A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Gminy » Uchwały rady gminy » Kadencja 2014-2018 » Uchwały 2015 r.
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Katalog usług
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Wybory sołtysów 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do izb rolniczych
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie
» O B W I E S Z C Z E N I E - 22 sierpnia 2019 r. (czwartek) wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Sokoły
» Drugi przetarg ustny nieograniczony do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej po byłej Szkole Podstawowej w Nowych Raciborach
» Obwieszczenie
» Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały 2015 r.': 54
1  UCHWAŁA NR III/16/2015 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę na terenie gminy Sokoły
UCHWAŁA NR III/16/2015
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 10 marca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia tary...
2015-03-19 1328 Czytano:1729 razy » Przeczytaj artykuł
2  UCHWAŁA NR III/17/2015 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Sokoły
UCHWAŁA NR III/17/2015
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 10 marca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia tary...
2015-03-19 1330 Czytano:1638 razy » Przeczytaj artykuł
3  UCHWAŁA NR III/18/2015 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ...
UCHWAŁA NR III/18/2015
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 10 marca 2015 r.

w sprawie utworzenia odrębn...
2015-03-19 1331 Czytano:1665 razy » Przeczytaj artykuł
4  UCHWAŁA NR III/19/2015 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów organów wykonawczych sołectw na terenie Gminy Sokoły
UCHWAŁA NR III/19/2015
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 10 marca 2015 r.

w sprawie zarządzenia wybor...
2015-03-19 1332 Czytano:1690 razy » Przeczytaj artykuł
5  UCHWAŁA NR III/20/2015 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do reprezentowania Gminy Sokoły w Stowarzyszeniu Gmin Górnej Narwi
UCHWAŁA NR III/20/2015
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 10 marca 2015 r.

w sprawie wyznaczenia przeds...
2015-03-19 1334 Czytano:1714 razy » Przeczytaj artykuł
6  UCHWAŁA NR III/21/2015 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Sokołach
UCHWAŁA NR III/21/2015
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 10 marca 2015 r.

w sprawie zmiany statutu Gmi...
2015-03-19 1335 Czytano:1650 razy » Przeczytaj artykuł
7  UCHWAŁA NR III/22/2015 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Sokoły
UCHWAŁA NR III/22/2015
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 10 marca 2015 r.

w sprawie zamiaru połączen...
2015-03-19 1336 Czytano:1777 razy » Przeczytaj artykuł
8  UCHWAŁA NR III/23/2015 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
UCHWAŁA NR III/23/2015
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 10 marca 2015 r.

w sprawie ustalenia wysokoś...
2015-03-19 1337 Czytano:1750 razy » Przeczytaj artykuł
9  UCHWAŁA NR III/24/2015 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 10 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ustanowienia służebności przesyłu ...
UCHWAŁA NR III/24/2015
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 10 marca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w spr...
2015-03-19 1340 Czytano:1714 razy » Przeczytaj artykuł
10  UCHWAŁA NR III/25/2015 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności ...
UCHWAŁA NR III/25/2015
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 10 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia program...
2015-03-19 1341 Czytano:1747 razy » Przeczytaj artykuł
11  UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę lokalu użytkowego na okres do 3 lat których przedmiotem ...
UCHWAŁA NR III/26/2015
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 10 marca 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody n...
2015-03-19 1342 Czytano:1302 razy » Przeczytaj artykuł
12  UCHWAŁA NR III/27/2015 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
UCHWAŁA NR III/27/2015
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 10 marca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie ...
2015-03-19 1344 Czytano:1166 razy » Przeczytaj artykuł
13  UCHWAŁA NR III/28/2015 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 roku
UCHWAŁA NR III/28/2015
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 10 marca 2015 r.

w sprawie niewyrażenia zgod...
2015-03-19 1345 Czytano:1403 razy » Przeczytaj artykuł
14  UCHWAŁA NR IV/29/2015 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Sokoły
UCHWAŁA NR IV/29/2015
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 12 maja 2015 r.

w sprawie miejscowego planu za...
2015-05-19 1236 Czytano:1143 razy » Przeczytaj artykuł
15  UCHWAŁA NR IV/30/2015 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
UCHWAŁA NR IV/30/2015
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 12 maja 2015 r.

w sprawie wyboru metody ustale...
2015-05-19 1237 Czytano:1210 razy » Przeczytaj artykuł
16  UCHWAŁA NR IV/31/2015 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
UCHWAŁA NR IV/31/2015
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 12 maja 2015 r.

w sprawie terminu, częstotliw...
2015-05-19 1238 Czytano:1093 razy » Przeczytaj artykuł
17  UCHWAŁA NR IV/32/2015 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ...
UCHWAŁA NR IV/32/2015
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 12 maja 2015 r.

w sprawie ustalenia wzoru dekl...
2015-05-19 1239 Czytano:1117 razy » Przeczytaj artykuł
18  UCHWAŁA NR IV/33/2015 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ...
UCHWAŁA NR IV/33/2015
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 12 maja 2015 r.

w sprawie ustalenia liczby pun...
2015-05-19 1241 Czytano:1127 razy » Przeczytaj artykuł
19  UCHWAŁA NR V/34/2015 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie Programu Ochrony Środowiska Gminy Sokoły na lata 2015-2018, z perspektywą na lata 2019-2022
UCHWAŁA NR V/34/2015
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie Programu Ochrony ...
2015-07-03 0842 Czytano:989 razy » Przeczytaj artykuł
20  UCHWAŁA NR V/35/2015 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
UCHWAŁA NR V/35/2015
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia spra...
2015-07-03 0843 Czytano:1188 razy » Przeczytaj artykuł
21  UCHWAŁA NR V/36/2015 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy
UCHWAŁA NR V/36/2015
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolut...
2015-07-03 0844 Czytano:1033 razy » Przeczytaj artykuł
22  UCHWAŁA NR V/37/2015 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
UCHWAŁA NR V/37/2015
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie ...
2015-07-03 0845 Czytano:1098 razy » Przeczytaj artykuł
23  UCHWAŁA Nr V/38/2015 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokoły na lata 2015 – 2022
UCHWAŁA Nr V/38/2015
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 23 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w Wieloletni...
2015-07-03 0847 Czytano:974 razy » Przeczytaj artykuł
24  UCHWAŁA NR V/39/2015 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu na przebudowę mostu w miejscowości Jamiołki – Godzieby ...
UCHWAŁA NR V/39/2015
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia pomocy ...
2015-07-03 0848 Czytano:1067 razy » Przeczytaj artykuł
25  UCHWAŁA NR V/40/2015 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej ronda ...
UCHWAŁA NR V/40/2015
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia pomocy ...
2015-07-03 0850 Czytano:1244 razy » Przeczytaj artykuł
26  UCHWAŁA NR V/41/2015 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
UCHWAŁA NR V/41/2015
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie powołania zespoł...
2015-07-03 0851 Czytano:1063 razy » Przeczytaj artykuł
27  UCHWAŁA NR V/42/2015 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu konkursu „Najpiękniejsza posesja, zagroda w Gminie Sokoły”
UCHWAŁA NR V/42/2015
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie regulaminu konkurs...
2015-07-03 0852 Czytano:1052 razy » Przeczytaj artykuł
28  UCHWAŁA NR V/43/2015 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia w Gminie Sokoły odrębnego obwodu głosowania
UCHWAŁA NR V/43/2015
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie utworzenia w Gmini...
2015-07-03 0854 Czytano:1104 razy » Przeczytaj artykuł
29  UCHWAŁA NR VI/44/2015 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
UCHWAŁA NR VI/44/2015
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżeci...
2015-09-03 1150 Czytano:1100 razy » Przeczytaj artykuł
30  UCHWAŁA Nr VI/45/2015 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokoły na lata 2015 – 2022
UCHWAŁA Nr VI/45/2015
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w Wielolet...
2015-09-03 1151 Czytano:1049 razy » Przeczytaj artykuł
31  UCHWAŁA NR VI/46/2015 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zwiększenia udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu na ...
UCHWAŁA NR VI/46/2015
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

w sprawie zwiększenia udz...
2015-09-03 1153 Czytano:1029 razy » Przeczytaj artykuł
32  UCHWAŁA NR VI/47/2015 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach ...
UCHWAŁA NR VI/47/2015
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

w sprawie utworzenia odrę...
2015-09-03 1159 Czytano:1105 razy » Przeczytaj artykuł
33  UCHWAŁA NR VI/48/2015 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do stowarzyszenia „Łomżyńskie Forum Samorządowe”
UCHWAŁA NR VI/48/2015
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody...
2015-09-03 1200 Czytano:1069 razy » Przeczytaj artykuł
34  UCHWAŁA NR VI/49/2015 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie opinii dotyczącej nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości na cele publiczne
UCHWAŁA NR VI/49/2015
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

w sprawie opinii dotycząc...
2015-09-03 1202 Czytano:1046 razy » Przeczytaj artykuł
35  UCHWAŁA NR VI/50/2015 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie opinii dotyczącej oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste
UCHWAŁA NR VI/50/2015
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

w sprawie opinii dotycząc...
2015-09-03 1203 Czytano:980 razy » Przeczytaj artykuł
36  UCHWAŁA NR VII/51/2015 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
UCHWAŁA NR VII/51/2015
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 13 października 2015 r.

w sprawie zmian w...
2015-10-20 1118 Czytano:1074 razy » Przeczytaj artykuł
37  UCHWAŁA NR VII/52/2015 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 13 października 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bruszewie
UCHWAŁA NR VII/52/2015
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 13 października 2015 r.

w sprawie udzielenia...
2015-10-20 1120 Czytano:1074 razy » Przeczytaj artykuł
38  UCHWAŁA NR VII/53/2015 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sokoły
UCHWAŁA NR VII/53/2015
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 13 października 2015 r.

w sprawie uchwalenia...
2015-10-20 1122 Czytano:1194 razy » Przeczytaj artykuł
39  UCHWAŁA NR VIII/54/2015 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
UCHWAŁA NR VIII/54/2015
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 24 listopada 2015 r.

w sprawie określenia s...
2015-11-30 1157 Czytano:806 razy » Przeczytaj artykuł
40  UCHWAŁA NR VIII/55/2015 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
UCHWAŁA NR VIII/55/2015
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 24 listopada 2015 r.

w sprawie stawek podatk...
2015-11-30 1158 Czytano:746 razy » Przeczytaj artykuł
41  UCHWAŁA NR VIII/56/2015 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
UCHWAŁA NR VIII/56/2015
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 24 listopada 2015 r.

w sprawie opłaty targo...
2015-11-30 1159 Czytano:903 razy » Przeczytaj artykuł
42  UCHWAŁA NR VIII/57/2015 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie opinii dotyczącej zbycia nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego z zasobu nieruchomości Gminy Sokoły
UCHWAŁA NR VIII/57/2015
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 24 listopada 2015 r.

w sprawie opinii dotycz...
2015-11-30 1200 Czytano:893 razy » Przeczytaj artykuł
43  UCHWAŁA NR VIII/58/2015 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie opinii dotyczącej zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej z zasobu nieruchomości Gminy Sokoły
UCHWAŁA NR VIII/58/2015
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 24 listopada 2015 r.

w sprawie opinii dotycz...
2015-11-30 1201 Czytano:934 razy » Przeczytaj artykuł
44  UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Programu współpracy na rok 2016 Gminy Sokoły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ...
UCHWAŁA NR VIII/59/2015
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 24 listopada 2015 r.

w sprawie Programu wsp...
2015-11-30 1203 Czytano:830 razy » Przeczytaj artykuł
45  UCHWAŁA NR VIII/60/2015 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania ...
UCHWAŁA NR VIII/60/2015
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 24 listopada 2015 r.

w sprawie uchwalenia Gm...
2015-11-30 1204 Czytano:863 razy » Przeczytaj artykuł
46  UCHWAŁA NR IX/61/2015 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sokoły na rok 2016
UCHWAŁA NR IX/61/2015
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budże...
2016-01-08 0822 Czytano:900 razy » Przeczytaj artykuł
47  Uchwała Nr IX/62/2015 Rady Gminy Sokoły z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokoły na lata 2016 – 2022
Uchwała Nr IX/62/2015
Rady Gminy Sokoły
z dnia 29 grudnia 2015 roku

w sprawie uchwalenia Wiel...
2016-01-08 0826 Czytano:881 razy » Przeczytaj artykuł
48  UCHWAŁA NR IX/63/2015 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
UCHWAŁA NR IX/63/2015
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie...
2016-01-08 0837 Czytano:929 razy » Przeczytaj artykuł
49  UCHWAŁA NR IX/64/2015 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych ...
UCHWAŁA NR IX/64/2015
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie organizacji wspó...
2016-01-08 0839 Czytano:883 razy » Przeczytaj artykuł
50  UCHWAŁA NR IX/65/2015 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
UCHWAŁA NR IX/65/2015
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie określenia wzor...
2016-01-08 0840 Czytano:895 razy » Przeczytaj artykuł
51  UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół ...
UCHWAŁA NR IX/66/2015
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie ustalenia trybu u...
2016-01-08 0841 Czytano:824 razy » Przeczytaj artykuł
52  UCHWAŁA NR IX/67/2015 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wystąpienia o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości Dworaki oraz określenia jej rodzaju jako osada
UCHWAŁA NR IX/67/2015
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie wystąpienia o us...
2016-01-08 0842 Czytano:801 razy » Przeczytaj artykuł
53  UCHWAŁA NR IX/68/2015 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Sokoły na 2016 rok
UCHWAŁA NR IX/68/2015
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie ustalenia ramoweg...
2016-01-08 0844 Czytano:793 razy » Przeczytaj artykuł
54  UCHWAŁA NR IX/69/2015 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Sokoły na 2016 rok
UCHWAŁA NR IX/69/2015
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie ustalenia ramowyc...
2016-01-08 0845 Czytano:858 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały 2014 r.
Uchwały 2015 r.
Uchwały 2016 r.
Uchwały 2017 r.
Uchwały 2018 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» UCHWAŁA NR III/16/2015 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę na terenie gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR III/17/2015 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR III/18/2015 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ...
» UCHWAŁA NR III/19/2015 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów organów wykonawczych sołectw na terenie Gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR III/20/2015 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do reprezentowania Gminy Sokoły w Stowarzyszeniu Gmin Górnej Narwi
» UCHWAŁA NR III/21/2015 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Sokołach
» UCHWAŁA NR III/22/2015 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR III/23/2015 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
» UCHWAŁA NR III/24/2015 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 10 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ustanowienia służebności przesyłu ...
» UCHWAŁA NR III/25/2015 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności ...

Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

e-mail: sekretariat@sokoly.pl