK
Ostat. 10 wiadomości:

» Podstawy prawne działania

Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

e-mail: sekretariat@sokoly.pl