A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Gminy » Uchwały rady gminy » Kadencja 2014-2018 » Uchwały 2016 r.
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Wybory samorządowe 2018
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Katalog usług
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zaproszenie do składania ofert na „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 1.300.000,00 zł”
» Petycja w sprawie budowy wielofunkcyjnego obiektu sportowego typu 'ORLIK'
» O B W I E S Z C Z E N I E - 18.12.2018 r. wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Sokoły
» PROTOKÓŁ NR 1.2018 - 20.11.2018 r.
» ZARZĄDZENIE NR 47.2018 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały 2016 r.': 43
1  UCHWAŁA NR X/70/2016 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za wodę na terenie gminy Sokoły
UCHWAŁA NR X/70/2016
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 8 marca 2016 r.

w sprawie przedłużenia czasu ...
2016-03-15 1253 Czytano:776 razy » Przeczytaj artykuł
2  UCHWAŁA NR X/71/2016 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Sokoły
UCHWAŁA NR X/71/2016
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 8 marca 2016 r.

w sprawie przedłużenia czasu ...
2016-03-15 1254 Czytano:855 razy » Przeczytaj artykuł
3  UCHWAŁA NR X/72/2016 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę lokalu użytkowego na okres do 3 lat której przedmiotem ...
UCHWAŁA NR X/72/2016
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 8 marca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na z...
2016-03-15 1256 Czytano:816 razy » Przeczytaj artykuł
4  UCHWAŁA NR X/73/2016 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokoły
UCHWAŁA NR X/73/2016
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 8 marca 2016 r.

w sprawie programu opieki nad z...
2016-03-15 1257 Czytano:776 razy » Przeczytaj artykuł
5  UCHWAŁA NR X/74/2016 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Sokołach na wykonanie prac konserwatorskich ...
UCHWAŁA NR X/74/2016
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 8 marca 2016 r.

w sprawie udzielenia dotacji Pa...
2016-03-15 1258 Czytano:904 razy » Przeczytaj artykuł
6  UCHWAŁA NR X/75/2016 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do Punktu Przedszkolnego w Sokołach i oddziałów ...
UCHWAŁA NR X/75/2016
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 8 marca 2016 r.

w sprawie ustalenia kryteriów ...
2016-03-15 1300 Czytano:816 razy » Przeczytaj artykuł
7  UCHWAŁA NR X/76/2016 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
UCHWAŁA NR X/76/2016
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 8 marca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gmi...
2016-03-15 1301 Czytano:1026 razy » Przeczytaj artykuł
8  UCHWAŁA NR X/77/2016 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokoły na lata 2016 – 2022
UCHWAŁA NR X/77/2016
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 8 marca 2016 r.

w sprawie zmian w Wieloletni...
2016-04-06 1318 Czytano:888 razy » Przeczytaj artykuł
9  UCHWAŁA NR X/78/2016 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia i wdrażania do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sokoły
UCHWAŁA NR X/78/2016
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 8 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia i wdrażan...
2016-03-15 1302 Czytano:985 razy » Przeczytaj artykuł
10  UCHWAŁA NR X/79/2016 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017 roku
UCHWAŁA NR X/79/2016
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 8 marca 2016 r.

w sprawie niewyrażenia zgody n...
2016-03-15 1304 Czytano:1049 razy » Przeczytaj artykuł
11  UCHWAŁA NR XI/80/2016 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi ...
UCHWAŁA NR XI/80/2016
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 15 marca 2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy f...
2016-03-22 1205 Czytano:609 razy » Przeczytaj artykuł
12  UCHWAŁA NR XI/81/2016 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
UCHWAŁA NR XI/81/2016
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 15 marca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie g...
2016-03-22 1207 Czytano:582 razy » Przeczytaj artykuł
13  UCHWAŁA NR XI/82/2016 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokoły na lata 2016 – 2022
UCHWAŁA NR XI/82/2016
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 15 marca 2016 r.

w sprawie zmian w Wielolet...
2016-04-06 1320 Czytano:626 razy » Przeczytaj artykuł
14  UCHWAŁA NR XII/83/2016 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sokoły za 2015 rok
UCHWAŁA NR XII/83/2016
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sp...
2016-07-01 0806 Czytano:585 razy » Przeczytaj artykuł
15  UCHWAŁA NR XII/84/2016 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy
UCHWAŁA NR XII/84/2016
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absol...
2016-07-01 0835 Czytano:556 razy » Przeczytaj artykuł
16  UCHWAŁA NR XII/85/2016 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
UCHWAŁA NR XII/85/2016
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżeci...
2016-07-01 0840 Czytano:618 razy » Przeczytaj artykuł
17  UCHWAŁA Nr XII/86/2016 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokoły na lata 2016 – 2022
UCHWAŁA Nr XII/86/2016
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w Wielolet...
2016-07-01 1259 Czytano:582 razy » Przeczytaj artykuł
18  UCHWAŁA NR XII/87/2016 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu
UCHWAŁA NR XII/87/2016
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia pomoc...
2016-07-01 1254 Czytano:575 razy » Przeczytaj artykuł
19  UCHWAŁA NR XII/88/2016 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów ...
UCHWAŁA NR XII/88/2016
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie szczegółowego ...
2016-07-01 1256 Czytano:656 razy » Przeczytaj artykuł
20  UCHWAŁA NR XII/89/2016 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokoły
UCHWAŁA NR XII/89/2016
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie regulaminu utrzy...
2016-07-01 1257 Czytano:629 razy » Przeczytaj artykuł
21  UCHWAŁA NR XIII/90/2016 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
UCHWAŁA NR XIII/90/2016
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżeci...
2016-09-07 1251 Czytano:452 razy » Przeczytaj artykuł
22  UCHWAŁA Nr XIII/91/2016 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokoły na lata 2016 – 2022
UCHWAŁA Nr XIII/91/2016
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmian w Wielolet...
2016-09-07 1253 Czytano:471 razy » Przeczytaj artykuł
23  UCHWAŁA NR XIII/92/2016 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Gminy Sokoły
UCHWAŁA NR XIII/92/2016
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia Zinte...
2016-09-07 1255 Czytano:510 razy » Przeczytaj artykuł
24  UCHWAŁA NR XIII/93/2016 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej na terenie gminy Sokoły
UCHWAŁA NR XIII/93/2016
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie ustalenia przebi...
2016-09-07 1258 Czytano:572 razy » Przeczytaj artykuł
25  UCHWAŁA NR XIII/94/2016 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Sokoły ...
UCHWAŁA NR XIII/94/2016
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie połączenia sam...
2016-09-07 1300 Czytano:601 razy » Przeczytaj artykuł
26  UCHWAŁA NR XIV/95/2016 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 18 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sokoły
UCHWAŁA NR XIV/95/2016
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 18 października 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia...
2016-10-21 1220 Czytano:571 razy » Przeczytaj artykuł
27  UCHWAŁA NR XIV/96/2016 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Sokoły
UCHWAŁA NR XIV/96/2016
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 18 października 2016 r.

w sprawie przeprowad...
2016-10-21 1224 Czytano:546 razy » Przeczytaj artykuł
28  UCHWAŁA NR XIV/97/2016 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Programu współpracy na rok 2017 Gminy Sokoły z organizacjami pozarządowymi ...
UCHWAŁA NR XIV/97/2016
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 18 października 2016 r.

w sprawie Programu w...
2016-10-21 1226 Czytano:557 razy » Przeczytaj artykuł
29  UCHWAŁA NR XV/98/2016 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
UCHWAŁA NR XV/98/2016
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 22 listopada 2016 r.
w sprawie określenia stawe...
2016-11-29 1138 Czytano:473 razy » Przeczytaj artykuł
30  UCHWAŁA NR XV/99/2016 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
UCHWAŁA NR XV/99/2016
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 22 listopada 2016 r.
w sprawie stawek podatku od...
2016-11-29 1140 Czytano:774 razy » Przeczytaj artykuł
31  UCHWAŁA NR XV/100/2016 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
UCHWAŁA NR XV/100/2016
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 22 listopada 2016 r.
w sprawie określenia wzor...
2016-11-29 1141 Czytano:563 razy » Przeczytaj artykuł
32  UCHWAŁA NR XV/101/2016 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
UCHWAŁA NR XV/101/2016
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 22 listopada 2016 r.
w sprawie zmian w budżeci...
2016-11-29 1144 Czytano:525 razy » Przeczytaj artykuł
33  UCHWAŁA NR XV/102/2016 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę lokalu użytkowego ...
UCHWAŁA NR XV/102/2016
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 22 listopada 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgo...
2016-11-29 1146 Czytano:542 razy » Przeczytaj artykuł
34  UCHWAŁA NR XVI/103/2016 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia w Gminie Sokoły odrębnego obwodu głosowania
UCHWAŁA NR XVI/103/2016
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 12 grudnia 2016 r.

w sprawie utworzenia w Gm...
2016-12-28 1411 Czytano:519 razy » Przeczytaj artykuł
35  UCHWAŁA NR XVI/104/2016 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających ...
UCHWAŁA NR XVI/104/2016
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 12 grudnia 2016 r.

w sprawie ustalenia liczb...
2016-12-28 1413 Czytano:518 razy » Przeczytaj artykuł
36  UCHWAŁA NR XVII/105/2016 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sokoły na rok 2017
UCHWAŁA NR XVII/105/2016
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia bud...
2017-01-12 1347 Czytano:460 razy » Przeczytaj artykuł
37  Uchwała Nr XVII/106/2016 Rady Gminy Sokoły z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokoły na lata 2017-2022
Uchwała Nr XVII/106/2016
Rady Gminy Sokoły
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia ...
2017-01-27 1114 Czytano:412 razy » Przeczytaj artykuł
38  UCHWAŁA NR XVII/107/2016 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
UCHWAŁA NR XVII/107/2016
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budże...
2017-01-12 1348 Czytano:702 razy » Przeczytaj artykuł
39  Uchwała Nr XVII/108/2016 Rady Gminy Sokoły z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokoły na lata 2016-2022
Uchwała Nr XVII/108/2016
Rady Gminy Sokoły
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w Wie...
2017-01-27 1116 Czytano:393 razy » Przeczytaj artykuł
40  UCHWAŁA NR XVII/109/2016 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ...
UCHWAŁA NR XVII/109/2016
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Gmi...
2017-01-09 1017 Czytano:551 razy » Przeczytaj artykuł
41  UCHWAŁA NR XVII/110/2016 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sokołach
UCHWAŁA NR XVII/110/2016
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie nadania Statut...
2017-01-09 1014 Czytano:441 razy » Przeczytaj artykuł
42  UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Sokoły na 2017 rok
UCHWAŁA NR XVII/111/2016
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie ustalenia ramo...
2017-01-09 1013 Czytano:388 razy » Przeczytaj artykuł
43  UCHWAŁA NR XVII/112/2016 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Sokoły na 2017 rok
UCHWAŁA NR XVII/112/2016
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie ustalenia ramo...
2017-01-09 1012 Czytano:437 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały 2014 r.
Uchwały 2015 r.
Uchwały 2016 r.
Uchwały 2017 r.
Uchwały 2018 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» UCHWAŁA NR X/70/2016 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za wodę na terenie gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR X/71/2016 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR X/72/2016 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę lokalu użytkowego na okres do 3 lat której przedmiotem ...
» UCHWAŁA NR X/73/2016 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR X/74/2016 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Sokołach na wykonanie prac konserwatorskich ...
» UCHWAŁA NR X/75/2016 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do Punktu Przedszkolnego w Sokołach i oddziałów ...
» UCHWAŁA NR X/76/2016 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
» UCHWAŁA NR X/77/2016 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokoły na lata 2016 – 2022
» UCHWAŁA NR X/78/2016 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia i wdrażania do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR X/79/2016 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017 roku

Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

e-mail: sekretariat@sokoly.pl