A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Gminy » Uchwały rady gminy » Kadencja 2006-2010 » Uchwały 2009 r.
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Deklaracja dostępności
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego - AB-I.7840.5.30.2020.WB
» Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - WPN.420.70.2020.PS
» Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego - BI.6740.1.77.2020.AG
» Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego - BI.6740.1.74.2020.AG
» Przetarg nieograniczony na: „Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Sokołach i Szkoły Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2020/2021”
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały 2009 r.': 41
» UCHWAŁA NR XX/100/09 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
» UCHWAŁA NR XX/101/09 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sokoły na lata 2009-2015
» UCHWAŁA NR XXI/102/09 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009.
» UCHWAŁA NR XXI/103/09 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie zmiany górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów...
» UCHWAŁA NR XXI/104/09 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę na terenie gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR XXI/105/09 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Sokoły.
» UCHWAŁA NR XXI/106/09 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sokoły.
» UCHWAŁA NR XXI/107/09 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii...
» UCHWAŁA NR XXI/108/09 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 10 marca 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc...
» UCHWAŁA NR XXII/109/09 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 16 marca 2009 roku w sprawie opinii dotyczącej zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej z zasobu nieruchomości Gminy Sokoły.
» UCHWAŁA NR XXIII/110/09 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
» UCHWAŁA NR XXIII/111/09 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty.
» UCHWAŁA NR XXIII/112/09 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009.
» UCHWAŁA NR XXIII/113/09 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie sprostowania błędu w uchwale Rady Gminy Sokoły.
» UCHWAŁA NR XXIII/114/09 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie opinii dotyczącej przyjęcia darowizny na cele publiczne.
» UCHWAŁA NR XXIII/115/09 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie przekazania w drodze darowizny nieruchomości na rzecz Województwa Podlaskiego.
» UCHWAŁA NR XXIII/116/09 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sokoły.
» UCHWAŁA NR XXIV/117/09 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 28 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
» UCHWAŁA NR XXIV/118/09 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 28 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku
» UCHWAŁA NR XXIV/119/09 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 28 czerwca 2009 roku w sprawie opinii dotyczącej zbycia nieruchomości z zasobu nieruchomości Gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR XXIV/120/09 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 28 czerwca 2009 roku w sprawie opinii dotyczącej zbycia nieruchomości z zasobu nieruchomości Gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR XXIV/121/09 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 28 czerwca 2009 roku w sprawie opinii dotyczącej zbycia nieruchomości z zasobu nieruchomości Gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR XXIV/122/09 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 28 czerwca 2009 roku w sprawie przekazania w drodze darowizny nieruchomości na rzecz Województwa Podlaskiego
» UCHWAŁA NR XXIV/123/09 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 28 czerwca 2009 roku w sprawie opinii dotyczącej zamiany nieruchomości z zasobu nieruchomości Gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR XXV/124/09 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 13 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
» UCHWAŁA NR XXV/125/09 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 13 sierpnia 2009 roku w sprawie określenia środków z budżetu gminy planowanych na realizację programów operacyjnych
» UCHWAŁA NR XXV/126/09 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 13 sierpnia 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
» UCHWAŁA NR XXVI/127/09 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
» UCHWAŁA NR XXVI/128/09 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 29 października 2009 r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa i logopedy
» UCHWAŁA NR XXVI/129/09 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 29 października 2009 r. w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego
» UCHWAŁA NR XXVI/130/09 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 29 października 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań...
» UCHWAŁA NR XXVII/131/09 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych
» UCHWAŁA NR XXVIII/132/09 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok
» UCHWAŁA NR XXVIII/133/09 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
» UCHWAŁA NR XXVIII/134/09 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR XXVIII/135/09 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR XXVIII/136/09 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wyróżnień i nagród przyznawanych przez Gminę Sokoły za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
» UCHWAŁA NR XXVIII/137/09 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2010 rok
» UCHWAŁA NR XXVIII/138/09 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Sokoły na 2010 rok
» UCHWAŁA NR XXVIII/139/09 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Sokoły na 2010 rok
» UCHWAŁA NR XXVIII/140/09 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie opinii dotyczącej zamiany nieruchomości z zasobu nieruchomości Gminy Sokoły
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały 2006 r.
Uchwały 2007 r.
Uchwały 2008 r.
Uchwały 2009 r.
Uchwały 2010 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» UCHWAŁA NR XX/100/09 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
» UCHWAŁA NR XX/101/09 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sokoły na lata 2009-2015
» UCHWAŁA NR XXI/102/09 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009.
» UCHWAŁA NR XXI/103/09 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie zmiany górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów...
» UCHWAŁA NR XXI/104/09 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę na terenie gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR XXI/105/09 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Sokoły.
» UCHWAŁA NR XXI/106/09 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sokoły.
» UCHWAŁA NR XXI/107/09 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii...
» UCHWAŁA NR XXI/108/09 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 10 marca 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc...
» UCHWAŁA NR XXII/109/09 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 16 marca 2009 roku w sprawie opinii dotyczącej zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej z zasobu nieruchomości Gminy Sokoły.

Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

e-mail: sekretariat@sokoly.pl