A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Gminy » Uchwały rady gminy » Kadencja 2002-2006 » Uchwały 2006 r.
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Deklaracja dostępności
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego - AB-I.7840.5.30.2020.WB
» Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - WPN.420.70.2020.PS
» Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego - BI.6740.1.77.2020.AG
» Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego - BI.6740.1.74.2020.AG
» Przetarg nieograniczony na: „Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Sokołach i Szkoły Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2020/2021”
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały 2006 r.': 20
» UCHWAŁA NR XXXIX/158/06 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 22 października 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gmin na 2006 rok
» UCHWAŁA NR XXXIX/159/06 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 22 października 2006 r. w sprawie aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Sokoły
» Uchwała Nr XXXVIII/157/06 Rady Gminy Sokoły z dnia 10 października 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sokoły
» Uchwała Nr XXXVII/156/06 Rady Gminy Sokoły z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006
» Uchwała Nr XXXVII/155/06 Rady Gminy Sokoły z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie w zarządzanie w celu dalszej eksploatacji linii kolejowej Łapy - Śniadowo...
» UCHWAŁA NR XXXVI/154/06 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie powołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Sokołach
» UCHWAŁA NR XXXVI/153/06 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sokoły na lata 2006-2013
» UCHWAŁA NR XXXVI/152/06 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok
» UCHWAŁA NR XXXV/151/06 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 25 kwietnia 2006 r.w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Sokoły
» UCHWAŁA NR XXXV/150/06 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR XXXV/149/06 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR XXXV/148/06 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za wodę
» Uchwała Nr XXXV/147/06 Rady Gminy Sokoły z dnia 25 kwietnia 2006 r.w sprawie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
» UCHWAŁA NR XXXV/146/06 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu rozwoju miejscowości Sokoły”.
» Uchwała Nr XXXV/145/06 Rady Gminy Sokoły z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie: zmian budżetu gminy na rok 2006
» UCHWAŁA NR XXXV/144/06 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
» UCHWAŁA NR XXXIV/143/06 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Sokoły do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy
» UCHWAŁA NR XXXIV/142/06 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 21 marca 2006 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
» UCHWAŁA NR XXXIV/141/06 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006
» UCHWAŁA NR XXXIV/140/06 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 21 marca 2006 w sprawie budżetu gminy na 2006 rok
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały 2003 r.
Uchwały 2004 r.
Uchwały 2005 r.
Uchwały 2006 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» UCHWAŁA NR XXXIX/158/06 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 22 października 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gmin na 2006 rok
» UCHWAŁA NR XXXIX/159/06 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 22 października 2006 r. w sprawie aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Sokoły
» Uchwała Nr XXXVIII/157/06 Rady Gminy Sokoły z dnia 10 października 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sokoły
» Uchwała Nr XXXVII/156/06 Rady Gminy Sokoły z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006
» Uchwała Nr XXXVII/155/06 Rady Gminy Sokoły z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie w zarządzanie w celu dalszej eksploatacji linii kolejowej Łapy - Śniadowo...
» UCHWAŁA NR XXXVI/154/06 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie powołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Sokołach
» UCHWAŁA NR XXXVI/153/06 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sokoły na lata 2006-2013
» UCHWAŁA NR XXXVI/152/06 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok
» UCHWAŁA NR XXXV/151/06 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 25 kwietnia 2006 r.w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Sokoły
» UCHWAŁA NR XXXV/150/06 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokoły

Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

e-mail: sekretariat@sokoly.pl