A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Gminy » Uchwały rady gminy » Kadencja 2006-2010 » Uchwały 2006 r.
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Deklaracja dostępności
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego - AB-I.7840.5.30.2020.WB
» Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - WPN.420.70.2020.PS
» Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego - BI.6740.1.77.2020.AG
» Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego - BI.6740.1.74.2020.AG
» Przetarg nieograniczony na: „Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Sokołach i Szkoły Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2020/2021”
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały 2006 r.': 18
» UCHWAŁA NR I/1/06 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR I/2/06 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR I/3/06 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 listopada 2006 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Sokoły i ustalenia ich składów osobowych
» UCHWAŁA NR II/4/06 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie nadania godności Honorowego Obywatela Gminy Sokoły księdzu kanonikowi Franciszkowi Grabowiczowi
» UCHWAŁA NR II/5/06 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów w 2006 roku przyjętej do wymiaru podatku...
» UCHWAŁA NR II/6/06 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
» UCHWAŁA NR II/7/06 RADY GMINY W SOKOŁACH z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
» UCHWAŁA NR II/8/06 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2006
» UCHWAŁA NR II/9/06 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sokoły – Józefa Zajkowskiego
» Uchwała Nr III/10/06 Rady Gminy Sokoły z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez wójta w roku budżetowym
» Uchwała Nr III/11/06 Rady Gminy Sokoły z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2006
» UCHWAŁA NR III/12/06 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do reprezentowania Gminy Sokoły w Stowarzyszeniu Gmin Górnej Narwi
» UCHWAŁA NR IV/13/06 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Gminy Sokoły na 2007 rok
» UCHWAŁA NR IV/14/06 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Sokoły na 2007 rok
» UCHWAŁA NR IV/15/06 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sokoły
» UCHWAŁA NR IV/16/06 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów ...
» UCHWAŁA NR IV/17/06 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zarządzenia wyborów organów wykonawczych sołectw na terenie Gminy Sokoły
» Uchwała Nr IV/18/06 Rady Gminy Sokoły z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały 2006 r.
Uchwały 2007 r.
Uchwały 2008 r.
Uchwały 2009 r.
Uchwały 2010 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» UCHWAŁA NR I/1/06 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR I/2/06 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR I/3/06 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 listopada 2006 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Sokoły i ustalenia ich składów osobowych
» UCHWAŁA NR II/4/06 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie nadania godności Honorowego Obywatela Gminy Sokoły księdzu kanonikowi Franciszkowi Grabowiczowi
» UCHWAŁA NR II/5/06 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów w 2006 roku przyjętej do wymiaru podatku...
» UCHWAŁA NR II/6/06 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
» UCHWAŁA NR II/7/06 RADY GMINY W SOKOŁACH z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
» UCHWAŁA NR II/8/06 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2006
» UCHWAŁA NR II/9/06 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sokoły – Józefa Zajkowskiego
» Uchwała Nr III/10/06 Rady Gminy Sokoły z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez wójta w roku budżetowym

Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

e-mail: sekretariat@sokoly.pl