A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Gminy » Uchwały rady gminy » Kadencja 2014-2018 » Uchwały 2018 r.
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Karty usług
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ocena o jakości wody - marzec 2020 r.
» Informacja z dnia 26.03.2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
» Obwieszczenie Wójta Gminy Sokoły z dnia 24.03.2020 r. o możliwości zapoznania się z dokumentacją w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
» Obwieszczenie Wójta Gminy Sokoły z dnia 24.03.2020 r. o możliwości zapoznania się z dokumentacją w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
» Karta usługi nr GK-9: Zaświadczenie potwierdzające pracę w gospodarstwie rolnym potwierdzone zeznaniami świadków
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały 2018 r.': 39
1  UCHWAŁA NR XXVI/160/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania ...
UCHWAŁA NR XXVI/160/2018
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie trybu udzielania...
2018-03-28 1157 Czytano:1076 razy » Przeczytaj artykuł
2  UCHWAŁA NR XXVI/161/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Sokoły na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby ...
UCHWAŁA NR XXVI/161/2018
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy ...
2018-03-28 1159 Czytano:1072 razy » Przeczytaj artykuł
3  UCHWAŁA NR XXVI/162/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Sokoły na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów ...
UCHWAŁA NR XXVI/162/2018
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie podziału gminy ...
2018-03-28 1202 Czytano:1122 razy » Przeczytaj artykuł
4  UCHWAŁA NR XXVI/163/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokoły
UCHWAŁA NR XXVI/163/2018
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie Programu opieki ...
2018-03-28 1204 Czytano:1039 razy » Przeczytaj artykuł
5  UCHWAŁA NR XXVI/164/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę lokalu użytkowego ...
UCHWAŁA NR XXVI/164/2018
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody...
2018-03-28 1206 Czytano:1041 razy » Przeczytaj artykuł
6  UCHWAŁA NR XXVI/165/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020
UCHWAŁA NR XXVI/165/2018
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia Gminn...
2018-03-28 1212 Czytano:1032 razy » Przeczytaj artykuł
7  UCHWAŁA NR XXVI/166/2018 RADY GMINY SOKOŁY w sprawie przystąpienia Gminy Sokoły do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich
UCHWAŁA NR XXVI/166/2018
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie przystąpienia G...
2018-03-28 1214 Czytano:1246 razy » Przeczytaj artykuł
8  UCHWAŁA NR XXVI/167/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
UCHWAŁA NR XXVI/167/2018
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżeci...
2018-03-28 1215 Czytano:1079 razy » Przeczytaj artykuł
9  UCHWAŁA NR XXVI/168/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokoły na lata 2018-2022
UCHWAŁA NR XXVI/168/2018
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie zmian w Wielol...
2018-03-28 1219 Czytano:947 razy » Przeczytaj artykuł
10  UCHWAŁA NR XXVI/169/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych gminy
UCHWAŁA NR XXVI/169/2018
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie organizacji wsp...
2018-03-28 1222 Czytano:1002 razy » Przeczytaj artykuł
11  UCHWAŁA NR XXVI/170/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa pracowni ...
UCHWAŁA NR XXVI/170/2018
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie udzielenia dotac...
2018-03-28 1224 Czytano:704 razy » Przeczytaj artykuł
12  UCHWAŁA NR XXVI/171/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku
UCHWAŁA NR XXVI/171/2018
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie niewyrażenia zg...
2018-03-28 1226 Czytano:667 razy » Przeczytaj artykuł
13  UCHWAŁA NR XXVII/172/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
UCHWAŁA NR XXVII/172/2018
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w bud...
2018-05-10 1458 Czytano:817 razy » Przeczytaj artykuł
14  UCHWAŁA NR XXVII/173/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokoły na lata 2018-2022
UCHWAŁA NR XXVII/173/2018
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w W...
2018-05-10 1501 Czytano:795 razy » Przeczytaj artykuł
15  UCHWAŁA NR XXVIII/174/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
UCHWAŁA NR XXVIII/174/2018
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzeni...
2018-07-02 1414 Czytano:637 razy » Przeczytaj artykuł
16  UCHWAŁA NR XXVIII/175/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy
UCHWAŁA NR XXVIII/175/2018
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia a...
2018-07-02 1416 Czytano:661 razy » Przeczytaj artykuł
17  UCHWAŁA NR XXVIII/176/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sokoły
UCHWAŁA NR XXVIII/176/2018
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia wy...
2018-07-02 1419 Czytano:664 razy » Przeczytaj artykuł
18  UCHWAŁA NR XXVIII/177/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
UCHWAŁA NR XXVIII/177/2018
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w bud...
2018-07-02 1423 Czytano:645 razy » Przeczytaj artykuł
19  UCHWAŁA NR XXVIII/178/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej ...
UCHWAŁA NR XXVIII/178/2018
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie planu dofina...
2018-07-02 1425 Czytano:718 razy » Przeczytaj artykuł
20  UCHWAŁA NR XXVIII/179/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych ...
UCHWAŁA NR XXVIII/179/2018
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie określenia ...
2018-07-02 1426 Czytano:664 razy » Przeczytaj artykuł
21  UCHWAŁA NR XXVIII/180/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedów, pedagogów ...
UCHWAŁA NR XXVIII/180/2018
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie określenia ...
2018-07-02 1432 Czytano:643 razy » Przeczytaj artykuł
22  UCHWAŁA NR XXVIII/181/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć ...
UCHWAŁA NR XXVIII/181/2018
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie zasad udziel...
2018-07-02 1433 Czytano:795 razy » Przeczytaj artykuł
23  UCHWAŁA NR XXIX/182/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
UCHWAŁA NR XXIX/182/2018
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 21 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w budż...
2018-08-31 1221 Czytano:581 razy » Przeczytaj artykuł
24  UCHWAŁA NR XXIX/183/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na dofinansowanie ...
UCHWAŁA NR XXIX/183/2018
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 21 sierpnia 2018 r.

w sprawie udzielenia do...
2018-08-31 1222 Czytano:563 razy » Przeczytaj artykuł
25  UCHWAŁA NR XXIX/184/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bruszewie
UCHWAŁA NR XXIX/184/2018
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 21 sierpnia 2018 r.

w sprawie udzielenia do...
2018-08-31 1224 Czytano:566 razy » Przeczytaj artykuł
26  UCHWAŁA NR XXIX/185/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu
UCHWAŁA NR XXIX/185/2018
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 21 sierpnia 2018 r.

w sprawie udzielenia po...
2018-08-31 1315 Czytano:566 razy » Przeczytaj artykuł
27  UCHWAŁA NR XXIX/186/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ...
UCHWAŁA NR XXIX/186/2018
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 21 sierpnia 2018 r.

w sprawie ustalenia mak...
2018-08-31 1317 Czytano:537 razy » Przeczytaj artykuł
28  UCHWAŁA NR XXIX/187/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
UCHWAŁA NR XXIX/187/2018
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 21 sierpnia 2018 r.

w sprawie utworzenia od...
2018-08-31 1318 Czytano:518 razy » Przeczytaj artykuł
29  UCHWAŁA NR XXIX/188/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sokoły ...
UCHWAŁA NR XXIX/188/2018
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 21 sierpnia 2018 r.

w sprawie wieloletniego...
2018-08-31 1320 Czytano:568 razy » Przeczytaj artykuł
30  UCHWAŁA NR XXIX/189/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę lokalu użytkowego na okres do
UCHWAŁA NR XXIX/189/2018
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 21 sierpnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zg...
2018-08-31 1321 Czytano:531 razy » Przeczytaj artykuł
31  UCHWAŁA NR XXIX/190/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy ...
UCHWAŁA NR XXIX/190/2018
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 21 sierpnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia pr...
2018-08-31 1322 Czytano:550 razy » Przeczytaj artykuł
32  UCHWAŁA NR XXIX/191/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 21 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokoły
UCHWAŁA NR XXIX/191/2018
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 21 sierpnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę ...
2018-08-31 1323 Czytano:915 razy » Przeczytaj artykuł
33  UCHWAŁA NR XXIX/192/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 21 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie ...
UCHWAŁA NR XXIX/192/2018
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 21 sierpnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę ...
2018-08-31 1325 Czytano:842 razy » Przeczytaj artykuł
34  UCHWAŁA NR XXX/193/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 23 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu w Sokołach
UCHWAŁA NR XXX/193/2018
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 23 września 2018 r.

w sprawie nadania nazwy...
2018-10-12 1333 Czytano:571 razy » Przeczytaj artykuł
35  UCHWAŁA NR XXXI/194/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
UCHWAŁA NR XXXI/194/2018
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 9 października 2018 r.

w sprawie zmian w b...
2018-10-21 0830 Czytano:673 razy » Przeczytaj artykuł
36  UCHWAŁA NR XXXI/195/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 9 października 2018 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sokoły
UCHWAŁA NR XXXI/195/2018
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 9 października 2018 r.

w sprawie aktualno...
2018-10-12 1343 Czytano:524 razy » Przeczytaj artykuł
37  UCHWAŁA NR XXXI/196/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 9 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę lokalu użytkowego na okres do
UCHWAŁA NR XXXI/196/2018
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 9 października 2018 r.

w sprawie wyrażeni...
2018-10-12 1349 Czytano:540 razy » Przeczytaj artykuł
38  UCHWAŁA NR XXXI/197/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 9 października 2018 r. w sprawie statutu Gminy Sokoły
UCHWAŁA NR XXXI/197/2018
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 9 października 2018 r.

w sprawie statutu G...
2018-10-12 1432 Czytano:774 razy » Przeczytaj artykuł
39  UCHWAŁA NR XXXI/198/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołach
UCHWAŁA NR XXXI/198/2018
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 9 października 2018 r.

w sprawie zmiany St...
2018-10-12 1434 Czytano:743 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały 2014 r.
Uchwały 2015 r.
Uchwały 2016 r.
Uchwały 2017 r.
Uchwały 2018 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» UCHWAŁA NR XXVI/160/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania ...
» UCHWAŁA NR XXVI/161/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Sokoły na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby ...
» UCHWAŁA NR XXVI/162/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Sokoły na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów ...
» UCHWAŁA NR XXVI/163/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR XXVI/164/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę lokalu użytkowego ...
» UCHWAŁA NR XXVI/165/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020
» UCHWAŁA NR XXVI/166/2018 RADY GMINY SOKOŁY w sprawie przystąpienia Gminy Sokoły do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich
» UCHWAŁA NR XXVI/167/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
» UCHWAŁA NR XXVI/168/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokoły na lata 2018-2022
» UCHWAŁA NR XXVI/169/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych gminy

Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

e-mail: sekretariat@sokoly.pl