A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Gminy » Uchwały rady gminy » Kadencja 2014-2018 » Uchwały 2018 r.
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Wybory samorządowe 2018
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Katalog usług
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Aktualności
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zaproszenie do składania ofert na zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sokoły ”
» O B W I E S Z C Z E N I E - 21 sierpnia 2018 roku (czwartek) XXIX Sesja Rady Gminy Sokoły
» Zaproszenie do składania ofert na zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sokoły ”
» Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy Sokoły
» Klauzule informacyjne dot. spraw obywatelskich
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały 2018 r.': 22
1  UCHWAŁA NR XXVI/160/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania ...
UCHWAŁA NR XXVI/160/2018
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie trybu udzielania...
2018-03-28 1157 Czytano:119 razy » Przeczytaj artykuł
2  UCHWAŁA NR XXVI/161/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Sokoły na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby ...
UCHWAŁA NR XXVI/161/2018
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy ...
2018-03-28 1159 Czytano:107 razy » Przeczytaj artykuł
3  UCHWAŁA NR XXVI/162/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Sokoły na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów ...
UCHWAŁA NR XXVI/162/2018
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie podziału gminy ...
2018-03-28 1202 Czytano:114 razy » Przeczytaj artykuł
4  UCHWAŁA NR XXVI/163/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokoły
UCHWAŁA NR XXVI/163/2018
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie Programu opieki ...
2018-03-28 1204 Czytano:107 razy » Przeczytaj artykuł
5  UCHWAŁA NR XXVI/164/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę lokalu użytkowego ...
UCHWAŁA NR XXVI/164/2018
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody...
2018-03-28 1206 Czytano:108 razy » Przeczytaj artykuł
6  UCHWAŁA NR XXVI/165/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020
UCHWAŁA NR XXVI/165/2018
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia Gminn...
2018-03-28 1212 Czytano:108 razy » Przeczytaj artykuł
7  UCHWAŁA NR XXVI/166/2018 RADY GMINY SOKOŁY w sprawie przystąpienia Gminy Sokoły do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich
UCHWAŁA NR XXVI/166/2018
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie przystąpienia G...
2018-03-28 1214 Czytano:105 razy » Przeczytaj artykuł
8  UCHWAŁA NR XXVI/167/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
UCHWAŁA NR XXVI/167/2018
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżeci...
2018-03-28 1215 Czytano:124 razy » Przeczytaj artykuł
9  UCHWAŁA NR XXVI/168/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokoły na lata 2018-2022
UCHWAŁA NR XXVI/168/2018
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie zmian w Wielol...
2018-03-28 1219 Czytano:107 razy » Przeczytaj artykuł
10  UCHWAŁA NR XXVI/169/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych gminy
UCHWAŁA NR XXVI/169/2018
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie organizacji wsp...
2018-03-28 1222 Czytano:103 razy » Przeczytaj artykuł
11  UCHWAŁA NR XXVI/170/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa pracowni ...
UCHWAŁA NR XXVI/170/2018
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie udzielenia dotac...
2018-03-28 1224 Czytano:77 razy » Przeczytaj artykuł
12  UCHWAŁA NR XXVI/171/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku
UCHWAŁA NR XXVI/171/2018
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie niewyrażenia zg...
2018-03-28 1226 Czytano:68 razy » Przeczytaj artykuł
13  UCHWAŁA NR XXVII/172/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
UCHWAŁA NR XXVII/172/2018
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w bud...
2018-05-10 1458 Czytano:169 razy » Przeczytaj artykuł
14  UCHWAŁA NR XXVII/173/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokoły na lata 2018-2022
UCHWAŁA NR XXVII/173/2018
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w W...
2018-05-10 1501 Czytano:130 razy » Przeczytaj artykuł
15  UCHWAŁA NR XXVIII/174/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
UCHWAŁA NR XXVIII/174/2018
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzeni...
2018-07-02 1414 Czytano:25 razy » Przeczytaj artykuł
16  UCHWAŁA NR XXVIII/175/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy
UCHWAŁA NR XXVIII/175/2018
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia a...
2018-07-02 1416 Czytano:24 razy » Przeczytaj artykuł
17  UCHWAŁA NR XXVIII/176/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sokoły
UCHWAŁA NR XXVIII/176/2018
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia wy...
2018-07-02 1419 Czytano:27 razy » Przeczytaj artykuł
18  UCHWAŁA NR XXVIII/177/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
UCHWAŁA NR XXVIII/177/2018
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w bud...
2018-07-02 1423 Czytano:27 razy » Przeczytaj artykuł
19  UCHWAŁA NR XXVIII/178/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej ...
UCHWAŁA NR XXVIII/178/2018
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie planu dofina...
2018-07-02 1425 Czytano:58 razy » Przeczytaj artykuł
20  UCHWAŁA NR XXVIII/179/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych ...
UCHWAŁA NR XXVIII/179/2018
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie określenia ...
2018-07-02 1426 Czytano:62 razy » Przeczytaj artykuł
21  UCHWAŁA NR XXVIII/180/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedów, pedagogów ...
UCHWAŁA NR XXVIII/180/2018
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie określenia ...
2018-07-02 1432 Czytano:53 razy » Przeczytaj artykuł
22  UCHWAŁA NR XXVIII/181/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć ...
UCHWAŁA NR XXVIII/181/2018
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie zasad udziel...
2018-07-02 1433 Czytano:91 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały 2014 r.
Uchwały 2015 r.
Uchwały 2016 r.
Uchwały 2017 r.
Uchwały 2018 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» UCHWAŁA NR XXVI/160/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania ...
» UCHWAŁA NR XXVI/161/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Sokoły na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby ...
» UCHWAŁA NR XXVI/162/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Sokoły na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów ...
» UCHWAŁA NR XXVI/163/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR XXVI/164/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę lokalu użytkowego ...
» UCHWAŁA NR XXVI/165/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020
» UCHWAŁA NR XXVI/166/2018 RADY GMINY SOKOŁY w sprawie przystąpienia Gminy Sokoły do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich
» UCHWAŁA NR XXVI/167/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
» UCHWAŁA NR XXVI/168/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokoły na lata 2018-2022
» UCHWAŁA NR XXVI/169/2018 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych gminy

Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
tel. 86 4763010; 86 4763011; 86 2741373; fax. 86 4763012

e-mail: sekretariat@sokoly.pl