A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Gminy » Uchwały rady gminy » Kadencja 2018-2023 » 2019 r.
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Katalog usług
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Wybory sołtysów 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do izb rolniczych
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekty uchwał na VII sesję
» ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie pn.: „Zakup, montaż i wdrożenie systemu nagrywania, transmisji i obsługi posiedzeń Rady Gminy”
» O B W I E S Z C Z E N I E - 25.06.2019 r. VII Sesja Rady Gminy Sokoły
» Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Sokoły dotyczący przedstawienia przez Wójta Gminy Sokoły raportu o stanie gminy za 2018 r. ...
» Oświadczenie majątkowe Krzysztofa Grabowskiego
Ilość wiadomości z działu '2019 r.': 26
1  UCHWAŁA NR IV/18/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sokoły na rok 2019
UCHWAŁA NR IV/18/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w ...
2019-02-27 0807 Czytano:75 razy » Przeczytaj artykuł
2  UCHWAŁA NR IV/19/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokoły na lata 2019 - 2024
UCHWAŁA NR IV/19/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej...
2019-03-20 1025 Czytano:133 razy » Przeczytaj artykuł
3  UCHWAŁA NR IV/20/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sokoły
UCHWAŁA NR IV/20/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie regulaminu dostarc...
2019-02-27 0808 Czytano:79 razy » Przeczytaj artykuł
4  UCHWAŁA NR IV/21/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sokoły na lata 2018-2021
UCHWAŁA NR IV/21/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie przyjęcia Program...
2019-02-27 0809 Czytano:98 razy » Przeczytaj artykuł
5  UCHWAŁA NR IV/22/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do reprezentowania Gminy Sokoły w Stowarzyszeniu Gmin Górnej Narwi
UCHWAŁA NR IV/22/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie wyznaczenia przeds...
2019-02-27 0810 Czytano:91 razy » Przeczytaj artykuł
6  UCHWAŁA NR IV/23/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do reprezentowania Gminy Sokoły w Stowarzyszeniu „Łomżyńskie Forum Samorządowe”
UCHWAŁA NR IV/23/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie wyznaczenia przeds...
2019-02-27 0811 Czytano:102 razy » Przeczytaj artykuł
7  UCHWAŁA NR IV/24/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę lokalu użytkowego na okres do 3 lat których przedmiotem ....
UCHWAŁA NR IV/24/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody n...
2019-02-27 0812 Czytano:94 razy » Przeczytaj artykuł
8  UCHWAŁA NR IV/25/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość gruntowa ....
UCHWAŁA NR IV/25/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody n...
2019-02-27 0814 Czytano:61 razy » Przeczytaj artykuł
9  UCHWAŁA NR IV/26/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie opinii dotyczącej zbycia nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego z zasobu ...
UCHWAŁA NR IV/26/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie opinii dotyczącej...
2019-02-27 0815 Czytano:88 razy » Przeczytaj artykuł
10  UCHWAŁA NR IV/27/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie opinii dotyczącej oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste
UCHWAŁA NR IV/27/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie opinii dotyczącej...
2019-02-27 0815 Czytano:77 razy » Przeczytaj artykuł
11  UCHWAŁA NR IV/28/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
UCHWAŁA NR IV/28/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie wyboru metody usta...
2019-02-28 0858 Czytano:129 razy » Przeczytaj artykuł
12  UCHWAŁA NR IV/29/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Sokoły na 2019 rok
UCHWAŁA NR IV/29/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia ramowych...
2019-02-27 0818 Czytano:77 razy » Przeczytaj artykuł
13  UCHWAŁA NR IV/30/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Sokoły na 2019 rok
UCHWAŁA NR IV/30/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia ramowego...
2019-02-27 0819 Czytano:84 razy » Przeczytaj artykuł
14  UCHWAŁA NR IV/31/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Sokoły i ustalenia ich składów osobowych
UCHWAŁA NR IV/31/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 lutego 2019 r.

zmieniająca uchwałę w spr...
2019-02-27 0823 Czytano:122 razy » Przeczytaj artykuł
15  UCHWAŁA NR V/32/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokoły
UCHWAŁA NR V/32/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie Programu opieki nad ...
2019-04-02 1045 Czytano:50 razy » Przeczytaj artykuł
16  UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
UCHWAŁA NR V/33/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gm...
2019-04-02 1046 Czytano:51 razy » Przeczytaj artykuł
17  UCHWAŁA NR V/34/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa
UCHWAŁA NR V/34/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie komunalizacji mienia...
2019-04-02 1047 Czytano:46 razy » Przeczytaj artykuł
18  UCHWAŁA NR V/35/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Sokoły
UCHWAŁA NR V/35/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie zasad przyznawania i...
2019-04-02 1049 Czytano:57 razy » Przeczytaj artykuł
19  UCHWAŁA NR V/36/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży przewodniczącym organów wykonawczych
UCHWAŁA NR V/36/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości...
2019-04-02 1050 Czytano:57 razy » Przeczytaj artykuł
20  UCHWAŁA NR V/37/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu
UCHWAŁA NR V/37/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy fi...
2019-04-02 1051 Czytano:57 razy » Przeczytaj artykuł
21  UCHWAŁA NR V/38/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Sokoły
UCHWAŁA NR V/38/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie dopuszczenia zapłat...
2019-04-02 1054 Czytano:55 razy » Przeczytaj artykuł
22  UCHWAŁA NR V/39/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ...
UCHWAŁA NR V/39/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 26 marca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w spraw...
2019-04-02 1056 Czytano:109 razy » Przeczytaj artykuł
23  UCHWAŁA NR V/40/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 roku
UCHWAŁA NR V/40/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie niewyrażenia zgody ...
2019-04-02 1057 Czytano:100 razy » Przeczytaj artykuł
24  UCHWAŁA NR VI/41/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
UCHWAŁA NR VI/41/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżeci...
2019-05-10 0938 Czytano:17 razy » Przeczytaj artykuł
25  UCHWAŁA NR VI/42/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Sokoły
UCHWAŁA NR VI/42/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie nadania statutó...
2019-05-10 1004 Czytano:52 razy » Przeczytaj artykuł
26  UCHWAŁA NR VI/43/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę lokalu użytkowego na okres do 3 lat których przedmiotem ...
UCHWAŁA NR VI/43/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody...
2019-05-10 1010 Czytano:58 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
2018 r.
2019 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» UCHWAŁA NR IV/18/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sokoły na rok 2019
» UCHWAŁA NR IV/19/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokoły na lata 2019 - 2024
» UCHWAŁA NR IV/20/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR IV/21/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sokoły na lata 2018-2021
» UCHWAŁA NR IV/22/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do reprezentowania Gminy Sokoły w Stowarzyszeniu Gmin Górnej Narwi
» UCHWAŁA NR IV/23/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do reprezentowania Gminy Sokoły w Stowarzyszeniu „Łomżyńskie Forum Samorządowe”
» UCHWAŁA NR IV/24/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę lokalu użytkowego na okres do 3 lat których przedmiotem ....
» UCHWAŁA NR IV/25/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość gruntowa ....
» UCHWAŁA NR IV/26/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie opinii dotyczącej zbycia nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego z zasobu ...
» UCHWAŁA NR IV/27/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie opinii dotyczącej oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste

Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

e-mail: sekretariat@sokoly.pl