A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Gminy » Uchwały rady gminy » Kadencja 2006-2010 » Uchwały 2010 r.
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Deklaracja dostępności
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - DOOŚ-WDŚ.ZII.420.80.2018.EK.32
» Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego - AB-I.7840.5.30.2020.WB
» Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - WPN.420.70.2020.PS
» Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego - BI.6740.1.77.2020.AG
» Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego - BI.6740.1.74.2020.AG
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały 2010 r.': 43
» UCHWAŁA NR XXIX/141/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 3 lutego 2010 rokuw sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Sokoły na lata 2009-2015
» UCHWAŁA NR XXIX/142/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Sokoły na lata 2007 – 2013
» UCHWAŁA NR XXIX/143/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
» UCHWAŁA NR XXIX/144/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za wodę na terenie gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR XXIX/145/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR XXIX/146/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ...
» UCHWAŁA NR XXIX/147/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 3 lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego ...
» UCHWAŁA NR XXX/148/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/132/09 Rady Gminy Sokoły z dnia 29 grudnia 2009 r. budżetu gminy na 2010 rok
» UCHWAŁA NR XXX/149/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku
» UCHWAŁA NR XXX/150/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Sokoły na lata 2009-2015
» UCHWAŁA NR XXX/151/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu ...
» UCHWAŁA NR XXX/152/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego ...
» UCHWAŁA NR XXX/153/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR XXX/154/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie opinii dotyczącej zbycia nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego z zasobu nieruchomości Gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR XXXI/155/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
» UCHWAŁA NR XXXI/156/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w wyborach
» UCHWAŁA NR XXXI/157/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskaniezezwolenia ...
» UCHWAŁA NR XXXI/158/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie ...
» UCHWAŁA NR XXXI/159/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw których przedmiotem jest ta sama nieruchomość
» UCHWAŁA NR XXXI/160/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie opinii dotyczącej zbycia nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego z zasobu nieruchomości Gminy Sokoły
» Uchwała Nr XXXII/161/10 Rady Gminy Sokoły z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu na przebudowę drogi powiatowej ...
» Uchwała Nr XXXII/162/10 Rady Gminy Sokoły z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego na remont jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej ...
» UCHWAŁA NR XXXII/163/10 Rady Gminy Sokoły z dnia 29 czerwca 2010 roku zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny ...
» Uchwała Nr XXXII/164/10 Rady Gminy Sokoły z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze roku budżetowego ...
» Uchwała Nr XXXII/165/10 Rady Gminy Sokoły z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych ...
» UCHWAŁA NR XXXII/166/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r.
» UCHWAŁA NR XXXII/167/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 29.06.2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR XXXII/168/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Perki-Karpie na lata 2010-2017
» UCHWAŁA NR XXXIV/169/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
» UCHWAŁA NR XXXIV/170/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Sokoły na wynajem lokali użytkowych na okres powyżej 3 lat
» UCHWAŁA NR XXXIV/171/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli...
» UCHWAŁA NR XXXIV/172/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Sokoły
» UCHWAŁA NR XXXIV/173/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Wysokomazowieckiego
» UCHWAŁA NR XXXIV/174/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 12 sierpnia 2010 r.w sprawie udzielenia poręczenia
» UCHWAŁA NR XXXV/175/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 5 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na wynajem lokalu użytkowego oraz na użyczenie nieruchomości...
» UCHWAŁA NR XXXV/176/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 5 października 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
» UCHWAŁA NR XXXV/177/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 5 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego
» UCHWAŁA NR XXXV/178/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 5 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Perki-Karpie na lata 2010-2017
» UCHWAŁA NR XXXV/179/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 5 października 2010 r. w sprawie przyjęcia ogólnodostępnego charakteru obiektu mającego powstać w ramach operacji ...
» UCHWAŁA NR XXXVI/180/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
» UCHWAŁA NR XXXVI/181/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego
» UCHWAŁA NR XXXVI/182/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości z zasobu nieruchomości Gminy Sokoły na rzecz ...
» UCHWAŁA NR XXXVI/183/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie opinii dotyczącej zbycia nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego z zasobu nieruchomości Gminy Sokoły
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały 2006 r.
Uchwały 2007 r.
Uchwały 2008 r.
Uchwały 2009 r.
Uchwały 2010 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» UCHWAŁA NR XXIX/141/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 3 lutego 2010 rokuw sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Sokoły na lata 2009-2015
» UCHWAŁA NR XXIX/142/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Sokoły na lata 2007 – 2013
» UCHWAŁA NR XXIX/143/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
» UCHWAŁA NR XXIX/144/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za wodę na terenie gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR XXIX/145/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR XXIX/146/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ...
» UCHWAŁA NR XXIX/147/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 3 lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego ...
» UCHWAŁA NR XXX/148/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/132/09 Rady Gminy Sokoły z dnia 29 grudnia 2009 r. budżetu gminy na 2010 rok
» UCHWAŁA NR XXX/149/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku
» UCHWAŁA NR XXX/150/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Sokoły na lata 2009-2015

Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

e-mail: sekretariat@sokoly.pl