A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Gminy » Uchwały rady gminy » Kadencja 2010-2014 » Uchwały 2010 r.
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Deklaracja dostępności
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego - AB-I.7840.5.30.2020.WB
» Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - WPN.420.70.2020.PS
» Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego - BI.6740.1.77.2020.AG
» Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego - BI.6740.1.74.2020.AG
» Przetarg nieograniczony na: „Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Sokołach i Szkoły Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2020/2021”
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały 2010 r.': 18
» UCHWAŁA NR I/1/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 28 listopada 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR I/2/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 28 listopada 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR I/3/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 28 listopada 2010 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Sokoły i ustalenia ich składów osobowych
» UCHWAŁA NR II/4/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 5 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR II/5/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 5 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę lokalu użytkowego na okres do 3 lat, których przedmiotem ...
» UCHWAŁA NR II/6/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 5 grudnia 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
» UCHWAŁA NR II/7/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 5 grudnia 2010 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
» UCHWAŁA NR III/8/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2007-2013
» UCHWAŁA NR III/9/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie opinii dotyczącej zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej z zasobu nieruchomości Gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie opinii dotyczącej zbycia nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego z zasobu nieruchomości Gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR III/11/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sokoły na lata 2010-2014
» UCHWAŁA NR III/12/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Sokoły na lata 2010-2014 z perspektywą do 2018 roku
» UCHWAŁA NR III/13/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie Programu Współpracy na lata 2011-2014 Gminy Sokoły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi ...
» UCHWAŁA NR III/14/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych ...
» UCHWAŁA NR III/15/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do reprezentowania Gminy Sokoły w Stowarzyszeniu Gmin Górnej Narwi
» UCHWAŁA NR III/16/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokoły na lata 2011 – 2015
» UCHWAŁA NR III/17/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sokoły na rok 2011
» UCHWAŁA NR III/18/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały 2010 r.
Uchwały 2011 r.
Uchwały 2012 r.
Uchwały 2013 r.
Uchwały 2014 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» UCHWAŁA NR I/1/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 28 listopada 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR I/2/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 28 listopada 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR I/3/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 28 listopada 2010 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Sokoły i ustalenia ich składów osobowych
» UCHWAŁA NR II/4/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 5 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR II/5/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 5 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę lokalu użytkowego na okres do 3 lat, których przedmiotem ...
» UCHWAŁA NR II/6/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 5 grudnia 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
» UCHWAŁA NR II/7/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 5 grudnia 2010 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
» UCHWAŁA NR III/8/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2007-2013
» UCHWAŁA NR III/9/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie opinii dotyczącej zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej z zasobu nieruchomości Gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie opinii dotyczącej zbycia nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego z zasobu nieruchomości Gminy Sokoły

Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

e-mail: sekretariat@sokoly.pl