A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Gminy » Uchwały rady gminy » Kadencja 2010-2014 » Uchwały 2012 r.
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Deklaracja dostępności
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - DOOŚ-WDŚ.ZII.420.80.2018.EK.32
» Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego - AB-I.7840.5.30.2020.WB
» Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - WPN.420.70.2020.PS
» Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego - BI.6740.1.77.2020.AG
» Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego - BI.6740.1.74.2020.AG
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały 2012 r.': 51
1  UCHWAŁA NR XIII/81/2012 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2012 rokuw sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na okres powyżej trzech lat oraz odstąpienia ...
UCHWAŁA NR XIII/81/2012
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 marca 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgod...
2012-03-29 1114 Czytano:2820 razy » Przeczytaj artykuł
2  UCHWAŁA NR XIII/82/2012 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość gruntowa ...
UCHWAŁA NR XIII/82/2012
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 marca 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgod...
2012-03-29 1115 Czytano:2794 razy » Przeczytaj artykuł
3  UCHWAŁA NR XIII/83/2012 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na wynajem lokalu użytkowego na okres do 3 lat których przedmiotem ...
UCHWAŁA NR XIII/83/2012
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 marca 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody ...
2012-03-29 1116 Czytano:2782 razy » Przeczytaj artykuł
4  UCHWAŁA NR XIII/84/2012 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokoły
UCHWAŁA NR XIII/84/2012
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia pro...
2012-03-29 1118 Czytano:2708 razy » Przeczytaj artykuł
5  UCHWAŁA NR XIII/85/2012 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2012 roku w spawie zatwierdzenia taryf za wodę na terenie gminy Sokoły
UCHWAŁA NR XIII/85/2012
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 marca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia t...
2012-03-29 1120 Czytano:2786 razy » Przeczytaj artykuł
6  UCHWAŁA NR XIII/86/2012 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Sokoły
UCHWAŁA NR XIII/86/2012
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 marca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia t...
2012-03-29 1121 Czytano:2931 razy » Przeczytaj artykuł
7  UCHWAŁA NR XIII/87/2012 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
UCHWAŁA NR XIII/87/2012
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 marca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie...
2012-03-29 1122 Czytano:2891 razy » Przeczytaj artykuł
8  UCHWAŁA NR XIII/88/2012 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokoły na lata 2012 – 2019
UCHWAŁA NR XIII/88/2012
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 marca 2012 r.

w sprawie zmian w uchwale...
2012-03-29 1126 Czytano:2833 razy » Przeczytaj artykuł
9  UCHWAŁA NR XIII/89/2012 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ...
UCHWAŁA NR XIII/89/2012
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 marca 2012 r.

w sprawie określenia zasad...
2012-03-29 1128 Czytano:2813 razy » Przeczytaj artykuł
10  UCHWAŁA NR XIII/90/2012 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ...
UCHWAŁA NR XIII/90/2012
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 marca 2012 roku

w sprawie uchwalenia Gmi...
2012-03-29 1130 Czytano:2827 razy » Przeczytaj artykuł
11  UCHWAŁA NR XIII/91/2012 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Sokoły na 2012 rok
UCHWAŁA NR XIII/91/2012
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 marca 2012 r.

w sprawie ustalenia ramoweg...
2012-03-29 1131 Czytano:1945 razy » Przeczytaj artykuł
12  UCHWAŁA NR XIII/92/2012 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Sokoły na 2012 rok
UCHWAŁA NR XIII/92/2012
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 marca 2012 r.

w sprawie ustalenia ramowyc...
2012-03-29 1132 Czytano:1973 razy » Przeczytaj artykuł
13  UCHWAŁA NR XIII/93/2012 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku
UCHWAŁA NR XIII/93/2012
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 marca 2012 r.

w sprawie niewyrażenia zgo...
2012-03-29 1134 Czytano:2103 razy » Przeczytaj artykuł
14  UCHWAŁA NR XIV/94/2012 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV ...
UCHWAŁA NR XIV/94/2012
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie miejscowego p...
2012-07-09 0855 Czytano:1948 razy » Przeczytaj artykuł
15  UCHWAŁA NR XIV/95/2012 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sokoły za 2011 rok
UCHWAŁA NR XIV/95/2012
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia ...
2012-07-09 0847 Czytano:1855 razy » Przeczytaj artykuł
16  UCHWAŁA NR XIV/96/2012 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy
UCHWAŁA NR XIV/96/2012
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absol...
2012-07-06 1448 Czytano:1933 razy » Przeczytaj artykuł
17  UCHWAŁA NR XIV/97/2012 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
UCHWAŁA NR XIV/97/2012
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w budżeci...
2012-07-09 0904 Czytano:1845 razy » Przeczytaj artykuł
18  Uchwała Nr XIV/98/2012 Rady Gminy Sokoły z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokoły na lata 2012 – 2019
Uchwała Nr XIV/98/2012
Rady Gminy Sokoły
z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w uchwa...
2012-07-09 0906 Czytano:1954 razy » Przeczytaj artykuł
19  UCHWAŁA NR XIV/99/2012 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga i logopedy
UCHWAŁA NR XIV/99/2012
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie ustalenia tygodn...
2012-07-09 0908 Czytano:1818 razy » Przeczytaj artykuł
20  UCHWAŁA NR XV/100/2012 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
UCHWAŁA NR XV/100/2012
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 25 września 2012 r.

w sprawie zmian w budże...
2012-10-05 1239 Czytano:1899 razy » Przeczytaj artykuł
21  Uchwała Nr XV/101/2012 Rady Gminy Sokoły z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokoły na lata 2012 – 2019
Uchwała Nr XV/101/2012
Rady Gminy Sokoły
z dnia 25 września 2012 r.

w sprawie zmian w uch...
2012-10-05 1242 Czytano:1705 razy » Przeczytaj artykuł
22  UCHWAŁA NR XV/102/2012 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 25 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Sokoły na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych ...
UCHWAŁA NR XV/102/2012
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 25 września 2012 r.

w sprawie podziału Gmin...
2012-10-02 1210 Czytano:1855 razy » Przeczytaj artykuł
23  UCHWAŁA NR XV/103/2012 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 25 września 2012 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ...
UCHWAŁA NR XV/103/2012
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 25 września 2012 r.

w sprawie ustalenia licz...
2012-10-02 1211 Czytano:1915 razy » Przeczytaj artykuł
24  UCHWAŁA NR XV/104/2012 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 25 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz dworców, których właścicielem ...
UCHWAŁA NR XV/104/2012
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 25 września 2012 r.

w sprawie określenia pr...
2012-10-02 1213 Czytano:1985 razy » Przeczytaj artykuł
25  UCHWAŁA NR XV/105/2012 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 25 września 2012 roku w sprawie opinii dotyczącej przyjęcia darowizny na cele publiczne
UCHWAŁA NR XV/105/2012
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 25 września 2012 roku

w sprawie opinii dotyc...
2012-10-02 1215 Czytano:1839 razy » Przeczytaj artykuł
26  UCHWAŁA NR XV/106/2012 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 25 września 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem ...
UCHWAŁA NR XV/106/2012
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 25 września 2012 r.

w sprawie wieloletniego ...
2012-10-02 1216 Czytano:2010 razy » Przeczytaj artykuł
27  UCHWAŁA NR XVI/107/2012 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku przyjętej ...
UCHWAŁA NR XVI/107/2012
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 4 grudnia 2012 r.

w sprawie obniżenia ś...
2012-12-11 1013 Czytano:1928 razy » Przeczytaj artykuł
28  UCHWAŁA NR XVI/108/2012 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
UCHWAŁA NR XVI/108/2012
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 4 grudnia 2012 r.

w sprawie określenia s...
2012-12-11 1015 Czytano:1815 razy » Przeczytaj artykuł
29  UCHWAŁA NR XVI/109/2012 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
UCHWAŁA NR XVI/109/2012
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 4 grudnia 2012 r.

w sprawie stawek podatk...
2012-12-11 1016 Czytano:1799 razy » Przeczytaj artykuł
30  UCHWAŁA NR XVI/110/2012 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
UCHWAŁA NR XVI/110/2012
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 4 grudnia 2012 r.

w sprawie zwolnień w poda...
2012-12-11 1017 Czytano:2022 razy » Przeczytaj artykuł
31  UCHWAŁA NR XVI/111/2012 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
UCHWAŁA NR XVI/111/2012
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 4 grudnia 2012 r.

w sprawie określenia w...
2012-12-11 1019 Czytano:1956 razy » Przeczytaj artykuł
32  UCHWAŁA NR XVI/112/2012 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
UCHWAŁA NR XVI/112/2012
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 4 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w budż...
2012-12-12 1456 Czytano:1950 razy » Przeczytaj artykuł
33  UCHWAŁA NR XVI/113/2012 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokoły na lata 2012 – 2019
UCHWAŁA NR XVI/113/2012
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 4 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w uchwal...
2012-12-12 1458 Czytano:1930 razy » Przeczytaj artykuł
34  UCHWAŁA NR XVI/114/2012 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokoły
UCHWAŁA NR XVI/114/2012
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 4 grudnia 2012 r.

w sprawie regulaminu utrzy...
2012-12-11 1454 Czytano:2340 razy » Przeczytaj artykuł
35  UCHWAŁA NR XVI/115/2012 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie opinii dotyczącej nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości na cele publiczne
UCHWAŁA NR XVI/115/2012
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 4 grudnia 2012 roku

w sprawie opinii dotycz...
2012-12-11 1021 Czytano:2012 razy » Przeczytaj artykuł
36  UCHWAŁA NR XVI/116/2012 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Sokoły w sprawie wyrażenia zgody ...
UCHWAŁA NR XVI/116/2012
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 4 grudnia 2012 roku

w sprawie uchylenia u...
2012-12-11 1024 Czytano:1936 razy » Przeczytaj artykuł
37  UCHWAŁA NR XVI/117/2012 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Sokoły
UCHWAŁA NR XVI/117/2012
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 4 grudnia 2012 r.

w sprawie rozpatrzenia s...
2012-12-11 1058 Czytano:2013 razy » Przeczytaj artykuł
38  UCHWAŁA NR XVI/118/2012 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie zamiaru połączenia Biblioteki Publicznej Gminy Sokoły z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sokołach
UCHWAŁA NR XVI/118/2012
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 4 grudnia 2012 r.

w sprawie zamiaru poł...
2012-12-11 1100 Czytano:2094 razy » Przeczytaj artykuł
39  UCHWAŁA NR XVI/119/2012 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Sokoły na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów ...
UCHWAŁA NR XVI/119/2012
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 4 grudnia 2012 r.

w sprawie podziału gmi...
2012-12-11 1101 Czytano:1880 razy » Przeczytaj artykuł
40  UCHWAŁA NR XVI/120/2012 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie Programu Współpracy na rok 2013 Gminy Sokoły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ...
UCHWAŁA NR XVI/120/2012
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 4 grudnia 2012 r.

w sprawie Programu Wsp...
2012-12-11 1104 Czytano:1972 razy » Przeczytaj artykuł
41  UCHWAŁA NR XVII/121/2012 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sokoły na rok 2013
UCHWAŁA NR XVII/121/2012
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia bud...
2013-01-08 1441 Czytano:1913 razy » Przeczytaj artykuł
42  UCHWAŁA NR XVII/122/2012 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokoły na lata 2013 – 2022
UCHWAŁA NR XVII/122/2012
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Wie...
2013-01-08 1443 Czytano:1902 razy » Przeczytaj artykuł
43  UCHWAŁA NR XVII/123/2012 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
UCHWAŁA NR XVII/123/2012
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w budże...
2013-01-08 1444 Czytano:1858 razy » Przeczytaj artykuł
44  UCHWAŁA NR XVII/124/2012 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokoły ...
UCHWAŁA NR XVII/124/2012
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w uchwal...
2013-01-08 1445 Czytano:1940 razy » Przeczytaj artykuł
45  UCHWAŁA NR XVII/125/2012 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
UCHWAŁA NR XVII/125/2012
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie wyboru metody ...
2013-01-03 1320 Czytano:2331 razy » Przeczytaj artykuł
46  UCHWAŁA NR XVII/126/2012 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych ...
UCHWAŁA NR XVII/126/2012
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie szczegółoweg...
2013-01-03 1322 Czytano:2275 razy » Przeczytaj artykuł
47  UCHWAŁA NR XVII/127/2012 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
UCHWAŁA NR XVII/127/2012
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie terminu, częs...
2013-01-03 1323 Czytano:2231 razy » Przeczytaj artykuł
48  UCHWAŁA NR XVII/128/2012 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
UCHWAŁA NR XVII/128/2012
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie ustalenia wzor...
2013-01-03 1325 Czytano:2254 razy » Przeczytaj artykuł
49  UCHWAŁA NR XVII/129/2012 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy ...
UCHWAŁA NR XVII/129/2012
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 27 grudnia 2012 roku

w sprawie wyrażenia z...
2013-01-03 1327 Czytano:1890 razy » Przeczytaj artykuł
50  UCHWAŁA NR XVII/130/2012 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Sokoły na 2013 rok
UCHWAŁA NR XVII/130/2012
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie ustalenia ramo...
2013-01-03 1330 Czytano:1698 razy » Przeczytaj artykuł
51  UCHWAŁA NR XVII/131/2012 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Sokoły na 2013 rok
UCHWAŁA NR XVII/131/2012
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie ustalenia ramo...
2013-01-03 1333 Czytano:1987 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały 2010 r.
Uchwały 2011 r.
Uchwały 2012 r.
Uchwały 2013 r.
Uchwały 2014 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» UCHWAŁA NR XIII/81/2012 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2012 rokuw sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na okres powyżej trzech lat oraz odstąpienia ...
» UCHWAŁA NR XIII/82/2012 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość gruntowa ...
» UCHWAŁA NR XIII/83/2012 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na wynajem lokalu użytkowego na okres do 3 lat których przedmiotem ...
» UCHWAŁA NR XIII/84/2012 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR XIII/85/2012 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2012 roku w spawie zatwierdzenia taryf za wodę na terenie gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR XIII/86/2012 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR XIII/87/2012 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
» UCHWAŁA NR XIII/88/2012 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokoły na lata 2012 – 2019
» UCHWAŁA NR XIII/89/2012 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ...
» UCHWAŁA NR XIII/90/2012 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ...

Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

e-mail: sekretariat@sokoly.pl