A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Gmina
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Deklaracja dostępności
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Wójta Gminy Sokoły z dnia 28.10.2020 r. ws. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
» Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2020 r.
» Informacja dotycząca aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na 2020 r.
» Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - DOOŚ-WDŚ.ZII.420.80.2018.EK.32
» Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego - AB-I.7840.5.30.2020.WB
Ilość wiadomości z działu 'Gmina': 1
Informacja o gminie Sokoły

Gmina Sokoły położona jest na Wysoczyźnie Wysokomazowieckiej w obrębie Zielonych Płuc Polski. Ten bagienno-rzeczny region uznany jest za najciekawszy w Europie. Leży w powiecie wysokomazowieckim, w województwie podlaskim, w północno-wschodniej Polsce, Graniczy z trzema województwami: warmińsko-mazurskim, mazowieckim i lubelskim. Od północy sąsiadem jest Litwa, a od wschodu Białoruś, Gmina zajmuje obszar 15 557 ba, a jej sieć osadnicza składa się 49 sołectw. Gminę zamieszkuje ok. 6 100 osób, z czego w Sokołach blisko 1 500. Oprócz sektora rolniczego, mieszkańcy znajdują zatrudnienie w oświacie, administracji samorządowej, handlu i usługach Wiodące zakłady produkcyjne i usługowe to: Gminna Spółdzielnia 'Samopomoc Chłopska', Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Bank Spółdzielczy i Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Mięsnego 'Smakowita' w Sokołach, Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Krzyżewie i Niepubliczny Zakład Pielęgnacyjne - Opiekuńczy 'Podlasie' w Dworakach-Staśkach. Na terenie gminy funkcjonują trzy szkoły podstawowe, Zespół Szkół w Sokołach (szkoła podstawowa i gimnazjum) oraz Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie.

Rys historyczny. Początki Sokół sięgają wieków średnich. Miejscowość założyli bracia Sokołowie, herbu Gozdawa. W XV w. funkcjonowała już parafia, a przed 1471 r. zbudowano pierwszy, drewniany kościół. Atrakcyjne położenie, na szlaku wiodącym z Mazowsza na Podlasie, uzyskanie w 1659 r. przywileju na targi oraz dodatkowego przywileju na jarmarki sprawiło, że stały się one ważnym centrum handlowym w regionie. Tradycja miejscowych jarmarków jest nadal żywa. Wiek XVII zapisał się także burzliwymi wydarzeniami, W wyniku najazdu szwedzkiego, osada została obrabowana i zniszczona. Świadectwem patriotycznych zachowań mieszkańców gminy Sokoły był ich aktywny udział w powstaniu styczniowym. Sokoły mają też swoją miejską historię. W 1827 r. dzięki energicznym staraniom dziedziczki Sokół, Marianny z Kruszewskich Markowskiej, zostały podniesione do rangi miasta. Prawa miejskie traciły dwukrotnie, ostatnio w 1950 r. Historię gminy Sokoły tworzyła tzw. szlachta zagrodowa, której potomkowie zamieszkują tu do dziś. Również Żydzi, szczególnie w okresie międzywojennym, stanowili charakterystyczną i ważną dla rozwoju Sokół społeczność. W 1941 r. zostali wywiezieni przez Niemców do obozu zagłady w Treblince.

W Sokołach warto zobaczyć. Najstarszym zabytkiem jest drewniany kościół cmentarny, pochodzący z 1655 r. Jest to dawna, barokowa cerkiew unicka Bazylianów z Tykocina, przeniesiona w 1833 r. Na uwagę zasługują też: spichlerz plebański z 1830 r., drewniana dzwonnica z 1835 r., a także cmentarne nagrobki z XIX w. Dominującą budowlą naszej miejscowości jest piękny kościół, wybudowany w stylu neogotyckim w latach 1906-1912. Jego urok można podziwiać również nocą. Dodatkową atrakcją jest zegar z kurantami umieszczony na jednej z wież kościoła. Pięknie prezentuje się również zespół kamienic, gdzie swą siedzibę ma Urząd Gminy. Dumą naszej miejscowości jest gimnazjum i szkoła podstawowa z nowoczesnym kompleksem sportowo-rekreacyjnym i gabinetami odnowy biologicznej.

Walory turystyczne i krajobrazowe. Ze względu na typowo rolniczy charakter gminy oraz usytuowanie w bliskim sąsiedztwie Narwiańskiego Parku Narodowego, dużą uwagę przywiązuje się tematom związanym z rozwojem agroturystyki. Propagujemy więc aktywne formy wypoczynku dla środowisk miejskich naszego regionu oraz turystom krajowym i zagranicznym. Odwiedzający naszą gminę mogą przemierzać szlakami rowerowymi ciekawy krajobrazowe teren, pływać kajakami i tzw. 'pychówkami' po wspaniałych dziewiczych rozlewiskach Narwi, uprawiać turystykę bagienną, wyruszać z kamerą lub aparatem fotograficznym na 'bezkrwawe łowy', obserwować unikalne gatunki fauny i flory, wędkować i kosztować ekologicznych produktów.

Waniewo oazą turystyczną gminy. Po raz pierwszy, w dokumentach, nazwa Waniewo wymieniona została w 1447 r. Wówczas miejscowość odgrywała ważną rolę jako punkt przeprawowy na szlaku wiodącym z Mazowsza na Litwę. Nad ich bezpieczeństwem czuwała załoga zamku, który stał na kępie narwiańskiej w połowie rozlewiska rzeki. W 1501 r. Wielki Książę Litewski Aleksander nadał Waniewo wojewodzie wileńskiemu Mikołajowi II Radziwiłłowi, który w 1501 r. uzyskał od króla Zygmunta Starego przywilej lokalizacji miasta i pobierania myta za przejazd przez Narew mostem o długości 1200 m. Rok później został ufundowany kościół parafialny. Waniewo stało się drugim po Goniądzu ośrodkiem dóbr radziwiłłowskich. W 1521 r. w wyniku walk toczonych pomiędzy Radziwiłłami i Gasziołdami został spalony zamek waniewski. Wojna zahamowała dobrze zapowiadający się rozwój miasta. Pod koniec XVI w. była to już mała miejscowość. W 1667 r. Waniewo wraz z okolicznymi wsiami nabyli bracia Mikołaj i Wilhelm Orsetti. W1767 r. doszło do podziału dóbr. W wieku XIX Waniewo było jedną z wsi majątku Kowalewszczyzna. Zarówno w czasie pierwszej, jak i drugiej wojny światowej uległo znacznym zniszczeniom. Do dzisiaj zachował się układ urbanistyczny XVI-wiecznego miasta z dwiema równoległymi, prowadzącymi do rynku ulicami: Waniewo i Psia. We wsi z zabytków zachowały się: plebania (koniec XIX w.), dzwonnica neoromańska (1880 r.), cmentarz (z przeł. XVIII i XIX w.), dwie kapliczki (XIX w.), zabytkowa chałupa (pocz. XX w.) i stary lamus w zagrodzie (XIX w.).
Dzisiaj Waniewo stanowi wspaniałą bazę wypadową dla pieszych i rowerowych wycieczek po okolicy. Można tu wypożyczyć łódki 'pychówki' oraz skorzystać z miejsc noclegowych w pry¬watnych kwaterach. Na szczególną uwagę zasługuje położenie kościoła. Otaczająca go zieleń oraz bliskość rzeki Narew powodują, iż niektórzy twierdzą, że latem jest tu jak w raju. Główną atrakcją każdego sezonu jest tradycyjny festyn 'Waniewo-Odpust-Natura' z bogatym programem dla turystów. Jego niepowtarzalny nastrój sprawia, że z roku na rok przybywa ich tu coraz więcej, aby spędzić wolny czas na łonie natury.

Zapraszamy do inwestowania. Nasza gmina wyposażona jest w nowoczesną infrastrukturę, porównywalną do najbardziej rozwiniętych gmin w Polsce. Zwodociągowana jest w 100 %, a mieszkańcy wsi jeżdżą po asfaltowych drogach. Gmina Sokoły stwarza przyjazny klimat dla przyszłych inwestorów.

Oferta noclegowa i gastronomiczna


Pokoje gościnne:

Centrum Turystyczno - Rehabilitacyjne, Krzyżewo 30, 18-218 Sokoły, tel: 86 476 42 18
Hryc Wanda, Jeńki 97, tel. 886-201-145(gospodarstwo agroturystyczne)
Roszko Ewa i Andrzej, Waniewo 64, 18-218 Sokoły, tel. 782 978 440, www.magicznyzakatek24.pl (gospodarstwo agroturystyczne)
Dziejma Maria, Waniewo 21 A, tel. 086 47 64 787
Dziejma Teresa, Waniewo 30, tel. 604-936-654
Sokół Eugeniusz, Waniewo 11, tel. 086 47 64 780
Kociakowska Regina, Waniewo 5, tel. 086 47 64 775
Janeczko Irena, Waniewo 15, tel. 086 71 51 725

Zakłady Gastronomiczne:

Bar 'Uniwersalny', Sokoły ul. Rynek Kościuszki 12
'Baza Turystyki Bagiennej', Waniewo 11

Informacje praktyczne:

Urząd Pocztowy, Sokoły ul. Rynek Mickiewicza 12, tel.(086)2741099
Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Sokoły ul. Kolejowa 31, tel.(086)2741106
Gminna Spółdzielnia 'Samopomoc Chłopska', Sokoły ul. Sikorskiego 18, tel. (086)4764060
Bank Spółdzielczy, Sokoły ul. Sikorskiego 12, tel.(086)2741580
Centrum Kulturalno-Biblioteczne, Sokoły ul. Kolejowa 3, tel.(086)4763178
Posterunek Policji, Sokoły ul. Nowy Świat 16, tel.(086)2741007
Ośrodek Zdrowia, Sokoły ul. Wspólna 1, tel.(086)4765705


Data wprowadzenia: 2010-03-03 1408
Data upublicznienia:
Art. czytany: 34191 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Liczba mieszkańców gminy w poszczególnych miejscowościach
Wykaz miejscowości na terenie gminy Sokoły
Powierzchnia ewidencyjna gruntów obrębów poszczególnych wsi
Sołtysi i rady sołeckie gminy Sokoły
Raporty o stanie gminy
Ostat. 10 wiadomości:

» Informacja o gminie Sokoły

Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

e-mail: sekretariat@sokoly.pl