A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Gminy » Uchwały rady gminy » Kadencja 2010-2014 » Uchwały 2013 r.
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 28.06.2020 r.
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ocena o jakości wody - lipiec 2020
» Zaproszenie do składania ofert na 'Koszenie poboczy dróg gminnych na terenie gminy Sokoły w 2020 r.'
» Informacja z dnia 30.06.2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
» Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na rozgraniczenie nieruchomości
» OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r.
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały 2013 r.': 55
1  UCHWAŁA NR XVIII/132/2013 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
UCHWAŁA NR XVIII/132/2013
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 5 marca 2013 r.

w sprawie zmian w budżeci...
2013-03-19 1213 Czytano:2477 razy » Przeczytaj artykuł
2  UCHWAŁA NR XVIII/133/2013 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokoły na lata 2013 – 2022
UCHWAŁA NR XVIII/133/2013
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 5 marca 2013 r.

w sprawie zmian w uchwale ...
2013-03-19 1216 Czytano:2453 razy » Przeczytaj artykuł
3  UCHWAŁA NR XVIII/134/2013 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu na utwardzenie poboczy ul. Kościelnej w Sokołach ....
UCHWAŁA NR XVIII/134/2013
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 5 marca 2013 r.

w sprawie udzielenia pomoc...
2013-03-19 1222 Czytano:2485 razy » Przeczytaj artykuł
4  UCHWAŁA NR XVIII/135/2013 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za wodę na terenie gminy Sokoły
UCHWAŁA NR XVIII/135/2013
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 5 marca 2013 r.

w sprawie przedłużenia c...
2013-03-15 1144 Czytano:2447 razy » Przeczytaj artykuł
5  UCHWAŁA NR XVIII/136/2013 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Sokoły
UCHWAŁA NR XVIII/136/2013
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 5 marca 2013 r.

w sprawie przedłużenia c...
2013-03-15 1147 Czytano:2509 razy » Przeczytaj artykuł
6  UCHWAŁA NR XVIII/137/2013 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących ...
UCHWAŁA NR XVIII/137/2013
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 5 marca 2013 r.

w sprawie określenia tygo...
2013-03-15 1149 Czytano:2458 razy » Przeczytaj artykuł
7  UCHWAŁA NR XVIIII/138/2013 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia ogólnodostępnego charakteru obiektu mającego powstać w ramach operacji ...
UCHWAŁA NR XVIIII/138/2013
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 5 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia ogó...
2013-03-15 1229 Czytano:2415 razy » Przeczytaj artykuł
8  UCHWAŁA NR XVIII/139/2013 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokoły
UCHWAŁA NR XVIII/139/2013
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 5 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia progr...
2013-03-15 1231 Czytano:2421 razy » Przeczytaj artykuł
9  UCHWAŁA NR XVIII/140/2013 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sokołach
UCHWAŁA NR XVIII/140/2013
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 5 marca 2013 r.

w sprawie nadania Statutu ...
2013-03-15 1233 Czytano:2422 razy » Przeczytaj artykuł
10  UCHWAŁA NR XVIII/141/2013 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ...
UCHWAŁA NR XVIII/141/2013
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 5 marca 2013 r.

w sprawie uchwalenia Gminn...
2013-03-15 1235 Czytano:2522 razy » Przeczytaj artykuł
11  UCHWAŁA NR XVIII/142/2013 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę lokalu użytkowego na okres do 3 lat, której przedmiotem ...
UCHWAŁA NR XVIII/142/2013
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 5 marca 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody...
2013-03-15 1236 Czytano:1698 razy » Przeczytaj artykuł
12  UCHWAŁA NR XVIII/143/2013 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku
UCHWAŁA NR XVIII/143/2013
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 5 marca 2013 r.

w sprawie niewyrażenia zg...
2013-03-15 1238 Czytano:1765 razy » Przeczytaj artykuł
13  UCHWAŁA NR XIX/144/2013 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z udziałem we wspólnych ...
UCHWAŁA NR XIX/144/2013
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgo...
2013-04-30 1143 Czytano:1671 razy » Przeczytaj artykuł
14  UCHWAŁA NR XIX/145/2013 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej zbycia nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego z zasobu nieruchomości Gminy Sokoły
UCHWAŁA NR XIX/145/2013
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie opinii dotycz...
2013-04-30 1145 Czytano:1592 razy » Przeczytaj artykuł
15  UCHWAŁA NR XIX/146/2013 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej zbycia nieruchomości w drodze zamiany
UCHWAŁA NR XIX/146/2013
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie opinii dotycz...
2013-04-30 1146 Czytano:1655 razy » Przeczytaj artykuł
16  UCHWAŁA NR XIX/147/2013 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość gruntowa ...
UCHWAŁA NR XIX/147/2013
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgo...
2013-04-30 1154 Czytano:1724 razy » Przeczytaj artykuł
17  UCHWAŁA NR XIX/148/2013 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości z zasobu ...
UCHWAŁA NR XIX/148/2013
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie opinii dotycz...
2013-04-30 1156 Czytano:1842 razy » Przeczytaj artykuł
18  UCHWAŁA NR XIX/149/2013 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
UCHWAŁA NR XIX/149/2013
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian w budże...
2013-04-30 1157 Czytano:1707 razy » Przeczytaj artykuł
19  UCHWAŁA NR XIX/150/2013 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokoły na lata 2013 – 2022
UCHWAŁA NR XIX/150/2013
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian w uchwal...
2013-04-30 1159 Czytano:1696 razy » Przeczytaj artykuł
20  UCHWAŁA NR XIX/151/2013 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sokoły
UCHWAŁA NR XIX/151/2013
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie określenia re...
2013-04-30 1202 Czytano:1816 razy » Przeczytaj artykuł
21  UCHWAŁA NR XX/152/2013 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego wspólnej realizacji zadania
UCHWAŁA NR XX/152/2013
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 14 maja 2013 r.

w sprawie zawarcia porozumien...
2013-05-22 1008 Czytano:1684 razy » Przeczytaj artykuł
22  UCHWAŁA NR XX/153/2013 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Sokoły do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji ...
UCHWAŁA NR XX/153/2013
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 14 maja 2013 r.

w sprawie upoważnienia Wójt...
2013-05-22 1044 Czytano:1705 razy » Przeczytaj artykuł
23  UCHWAŁA NR XX/154/2013 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieograniczonego ...
UCHWAŁA NR XX/154/2013
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 14 maja 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody ...
2013-05-22 1045 Czytano:1759 razy » Przeczytaj artykuł
24  UCHWAŁA NR XXI/155/2013 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju turystyki Gminy Sokoły na lata 2013-2020
UCHWAŁA NR XXI/155/2013
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie przyjęcia S...
2013-07-04 1522 Czytano:1636 razy » Przeczytaj artykuł
25  UCHWAŁA NR XXI/156/2013 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
UCHWAŁA NR XXI/156/2013
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 25 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia spr...
2013-07-04 1530 Czytano:1733 razy » Przeczytaj artykuł
26  UCHWAŁA NR XXI/157/2013 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy
UCHWAŁA NR XXI/157/2013
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 25 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolu...
2013-07-04 1532 Czytano:1838 razy » Przeczytaj artykuł
27  UCHWAŁA NR XXI/158/2013 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
UCHWAŁA NR XXI/158/2013
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 25 czerwca 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie...
2013-07-04 1533 Czytano:1808 razy » Przeczytaj artykuł
28  UCHWAŁA NR XXI/159/2013 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokoły na lata 2013 – 2022
UCHWAŁA NR XXI/159/2013
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 25 czerwca 2013 r.
w sprawie zmian w uchwale w...
2013-07-04 1534 Czytano:1700 razy » Przeczytaj artykuł
29  UCHWAŁA NR XXI/160/2013 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu na przebudowę mostu ...
UCHWAŁA NR XXI/160/2013
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 25 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia pomocy...
2013-07-04 1535 Czytano:1614 razy » Przeczytaj artykuł
30  UCHWAŁA NR XXI/161/2013 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Sokoły
UCHWAŁA NR XXI/161/2013
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 25 czerwca 2013 r.
w sprawie uchwalenia Projek...
2013-07-04 1536 Czytano:1738 razy » Przeczytaj artykuł
31  UCHWAŁA NR XXII/162/2013 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
UCHWAŁA NR XXII/162/2013
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 24 września 2013 r.

w sprawie zmian w bud...
2013-10-03 1517 Czytano:1540 razy » Przeczytaj artykuł
32  UCHWAŁA NR XXII/163/2013 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokoły na lata 2013 – 2022
UCHWAŁA NR XXII/163/2013
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 24 września 2013 r.

w sprawie zmian w uchw...
2013-10-03 1519 Czytano:1734 razy » Przeczytaj artykuł
33  UCHWAŁA NR XXII/164/2013 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 24 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisjnej
UCHWAŁA NR XXII/164/2013
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 24 września 2013 r.

w sprawie przystąpien...
2013-10-03 1520 Czytano:1982 razy » Przeczytaj artykuł
34  UCHWAŁA NR XXII/165/2013 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 24 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w punkcie przedszkolnym
UCHWAŁA NR XXII/165/2013
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 24 września 2013 r.

zmieniająca uchwałę...
2013-10-03 1522 Czytano:1935 razy » Przeczytaj artykuł
35  UCHWAŁA NR XXIII/166/2013 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów ...
UCHWAŁA NR XXIII/166/2013
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 3 grudnia 2013 r.

w sprawie obniżenia śr...
2013-12-16 0854 Czytano:1651 razy » Przeczytaj artykuł
36  UCHWAŁA NR XXIII/167/2013 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
UCHWAŁA NR XXIII/167/2013
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 3 grudnia 2013 r.

w sprawie określenia st...
2013-12-16 0855 Czytano:1784 razy » Przeczytaj artykuł
37  UCHWAŁA NR XXIII/168/2013 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
UCHWAŁA NR XXIII/168/2013
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 3 grudnia 2013 r.

w sprawie stawek podatku...
2013-12-16 0856 Czytano:1670 razy » Przeczytaj artykuł
38  UCHWAŁA NR XXIII/169/2013 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
UCHWAŁA NR XXIII/169/2013
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 3 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w budże...
2013-12-16 0913 Czytano:1749 razy » Przeczytaj artykuł
39  UCHWAŁA NR XXIII/170/2013 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokoły na lata 2013 – 2022
UCHWAŁA NR XXIII/170/2013
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 3 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w Wielol...
2013-12-16 0915 Czytano:1649 razy » Przeczytaj artykuł
40  UCHWAŁA NR XXIII/171/2013 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa ...
UCHWAŁA NR XXIII/171/2013
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 3 grudnia 2013 r.

w sprawie zarządzenia p...
2013-12-16 0916 Czytano:1769 razy » Przeczytaj artykuł
41  UCHWAŁA NR XXIII/172/2013 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/134/2013 Rady Gminy Sokoły w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi ...
UCHWAŁA NR XXIII/172/2013
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 3 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwał...
2013-12-16 0917 Czytano:1671 razy » Przeczytaj artykuł
42  UCHWAŁA NR XXIII/173/2013 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej nabycia nieruchomości w zamian za zobowiązania wobec budżetu Gminy Sokoły
UCHWAŁA NR XXIII/173/2013
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 3 grudnia 2013 r.

w sprawie opinii dotycz...
2013-12-16 0919 Czytano:1634 razy » Przeczytaj artykuł
43  UCHWAŁA NR XXIII/174/2013 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości na cele publiczne
UCHWAŁA NR XXIII/174/2013
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 3 grudnia 2013 r.

w sprawie opinii dotycz...
2013-12-16 0920 Czytano:1697 razy » Przeczytaj artykuł
44  UCHWAŁA NR XXIII/175/2013 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej ...
UCHWAŁA NR XXIII/175/2013
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 3 grudnia 2013 r.

w sprawie opinii dotycz...
2013-12-16 0921 Czytano:1745 razy » Przeczytaj artykuł
45  UCHWAŁA NR XXIII/176/2013 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej zbycia nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego z zasobu nieruchomości Gminy Sokoły
UCHWAŁA NR XXIII/176/2013
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 3 grudnia 2013 r.

w sprawie opinii dotycz...
2013-12-16 0923 Czytano:1688 razy » Przeczytaj artykuł
46  UCHWAŁA NR XXIII/177/2013 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania ...
UCHWAŁA NR XXIII/177/2013
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 3 grudnia 2013 r.

w sprawie określenia za...
2013-12-16 0925 Czytano:1928 razy » Przeczytaj artykuł
47  UCHWAŁA NR XXIII/178/2013 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie Programu współpracy na rok 2014 Gminy Sokoły z organizacjami pozarządowymi ...
UCHWAŁA NR XXIII/178/2013
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 3 grudnia 2013 r.

w sprawie Programu wspó...
2013-12-16 0926 Czytano:1787 razy » Przeczytaj artykuł
48  UCHWAŁA NR XXIV/179/2013 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sokoły na rok 2014
UCHWAŁA NR XXIV/179/2013
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia bud...
2014-01-08 0806 Czytano:1759 razy » Przeczytaj artykuł
49  UCHWAŁA NR XXIV/180/2013 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokoły na lata 2014-2022
UCHWAŁA NR XXIV/180/2013
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia Wielo...
2014-01-21 0858 Czytano:1540 razy » Przeczytaj artykuł
50  UCHWAŁA NR XXIV/181/2013 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zaopiniowania projektu Planu ochrony Narwiańskiego Parku Narodowego
UCHWAŁA NR XXIV/181/2013
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zaopiniowania ...
2014-01-08 0809 Czytano:1681 razy » Przeczytaj artykuł
51  UCHWAŁA NR XXIV/182/2013 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
UCHWAŁA NR XXIV/182/2013
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w budże...
2014-01-16 1215 Czytano:1683 razy » Przeczytaj artykuł
52  UCHWAŁA NR XXIV/183/2013 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokoły na lata 2013 – 2022
UCHWAŁA NR XXIV/183/2013
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie zmian w Wielolet...
2014-01-21 0856 Czytano:1564 razy » Przeczytaj artykuł
53  UCHWAŁA NR XXIV/184/2013 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ...
UCHWAŁA NR XXIV/184/2013
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Gmi...
2014-01-08 0810 Czytano:1589 razy » Przeczytaj artykuł
54  UCHWAŁA NR XXIV/185/2013 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Sokoły na 2014 rok
UCHWAŁA NR XXIV/185/2013
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie ustalenia ramo...
2014-01-08 0812 Czytano:1571 razy » Przeczytaj artykuł
55  UCHWAŁA NR XXIV/186/2013 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Sokoły na 2014 rok
UCHWAŁA NR XXIV/186/2013
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie ustalenia ramo...
2014-01-08 0813 Czytano:1586 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały 2010 r.
Uchwały 2011 r.
Uchwały 2012 r.
Uchwały 2013 r.
Uchwały 2014 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» UCHWAŁA NR XVIII/132/2013 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
» UCHWAŁA NR XVIII/133/2013 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokoły na lata 2013 – 2022
» UCHWAŁA NR XVIII/134/2013 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu na utwardzenie poboczy ul. Kościelnej w Sokołach ....
» UCHWAŁA NR XVIII/135/2013 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za wodę na terenie gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR XVIII/136/2013 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR XVIII/137/2013 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących ...
» UCHWAŁA NR XVIIII/138/2013 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia ogólnodostępnego charakteru obiektu mającego powstać w ramach operacji ...
» UCHWAŁA NR XVIII/139/2013 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR XVIII/140/2013 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sokołach
» UCHWAŁA NR XVIII/141/2013 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ...

Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

e-mail: sekretariat@sokoly.pl