A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Gminy » Uchwały rady gminy » Kadencja 2018-2023 » 2019 r.
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Katalog usług
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Wybory sołtysów 2019
Wybory do izb rolniczych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ocena o jakości wody - wrzesień 2019 r.
» Zawiadomienie Starosty Wysokomazowieckiego
» Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku
» ZARZĄDZENIE NR 36.2019 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
» ZARZĄDZENIE NR 37.2019 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 września 2019 roku w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sokoły
Ilość wiadomości z działu '2019 r.': 45
1  UCHWAŁA NR IV/18/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sokoły na rok 2019
UCHWAŁA NR IV/18/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w ...
2019-02-27 0807 Czytano:221 razy » Przeczytaj artykuł
2  UCHWAŁA NR IV/19/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokoły na lata 2019 - 2024
UCHWAŁA NR IV/19/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej...
2019-03-20 1025 Czytano:322 razy » Przeczytaj artykuł
3  UCHWAŁA NR IV/20/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sokoły
UCHWAŁA NR IV/20/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie regulaminu dostarc...
2019-02-27 0808 Czytano:225 razy » Przeczytaj artykuł
4  UCHWAŁA NR IV/21/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sokoły na lata 2018-2021
UCHWAŁA NR IV/21/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie przyjęcia Program...
2019-02-27 0809 Czytano:241 razy » Przeczytaj artykuł
5  UCHWAŁA NR IV/22/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do reprezentowania Gminy Sokoły w Stowarzyszeniu Gmin Górnej Narwi
UCHWAŁA NR IV/22/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie wyznaczenia przeds...
2019-02-27 0810 Czytano:231 razy » Przeczytaj artykuł
6  UCHWAŁA NR IV/23/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do reprezentowania Gminy Sokoły w Stowarzyszeniu „Łomżyńskie Forum Samorządowe”
UCHWAŁA NR IV/23/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie wyznaczenia przeds...
2019-02-27 0811 Czytano:251 razy » Przeczytaj artykuł
7  UCHWAŁA NR IV/24/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę lokalu użytkowego na okres do 3 lat których przedmiotem ....
UCHWAŁA NR IV/24/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody n...
2019-02-27 0812 Czytano:243 razy » Przeczytaj artykuł
8  UCHWAŁA NR IV/25/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość gruntowa ....
UCHWAŁA NR IV/25/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody n...
2019-02-27 0814 Czytano:189 razy » Przeczytaj artykuł
9  UCHWAŁA NR IV/26/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie opinii dotyczącej zbycia nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego z zasobu ...
UCHWAŁA NR IV/26/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie opinii dotyczącej...
2019-02-27 0815 Czytano:217 razy » Przeczytaj artykuł
10  UCHWAŁA NR IV/27/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie opinii dotyczącej oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste
UCHWAŁA NR IV/27/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie opinii dotyczącej...
2019-02-27 0815 Czytano:222 razy » Przeczytaj artykuł
11  UCHWAŁA NR IV/28/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
UCHWAŁA NR IV/28/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie wyboru metody usta...
2019-02-28 0858 Czytano:264 razy » Przeczytaj artykuł
12  UCHWAŁA NR IV/29/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Sokoły na 2019 rok
UCHWAŁA NR IV/29/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia ramowych...
2019-02-27 0818 Czytano:182 razy » Przeczytaj artykuł
13  UCHWAŁA NR IV/30/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Sokoły na 2019 rok
UCHWAŁA NR IV/30/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia ramowego...
2019-02-27 0819 Czytano:193 razy » Przeczytaj artykuł
14  UCHWAŁA NR IV/31/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Sokoły i ustalenia ich składów osobowych
UCHWAŁA NR IV/31/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 lutego 2019 r.

zmieniająca uchwałę w spr...
2019-02-27 0823 Czytano:242 razy » Przeczytaj artykuł
15  UCHWAŁA NR V/32/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokoły
UCHWAŁA NR V/32/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie Programu opieki nad ...
2019-04-02 1045 Czytano:155 razy » Przeczytaj artykuł
16  UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
UCHWAŁA NR V/33/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gm...
2019-04-02 1046 Czytano:153 razy » Przeczytaj artykuł
17  UCHWAŁA NR V/34/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa
UCHWAŁA NR V/34/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie komunalizacji mienia...
2019-04-02 1047 Czytano:148 razy » Przeczytaj artykuł
18  UCHWAŁA NR V/35/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Sokoły
UCHWAŁA NR V/35/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie zasad przyznawania i...
2019-04-02 1049 Czytano:164 razy » Przeczytaj artykuł
19  UCHWAŁA NR V/36/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży przewodniczącym organów wykonawczych
UCHWAŁA NR V/36/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości...
2019-04-02 1050 Czytano:174 razy » Przeczytaj artykuł
20  UCHWAŁA NR V/37/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu
UCHWAŁA NR V/37/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy fi...
2019-04-02 1051 Czytano:172 razy » Przeczytaj artykuł
21  UCHWAŁA NR V/38/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Sokoły
UCHWAŁA NR V/38/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie dopuszczenia zapłat...
2019-04-02 1054 Czytano:145 razy » Przeczytaj artykuł
22  UCHWAŁA NR V/39/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ...
UCHWAŁA NR V/39/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 26 marca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w spraw...
2019-04-02 1056 Czytano:251 razy » Przeczytaj artykuł
23  UCHWAŁA NR V/40/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 roku
UCHWAŁA NR V/40/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie niewyrażenia zgody ...
2019-04-02 1057 Czytano:249 razy » Przeczytaj artykuł
24  UCHWAŁA NR VI/41/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
UCHWAŁA NR VI/41/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżeci...
2019-05-10 0938 Czytano:89 razy » Przeczytaj artykuł
25  UCHWAŁA NR VI/42/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Sokoły
UCHWAŁA NR VI/42/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie nadania statutó...
2019-05-10 1004 Czytano:178 razy » Przeczytaj artykuł
26  UCHWAŁA NR VI/43/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę lokalu użytkowego na okres do 3 lat których przedmiotem ...
UCHWAŁA NR VI/43/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody...
2019-05-10 1010 Czytano:164 razy » Przeczytaj artykuł
27  UCHWAŁA NR VII/44/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sokoły wotum zaufania
UCHWAŁA NR VII/44/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Wójt...
2019-07-03 1435 Czytano:80 razy » Przeczytaj artykuł
28  UCHWAŁA NR VII/45/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
UCHWAŁA NR VII/45/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sp...
2019-07-03 1437 Czytano:89 razy » Przeczytaj artykuł
29  UCHWAŁA NR VII/46/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy
UCHWAŁA NR VII/46/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absol...
2019-07-03 1439 Czytano:130 razy » Przeczytaj artykuł
30  UCHWAŁA NR VII/47/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
UCHWAŁA NR VII/47/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżeci...
2019-07-03 1440 Czytano:121 razy » Przeczytaj artykuł
31  UCHWAŁA NR VII/48/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokoły na lata 2019-2024
UCHWAŁA NR VII/48/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany w Wiel...
2019-07-17 1449 Czytano:68 razy » Przeczytaj artykuł
32  UCHWAŁA NR VII/49/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu
UCHWAŁA NR VII/49/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia pomoc...
2019-07-03 1441 Czytano:123 razy » Przeczytaj artykuł
33  UCHWAŁA NR VII/50/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sokoły ...
UCHWAŁA NR VII/50/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie ustalenia planu ...
2019-07-03 1442 Czytano:104 razy » Przeczytaj artykuł
34  UCHWAŁA NR VIII/51/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
UCHWAŁA NR VIII/51/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 27 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżeci...
2019-09-04 1213 Czytano:22 razy » Przeczytaj artykuł
35  UCHWAŁA NR VIII/52/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ...
UCHWAŁA NR VIII/52/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie ustalenia wzor...
2019-09-04 1215 Czytano:22 razy » Przeczytaj artykuł
36  UCHWAŁA NR VIII/53/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
UCHWAŁA NR VIII/53/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie wyboru metody ...
2019-09-04 1217 Czytano:61 razy » Przeczytaj artykuł
37  UCHWAŁA NR VIII/54/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
UCHWAŁA NR VIII/54/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie określenia wz...
2019-09-04 1219 Czytano:65 razy » Przeczytaj artykuł
38  UCHWAŁA NR VIII/55/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Kowalewszczyzna
UCHWAŁA NR VIII/55/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia reg...
2019-09-04 1222 Czytano:69 razy » Przeczytaj artykuł
39  UCHWAŁA NR VIII/56/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie opinii dotyczącej oddania w dzierżawę nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego ...
UCHWAŁA NR VIII/56/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie opinii dotycz...
2019-09-04 1223 Czytano:77 razy » Przeczytaj artykuł
40  UCHWAŁA NR VIII/57/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty z tytułu ...
UCHWAŁA NR VIII/57/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie określenia wy...
2019-09-04 1245 Czytano:69 razy » Przeczytaj artykuł
41  UCHWAŁA NR IX/58/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
UCHWAŁA NR IX/58/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 8 października 2019 r.

w sprawie zmian w bud...
2019-10-18 0741 Czytano:1 razy » Przeczytaj artykuł
42  UCHWAŁA NR IX/59/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokoły na lata 2019-2024
UCHWAŁA NR IX/59/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 8 października 2019 r.

w sprawie zmiany w ...
2019-10-18 0744 Czytano:0 razy » Przeczytaj artykuł
43  UCHWAŁA NR IX/60/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 8 października 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Sokoły
UCHWAŁA NR IX/60/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 8 października 2019 r.

w sprawie regulaminu w...
2019-10-18 0745 Czytano:9 razy » Przeczytaj artykuł
44  UCHWAŁA NR IX/61/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 8 października 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu
UCHWAŁA NR IX/61/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 8 października 2019 r.

w sprawie udzielenia p...
2019-10-18 0746 Czytano:12 razy » Przeczytaj artykuł
45  UCHWAŁA NR IX/62/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 8 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji
UCHWAŁA NR IX/62/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 8 października 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia...
2019-10-18 0747 Czytano:14 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
2018 r.
2019 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» UCHWAŁA NR IV/18/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sokoły na rok 2019
» UCHWAŁA NR IV/19/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokoły na lata 2019 - 2024
» UCHWAŁA NR IV/20/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR IV/21/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sokoły na lata 2018-2021
» UCHWAŁA NR IV/22/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do reprezentowania Gminy Sokoły w Stowarzyszeniu Gmin Górnej Narwi
» UCHWAŁA NR IV/23/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do reprezentowania Gminy Sokoły w Stowarzyszeniu „Łomżyńskie Forum Samorządowe”
» UCHWAŁA NR IV/24/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę lokalu użytkowego na okres do 3 lat których przedmiotem ....
» UCHWAŁA NR IV/25/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość gruntowa ....
» UCHWAŁA NR IV/26/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie opinii dotyczącej zbycia nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego z zasobu ...
» UCHWAŁA NR IV/27/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie opinii dotyczącej oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste

Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

e-mail: sekretariat@sokoly.pl