A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Gminy » Uchwały rady gminy » Kadencja 2010-2014 » Uchwały 2014 r.
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Deklaracja dostępności
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego - AB-I.7840.5.30.2020.WB
» Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - WPN.420.70.2020.PS
» Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego - BI.6740.1.77.2020.AG
» Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego - BI.6740.1.74.2020.AG
» Przetarg nieograniczony na: „Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Sokołach i Szkoły Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2020/2021”
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały 2014 r.': 40
1  UCHWAŁA NR XXV/187/2014 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
UCHWAŁA NR XXV/187/2014
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 25 lutego 2014 r.

w sprawie zmian w budżeci...
2014-03-07 1138 Czytano:2499 razy » Przeczytaj artykuł
2  UCHWAŁA NR XXV/188/2014 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokoły na lata 2014 – 2022
UCHWAŁA NR XXV/188/2014
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 25 lutego 2014 r.

w sprawie zmian w Wielolet...
2014-03-07 1141 Czytano:2767 razy » Przeczytaj artykuł
3  UCHWAŁA NR XXV/189/2014 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 25 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek opłaty targowej
UCHWAŁA NR XXV/189/2014
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 25 lutego 2014 r.

zmieniająca uchwałę w s...
2014-03-03 0824 Czytano:2659 razy » Przeczytaj artykuł
4  UCHWAŁA NR XXV/190/2014 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za wodę na terenie gminy Sokoły
UCHWAŁA NR XXV/190/2014
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 25 lutego 2014 r.

w sprawie przedłużenia c...
2014-03-03 0825 Czytano:2570 razy » Przeczytaj artykuł
5  UCHWAŁA NR XXV/191/2014 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Sokoły
UCHWAŁA NR XXV/191/2014
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 25 lutego 2014 r.

w sprawie przedłużenia c...
2014-03-03 0827 Czytano:2515 razy » Przeczytaj artykuł
6  UCHWAŁA NR XXV/192/2014 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokoły
UCHWAŁA NR XXV/192/2014
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 25 lutego 2014 r.

w sprawie przyjęcia progr...
2014-03-03 0828 Czytano:2477 razy » Przeczytaj artykuł
7  UCHWAŁA NR XXV/193/2014 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę lokalu użytkowego na okres do 3 lat ...
UCHWAŁA NR XXV/193/2014
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 25 lutego 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody...
2014-03-03 0830 Czytano:2759 razy » Przeczytaj artykuł
8  UCHWAŁA NR XXV/194/2014 RADY GMINY SOKOŁYz dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ...
UCHWAŁA NR XXV/194/2014
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 25 lutego 2014 r.

w sprawie ustanowienia wie...
2014-03-03 0832 Czytano:2716 razy » Przeczytaj artykuł
9  UCHWAŁA NR XXV/195/2014 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawiającego do przyznania pomocy w zakresie ...
UCHWAŁA NR XXV/195/2014
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 25 lutego 2014 r.

w sprawie podwyższenia kr...
2014-03-03 0833 Czytano:2727 razy » Przeczytaj artykuł
10  UCHWAŁA NR XXV/196/2014 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie określenia zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku ...
UCHWAŁA NR XXV/196/2014
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 25 lutego 2014 r.

w sprawie określenia zwro...
2014-03-03 0835 Czytano:2492 razy » Przeczytaj artykuł
11  UCHWAŁA NR XXV/197/2014 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku
UCHWAŁA NR XXV/197/2014
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 25 lutego 2014 r.

w sprawie niewyrażenia zg...
2014-03-03 0836 Czytano:1905 razy » Przeczytaj artykuł
12  UCHWAŁA NR XXVI/198/2014 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
UCHWAŁA NR XXVI/198/2014
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 8 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian w budże...
2014-04-16 1040 Czytano:1634 razy » Przeczytaj artykuł
13  UCHWAŁA NR XXVI/199/2014 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokoły na lata 2014 – 2022
UCHWAŁA NR XXVI/199/2014
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 8 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian w Wielol...
2014-04-16 1041 Czytano:1624 razy » Przeczytaj artykuł
14  UCHWAŁA NR XXVI/200/2014 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sokoły na lata 2014-2023
UCHWAŁA NR XXVI/200/2014
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 8 kwietnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia Gmi...
2014-04-16 1044 Czytano:1795 razy » Przeczytaj artykuł
15  UCHWAŁA NR XXVI/201/2014 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
UCHWAŁA NR XXVI/201/2014
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 8 kwietnia 2014 r.

w sprawie utworzenia odr...
2014-04-16 1046 Czytano:1660 razy » Przeczytaj artykuł
16  UCHWAŁA NR XXVI/202/2014 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokoły
UCHWAŁA NR XXVI/202/2014
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 8 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany Program...
2014-04-16 1048 Czytano:1727 razy » Przeczytaj artykuł
17  UCHWAŁA NR XXVII/203/2014 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu ...
UCHWAŁA NR XXVII/203/2014
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie zaopiniowania...
2014-06-30 1252 Czytano:1705 razy » Przeczytaj artykuł
18  UCHWAŁA NR XXVII/204/2014 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sokoły za 2013 rok
UCHWAŁA NR XXVII/204/2014
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia...
2014-06-30 1253 Czytano:1858 razy » Przeczytaj artykuł
19  UCHWAŁA NR XXVII/205/2014 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy
UCHWAŁA NR XXVII/205/2014
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia ab...
2014-06-30 1254 Czytano:1720 razy » Przeczytaj artykuł
20  UCHWAŁA NR XXVII/206/2014 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
UCHWAŁA NR XXVII/206/2014
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w budż...
2014-06-30 1255 Czytano:1765 razy » Przeczytaj artykuł
21  UCHWAŁA NR XVII/207/2014 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokoły na lata 2014 – 2022
UCHWAŁA NR XVII/207/2014
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w Wielol...
2014-06-30 1257 Czytano:1605 razy » Przeczytaj artykuł
22  UCHWAŁA NR XXVII/208/2014 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Sokoły ...
UCHWAŁA NR XXVII/208/2014
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie przystąpieni...
2014-06-30 1259 Czytano:1850 razy » Przeczytaj artykuł
23  UCHWAŁA NR XXVII/209/2014 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze ...
UCHWAŁA NR XXVII/209/2014
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie szczegółowy...
2014-06-30 1300 Czytano:1982 razy » Przeczytaj artykuł
24  UCHWAŁA NR XXVIII/210/2014 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokołach
UCHWAŁA NR XXVIII/210/2014
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 15 lipca 2014 r.

w sprawie udzielenia dot...
2014-07-25 0848 Czytano:1921 razy » Przeczytaj artykuł
25  UCHWAŁA NR XXVIII/211/2014 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
UCHWAŁA NR XXVIII/211/2014
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 15 lipca 2014 r.

w sprawie zmian w budże...
2014-07-25 0849 Czytano:1683 razy » Przeczytaj artykuł
26  UCHWAŁA NR XXVIII/212/2014 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę lokalu użytkowego na okres ...
UCHWAŁA NR XXVIII/212/2014
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 15 lipca 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgo...
2014-07-25 0851 Czytano:1697 razy » Przeczytaj artykuł
27  UCHWAŁA NR XXVIII/213/2014 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi ...
UCHWAŁA NR XXVIII/213/2014
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 15 lipca 2014 r.

w sprawie górnych stawe...
2014-07-25 0854 Czytano:1777 razy » Przeczytaj artykuł
28  UCHWAŁA NR XXVIII/214/2014 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych ...
UCHWAŁA NR XXVIII/214/2014
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 15 lipca 2014 r.

w sprawie szczegółoweg...
2014-07-25 0855 Czytano:1692 razy » Przeczytaj artykuł
29  UCHWAŁA NR XXVIII/215/2014 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia ...
UCHWAŁA NR XXVIII/215/2014
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 15 lipca 2014 r.

w sprawie określenia wy...
2014-07-25 0904 Czytano:1786 razy » Przeczytaj artykuł
30  UCHWAŁA NR XXIX/216/2014 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
UCHWAŁA NR XXIX/216/2014
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie zmian w b...
2014-10-08 1444 Czytano:1685 razy » Przeczytaj artykuł
31  UCHWAŁA NR XXIX/217/2014 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokoły na lata 2014 – 2022
UCHWAŁA NR XXIX/217/2014
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie zmian w Wiel...
2014-10-08 1446 Czytano:1788 razy » Przeczytaj artykuł
32  UCHWAŁA NR XXIX/218/2014 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 23 września 2014 r. w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności
UCHWAŁA NR XXIX/218/2014
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie przyjęcia ...
2014-09-29 1241 Czytano:1818 razy » Przeczytaj artykuł
33  UCHWAŁA NR XXIX/219/2014 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 23 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików ...
UCHWAŁA NR XXIX/219/2014
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie utworzenia o...
2014-09-29 1242 Czytano:1960 razy » Przeczytaj artykuł
34  UCHWAŁA NR XXIX/220/2014 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 23 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Sokoły
UCHWAŁA NR XXIX/220/2014
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie przystąpien...
2014-09-29 1244 Czytano:1821 razy » Przeczytaj artykuł
35  UCHWAŁA NR XXIX/221/2014 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 23 września 2014 r. w sprawie opinii dotyczącej zbycia nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego z zasobu nieruchomości Gminy Sokoły
UCHWAŁA NR XXIX/221/2014
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie opinii dotyc...
2014-09-29 1246 Czytano:1912 razy » Przeczytaj artykuł
36  UCHWAŁA NR XXIX/222/2014 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 23 września 2014 r. w sprawie opinii dotyczącej zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej z zasobu nieruchomości Gminy Sokoły
UCHWAŁA NR XXIX/222/2014
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie opinii dotyc...
2014-09-29 1247 Czytano:2011 razy » Przeczytaj artykuł
37  UCHWAŁA NR XXX/223/2014 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 października 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów ...
UCHWAŁA NR XXX/223/2014
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie obniżeni...
2014-11-19 1056 Czytano:1598 razy » Przeczytaj artykuł
38  UCHWAŁA NR XXX/224/2014 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
UCHWAŁA NR XXX/224/2014
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie zmian w b...
2014-11-19 1058 Czytano:1812 razy » Przeczytaj artykuł
39  UCHWAŁA NR XXX/225/2014 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokoły na lata 2014 – 2022
UCHWAŁA NR XXX/225/2014
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie zmian w W...
2014-11-19 1059 Czytano:1752 razy » Przeczytaj artykuł
40  UCHWAŁA NR XXX/226/2014 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 października 2014 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sokoły
UCHWAŁA NR XXX/226/2014
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie aktualno...
2014-11-19 1100 Czytano:1742 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały 2010 r.
Uchwały 2011 r.
Uchwały 2012 r.
Uchwały 2013 r.
Uchwały 2014 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» UCHWAŁA NR XXV/187/2014 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
» UCHWAŁA NR XXV/188/2014 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokoły na lata 2014 – 2022
» UCHWAŁA NR XXV/189/2014 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 25 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek opłaty targowej
» UCHWAŁA NR XXV/190/2014 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za wodę na terenie gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR XXV/191/2014 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR XXV/192/2014 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR XXV/193/2014 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę lokalu użytkowego na okres do 3 lat ...
» UCHWAŁA NR XXV/194/2014 RADY GMINY SOKOŁYz dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ...
» UCHWAŁA NR XXV/195/2014 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawiającego do przyznania pomocy w zakresie ...
» UCHWAŁA NR XXV/196/2014 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie określenia zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku ...

Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

e-mail: sekretariat@sokoly.pl