A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Gminy » Uchwały rady gminy » Kadencja 2006-2010 » Uchwały 2008 r.
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Deklaracja dostępności
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego - AB-I.7840.5.30.2020.WB
» Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - WPN.420.70.2020.PS
» Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego - BI.6740.1.77.2020.AG
» Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego - BI.6740.1.74.2020.AG
» Przetarg nieograniczony na: „Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Sokołach i Szkoły Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2020/2021”
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały 2008 r.': 38
» UCHWAŁA NR XII/62/08 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę na terenie gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR XII/63/08 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR XII/64/08 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Gminy Sokoły na 2008 rok
» UCHWAŁA NR XII/65/08 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Sokoły na 2008 rok
» UCHWAŁA NR XII/66/08 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych Gminy Sokoły i gminnych ...
» UCHWAŁA NR XII/67/08 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie ...
» Uchwała Nr XII/68/08 Rady Gminy Sokoły z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008
» UCHWAŁA NR XII/69/08 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sokoły
» UCHWAŁA NR XII/70/08 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2008 rok
» UCHWAŁA NR XII/71/08 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania ...
» UCHWAŁA NR XII/72/08 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Sokoły Księdzu Prałatowi Janowi Sołowianiukowi
» UCHWAŁA NR XIII/73/08 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
» UCHWAŁA NR XIII/74/08 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008
» UCHWAŁA NR XIII/75/08 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Sokoły na lata 2007 – 2013
» UCHWAŁA NR XIII/76/08 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów...
» UCHWAŁA NR XIII/77/08 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu...
» UCHWAŁA NR XIV/78/08 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Sokoły na lata 2007 – 2013
» UCHWAŁA NR XIV/79/08 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008
» UCHWAŁA NR XV/80/08 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 24 lipca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
» UCHWAŁA NR XV/81/08 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 24 lipca 2008 roku w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Sokoły na lata 2007 – 2013
» UCHWAŁA NR XV/82/08 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 24 lipca 2008 roku w sprawie określenia środków z budżetu gminy planowanych na realizację programów operacyjnych
» UCHWAŁA NR XVI/83/08 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 9 września 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008
» UCHWAŁA NR XVI/84/08 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 9 września 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na realizację zadania ...
» UCHWAŁA NR XVI/85/08 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 9 września 2008 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
» Uchwała Nr XVII/86/08 Rady Gminy Sokoły z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008
» UCHWAŁA NR XVIII/87/08 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 2 grudnia 2008 rokuw sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta...
» UCHWAŁA NR XVIII/88/08 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 2 grudnia 2008 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
» UCHWAŁA NR XVIII/89/08 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
» UCHWAŁA NR XVIII/90/08 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 2 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział...
» UCHWAŁA NR XVIII/91/08 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 2 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołach
» UCHWAŁA NR XVIII/92/08 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 2 grudnia 2008 r.w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej...
» UCHWAŁA NR XIX/93/08 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008
» UCHWAŁA NR XIX/94/08 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sokoły na rok 2009
» UCHWAŁA NR XIX/95/08 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Sokoły do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
» UCHWAŁA NR XIX/96/08 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2009 rok
» UCHWAŁA NR XIX/97/08 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Sokoły na 2009 rok
» UCHWAŁA NR XIX/98/08 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Sokoły na 2009 rok
» UCHWAŁA NR XIX/99/08 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Sokoły i ustalenia ich składów osobowych
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały 2006 r.
Uchwały 2007 r.
Uchwały 2008 r.
Uchwały 2009 r.
Uchwały 2010 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» UCHWAŁA NR XII/62/08 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę na terenie gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR XII/63/08 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR XII/64/08 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Gminy Sokoły na 2008 rok
» UCHWAŁA NR XII/65/08 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Sokoły na 2008 rok
» UCHWAŁA NR XII/66/08 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych Gminy Sokoły i gminnych ...
» UCHWAŁA NR XII/67/08 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie ...
» Uchwała Nr XII/68/08 Rady Gminy Sokoły z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008
» UCHWAŁA NR XII/69/08 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sokoły
» UCHWAŁA NR XII/70/08 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2008 rok
» UCHWAŁA NR XII/71/08 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania ...

Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

e-mail: sekretariat@sokoly.pl