A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jednostki organizacyjne » Szkoła Podstawowa w Bruszewie » Informacje ogólne
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Deklaracja dostępności
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - DOOŚ-WDŚ.ZII.420.80.2018.EK.32
» Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego - AB-I.7840.5.30.2020.WB
» Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - WPN.420.70.2020.PS
» Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego - BI.6740.1.77.2020.AG
» Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego - BI.6740.1.74.2020.AG
Ilość wiadomości z działu 'Informacje ogólne': 1
Szkoła Podstawowa w Bruszewie

Szkoła Podstawowa w Bruszewie jest jedną z czterech szkół podstawowych na terenie gminy Sokoły, uczęszcza do niej 66 uczniów (z tendencją wzrostową w następnych latach), dzieci uczą się w 5 oddziałach.
Budynek szkoły został zbudowany w 1940 roku, a w 1999 r. rozbudowany i zmodernizowany, w okresie wakacji bieżącego roku wykonano elewację na nowej części budynku. Szkoła zlokalizowana jest w centrum wsi, jest to typowa szkoła wiejska, jej otoczenie stanowią posesje rolnicze. Zajmuje obszar 1,5 ha, a powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 600m2, budynek jest własnością komunalną, posiadającą 7 sal lekcyjnych (w tym pracownia komputerowa).
Oprócz sal lekcyjnych znajdują się tu również: biblioteka, pokój nauczycielski, gabinet profilaktyczny, szatnia, łazienki, duży korytarz z możliwością prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego w okresie zimowym i porach deszczowych.
Kadra pedagogiczna pracująca w szkole to 7 nauczycieli pełnozatrudnionych i 3 osoby pracujące w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Wszyscy nauczyciele pracują zgodnie ze swoimi kwalifikacjami. Większość nauczycieli ciągle podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursy, warsztaty, studia podyplomowe). Obecnie pracuje w szkole 6 nauczycieli dyplomowanych i 4 mianowanych.
W szkole zatrudnionych jest również 2 pracowników obsługi pracujących po ½ etatu.
Szkoła posiada pracownię komputerową wyposażoną w 13 komputerów połączonych w sieć z dostępem do Internetu, z których uczniowie korzystają w ramach zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych.
Na bazie starych pomocy dydaktycznych szkoła systematycznie wzbogaca wyposażenie pracowni w nowe pomoce niezbędne do prowadzenia zajęć, dostosowując je do nowych wymagań i unowocześniając proces dydaktyczny.
W bieżącym roku zakupiliśmy:
- zestaw do ćwiczeń sportowo-rekreacyjnych RESPO
- zestaw map przyrodniczych
- aparat cyfrowy
- słowniki, encyklopedie.
Dbając o estetykę otoczenia poprawiono stan nawierzchni boiska szkolnego, wykonano elewację szkoły z dociepleniem , przez co pięknieje nam z roku na rok otoczenie szkoły. Należy podkreślić iż znaczną część prac przy szkole wykonują społecznie rodzice, co sprawia że szkoła jest dobrze utrzymana pod katem higieny i estetyki i w szkole uczy się i pracuje miło i przyjemnie.
Dzięki systematycznemu doskonaleniu zawodowemu nauczycieli proces dydaktyczny wzbogaca się w nowe techniki i metody nauczania. Nauczyciele prowadzą zajęcia lekcyjne stosując aktywne metody nauczania, dostosowują je do możliwości edukacyjnych uczniów, różnicują pracę na lekcji. W szkole prowadzone są zajęcia wyrównawcze dla dzieci niepodążających w nauce.
Celem podniesienia wyników sprawdzianu zewnętrznego nauczyciele opracowują i przeprowadzają oraz analizują testy kompetencji ucznia, z wynikami testów zapoznawani są zarówno uczniowie jaki ich rodzice.
Bardzo dużą wagę przywiązujemy do wychowania, poprzez szereg form profilaktycznych unikamy zewnętrznych zagrożeń i z całą stanowczością możemy stwierdzić, że nasza szkoła jest bezpieczna przyjazna uczniowi. Włączając uczniów do współodpowiedzialności na co dzień zauważamy pozytywne zachowania uczniów:
- poszanowanie mienia wspólnego
- reagowanie na niewłaściwe zachowania
- szczerość, otwartość, prawdomówność.
W zakresie pracy opiekuńczej szkoły podejmujemy szereg działań:
- prowadzimy w okresie zimowym akcję ,,Szklanka mleka”,
- dostosowano godziny odjazdu autobusu do godzin nauki w szkole,
- zorganizowano dyżuru nauczycieli po zakończonych zajęciach szkolnych do momentu odjazdu autobusu,
- prowadzimy ciągły monitoring sytuacji materialnej wychowanków, a swe spostrzeżenia przekazujemy Gminnym Ośrodkom Pomocy Społecznej,
- na bieżąco odwiedzamy domy rodzin nieudolnych wychowawczo, wspieramy rodziców w działaniach zmierzających do poprawy sytuacji, a przypadku rodziny objętej kuratelą sadową prowadzimy stały kontakt i wymianę informacji z kuratorem,
- w okresie ferii zimowych prowadzimy nieodpłatnie zajęcia dla uczniów z okolicznych miejscowości, zarówno naszych wychowanków jak też absolwentów- gimnazjalistów i licealistów.
Szkoła stwarza wszechstronne warunki do rozwoju osobowości młodego pokolenia. Poza nadrzędnym celem jakim jest kształcenie, opieka i wychowanie, kształtujemy młodzież poprzez udział w konkursach miedzowych, przedmiotowych, plastycznych, zawodach sportowych, festynach, happeningach. Poprzez uczestnictwo w zewnętrznych imprezach uczniowie mają możliwość rozwijania swoich talentów, wymiany swoich poglądów nabierają pewności siebie, integrują się z grupą rówieśniczą, jest to również sposób promocji szkoły na zewnątrz.
Poprzez takie działania dążymy do podwyższania jakości pracy szkoły, a jednocześnie stajemy się szkołą środowiskową, która otwiera się dla uczniów, absolwentów i całego środowiska.


Data wprowadzenia: 2006-03-23 0825
Data upublicznienia:
Art. czytany: 5888 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Informacje ogólne
Podstawy prawne działania
Majątek
Osoby zatrudnione i ich kompetencje
Sprawozdania z działalności
Ostat. 10 wiadomości:

» Szkoła Podstawowa w Bruszewie

Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

e-mail: sekretariat@sokoly.pl