A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Gminy » Uchwały rady gminy » Kadencja 2018-2023 » 2019 r.
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Deklaracja dostępności
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Wójta Gminy Sokoły z dnia 28.10.2020 r. ws. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
» Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2020 r.
» Informacja dotycząca aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na 2020 r.
» Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - DOOŚ-WDŚ.ZII.420.80.2018.EK.32
» Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego - AB-I.7840.5.30.2020.WB
Ilość wiadomości z działu '2019 r.': 63
1  UCHWAŁA NR IV/18/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sokoły na rok 2019
UCHWAŁA NR IV/18/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w ...
2019-02-27 0807 Czytano:771 razy » Przeczytaj artykuł
2  UCHWAŁA NR IV/19/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokoły na lata 2019 - 2024
UCHWAŁA NR IV/19/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej...
2019-03-20 1025 Czytano:957 razy » Przeczytaj artykuł
3  UCHWAŁA NR IV/20/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sokoły
UCHWAŁA NR IV/20/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie regulaminu dostarc...
2019-02-27 0808 Czytano:757 razy » Przeczytaj artykuł
4  UCHWAŁA NR IV/21/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sokoły na lata 2018-2021
UCHWAŁA NR IV/21/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie przyjęcia Program...
2019-02-27 0809 Czytano:855 razy » Przeczytaj artykuł
5  UCHWAŁA NR IV/22/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do reprezentowania Gminy Sokoły w Stowarzyszeniu Gmin Górnej Narwi
UCHWAŁA NR IV/22/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie wyznaczenia przeds...
2019-02-27 0810 Czytano:761 razy » Przeczytaj artykuł
6  UCHWAŁA NR IV/23/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do reprezentowania Gminy Sokoły w Stowarzyszeniu „Łomżyńskie Forum Samorządowe”
UCHWAŁA NR IV/23/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie wyznaczenia przeds...
2019-02-27 0811 Czytano:852 razy » Przeczytaj artykuł
7  UCHWAŁA NR IV/24/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę lokalu użytkowego na okres do 3 lat których przedmiotem ....
UCHWAŁA NR IV/24/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody n...
2019-02-27 0812 Czytano:780 razy » Przeczytaj artykuł
8  UCHWAŁA NR IV/25/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość gruntowa ....
UCHWAŁA NR IV/25/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody n...
2019-02-27 0814 Czytano:748 razy » Przeczytaj artykuł
9  UCHWAŁA NR IV/26/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie opinii dotyczącej zbycia nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego z zasobu ...
UCHWAŁA NR IV/26/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie opinii dotyczącej...
2019-02-27 0815 Czytano:762 razy » Przeczytaj artykuł
10  UCHWAŁA NR IV/27/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie opinii dotyczącej oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste
UCHWAŁA NR IV/27/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie opinii dotyczącej...
2019-02-27 0815 Czytano:801 razy » Przeczytaj artykuł
11  UCHWAŁA NR IV/28/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
UCHWAŁA NR IV/28/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie wyboru metody usta...
2019-02-28 0858 Czytano:720 razy » Przeczytaj artykuł
12  UCHWAŁA NR IV/29/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Sokoły na 2019 rok
UCHWAŁA NR IV/29/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia ramowych...
2019-02-27 0818 Czytano:616 razy » Przeczytaj artykuł
13  UCHWAŁA NR IV/30/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Sokoły na 2019 rok
UCHWAŁA NR IV/30/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia ramowego...
2019-02-27 0819 Czytano:619 razy » Przeczytaj artykuł
14  UCHWAŁA NR IV/31/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Sokoły i ustalenia ich składów osobowych
UCHWAŁA NR IV/31/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 lutego 2019 r.

zmieniająca uchwałę w spr...
2019-02-27 0823 Czytano:663 razy » Przeczytaj artykuł
15  UCHWAŁA NR V/32/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokoły
UCHWAŁA NR V/32/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie Programu opieki nad ...
2019-04-02 1045 Czytano:611 razy » Przeczytaj artykuł
16  UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
UCHWAŁA NR V/33/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gm...
2019-04-02 1046 Czytano:607 razy » Przeczytaj artykuł
17  UCHWAŁA NR V/34/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa
UCHWAŁA NR V/34/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie komunalizacji mienia...
2019-04-02 1047 Czytano:589 razy » Przeczytaj artykuł
18  UCHWAŁA NR V/35/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Sokoły
UCHWAŁA NR V/35/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie zasad przyznawania i...
2019-04-02 1049 Czytano:567 razy » Przeczytaj artykuł
19  UCHWAŁA NR V/36/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży przewodniczącym organów wykonawczych
UCHWAŁA NR V/36/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości...
2019-04-02 1050 Czytano:594 razy » Przeczytaj artykuł
20  UCHWAŁA NR V/37/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu
UCHWAŁA NR V/37/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy fi...
2019-04-02 1051 Czytano:535 razy » Przeczytaj artykuł
21  UCHWAŁA NR V/38/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Sokoły
UCHWAŁA NR V/38/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie dopuszczenia zapłat...
2019-04-02 1054 Czytano:578 razy » Przeczytaj artykuł
22  UCHWAŁA NR V/39/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ...
UCHWAŁA NR V/39/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 26 marca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w spraw...
2019-04-02 1056 Czytano:701 razy » Przeczytaj artykuł
23  UCHWAŁA NR V/40/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 roku
UCHWAŁA NR V/40/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie niewyrażenia zgody ...
2019-04-02 1057 Czytano:767 razy » Przeczytaj artykuł
24  UCHWAŁA NR VI/41/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
UCHWAŁA NR VI/41/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżeci...
2019-05-10 0938 Czytano:505 razy » Przeczytaj artykuł
25  UCHWAŁA NR VI/42/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Sokoły
UCHWAŁA NR VI/42/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie nadania statutó...
2019-05-10 1004 Czytano:668 razy » Przeczytaj artykuł
26  UCHWAŁA NR VI/43/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę lokalu użytkowego na okres do 3 lat których przedmiotem ...
UCHWAŁA NR VI/43/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody...
2019-05-10 1010 Czytano:690 razy » Przeczytaj artykuł
27  UCHWAŁA NR VII/44/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sokoły wotum zaufania
UCHWAŁA NR VII/44/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Wójt...
2019-07-03 1435 Czytano:424 razy » Przeczytaj artykuł
28  UCHWAŁA NR VII/45/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
UCHWAŁA NR VII/45/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sp...
2019-07-03 1437 Czytano:483 razy » Przeczytaj artykuł
29  UCHWAŁA NR VII/46/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy
UCHWAŁA NR VII/46/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absol...
2019-07-03 1439 Czytano:531 razy » Przeczytaj artykuł
30  UCHWAŁA NR VII/47/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
UCHWAŁA NR VII/47/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżeci...
2019-07-03 1440 Czytano:478 razy » Przeczytaj artykuł
31  UCHWAŁA NR VII/48/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokoły na lata 2019-2024
UCHWAŁA NR VII/48/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany w Wiel...
2019-07-17 1449 Czytano:428 razy » Przeczytaj artykuł
32  UCHWAŁA NR VII/49/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu
UCHWAŁA NR VII/49/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia pomoc...
2019-07-03 1441 Czytano:521 razy » Przeczytaj artykuł
33  UCHWAŁA NR VII/50/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sokoły ...
UCHWAŁA NR VII/50/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie ustalenia planu ...
2019-07-03 1442 Czytano:495 razy » Przeczytaj artykuł
34  UCHWAŁA NR VIII/51/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
UCHWAŁA NR VIII/51/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 27 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżeci...
2019-09-04 1213 Czytano:352 razy » Przeczytaj artykuł
35  UCHWAŁA NR VIII/52/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ...
UCHWAŁA NR VIII/52/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie ustalenia wzor...
2019-09-04 1215 Czytano:319 razy » Przeczytaj artykuł
36  UCHWAŁA NR VIII/53/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
UCHWAŁA NR VIII/53/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie wyboru metody ...
2019-09-04 1217 Czytano:588 razy » Przeczytaj artykuł
37  UCHWAŁA NR VIII/54/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
UCHWAŁA NR VIII/54/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie określenia wz...
2019-09-04 1219 Czytano:481 razy » Przeczytaj artykuł
38  UCHWAŁA NR VIII/55/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Kowalewszczyzna
UCHWAŁA NR VIII/55/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia reg...
2019-09-04 1222 Czytano:517 razy » Przeczytaj artykuł
39  UCHWAŁA NR VIII/56/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie opinii dotyczącej oddania w dzierżawę nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego ...
UCHWAŁA NR VIII/56/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie opinii dotycz...
2019-09-04 1223 Czytano:462 razy » Przeczytaj artykuł
40  UCHWAŁA NR VIII/57/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty z tytułu ...
UCHWAŁA NR VIII/57/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie określenia wy...
2019-09-04 1245 Czytano:470 razy » Przeczytaj artykuł
41  UCHWAŁA NR IX/58/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
UCHWAŁA NR IX/58/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 8 października 2019 r.

w sprawie zmian w bud...
2019-10-18 0741 Czytano:273 razy » Przeczytaj artykuł
42  UCHWAŁA NR IX/59/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokoły na lata 2019-2024
UCHWAŁA NR IX/59/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 8 października 2019 r.

w sprawie zmiany w ...
2019-10-18 0744 Czytano:364 razy » Przeczytaj artykuł
43  UCHWAŁA NR IX/60/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 8 października 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Sokoły
UCHWAŁA NR IX/60/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 8 października 2019 r.

w sprawie regulaminu w...
2019-10-18 0745 Czytano:387 razy » Przeczytaj artykuł
44  UCHWAŁA NR IX/61/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 8 października 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu
UCHWAŁA NR IX/61/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 8 października 2019 r.

w sprawie udzielenia p...
2019-10-18 0746 Czytano:498 razy » Przeczytaj artykuł
45  UCHWAŁA NR IX/62/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 8 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji
UCHWAŁA NR IX/62/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 8 października 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia...
2019-10-18 0747 Czytano:543 razy » Przeczytaj artykuł
46  UCHWAŁA NR X/63/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
UCHWAŁA NR X/63/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie określenia staw...
2019-12-06 0823 Czytano:277 razy » Przeczytaj artykuł
47  UCHWAŁA NR X/64/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
UCHWAŁA NR X/64/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżeci...
2019-12-06 0824 Czytano:326 razy » Przeczytaj artykuł
48  UCHWAŁA NR X/65/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokoły na lata 2019-2024
UCHWAŁA NR X/65/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany w Wiel...
2019-12-06 0951 Czytano:477 razy » Przeczytaj artykuł
49  UCHWAŁA NR X/66/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sokoły
UCHWAŁA NR X/66/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie regulaminu wynag...
2019-12-06 0825 Czytano:336 razy » Przeczytaj artykuł
50  UCHWAŁA NR X/67/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Sokoły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ...
UCHWAŁA NR X/67/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie Programu współ...
2019-12-06 0827 Czytano:357 razy » Przeczytaj artykuł
51  UCHWAŁA NR X/68/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sokoły
UCHWAŁA NR X/68/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia ska...
2019-12-06 0828 Czytano:333 razy » Przeczytaj artykuł
52  UCHWAŁA NR X/69/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
UCHWAŁA NR X/69/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody...
2019-12-06 0829 Czytano:290 razy » Przeczytaj artykuł
53  UCHWAŁA NR X/70/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony umowy użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność ...
UCHWAŁA NR X/70/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody...
2019-12-06 0831 Czytano:429 razy » Przeczytaj artykuł
54  UCHWAŁA NR XI/71/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sokoły na 2020 rok
UCHWAŁA NR XI/71/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budże...
2020-01-10 1505 Czytano:214 razy » Przeczytaj artykuł
55  UCHWAŁA NR XI/72/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokoły na lata 2020-2026
UCHWAŁA NR XI/72/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wielol...
2020-01-10 1507 Czytano:309 razy » Przeczytaj artykuł
56  UCHWAŁA NR XI/73/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
UCHWAŁA NR XI/73/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie...
2020-01-10 1509 Czytano:219 razy » Przeczytaj artykuł
57  UCHWAŁA NR XI/74/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokoły na lata 2019-2024
UCHWAŁA NR XI/74/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany w Wielo...
2020-01-10 1511 Czytano:226 razy » Przeczytaj artykuł
58  UCHWAŁA NR XI/75/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu
UCHWAŁA NR XI/75/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy...
2020-01-10 1513 Czytano:329 razy » Przeczytaj artykuł
59  UCHWAŁA NR XI/76/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ...
UCHWAŁA NR XI/76/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Gminne...
2020-01-03 1156 Czytano:194 razy » Przeczytaj artykuł
60  UCHWAŁA NR XI/77/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę lokalu użytkowego na okres ...
UCHWAŁA NR XI/77/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody ...
2020-01-03 1158 Czytano:195 razy » Przeczytaj artykuł
61  UCHWAŁA NR XI/78/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Integracji Społecznej w Sokołach i nadania jej statutu
UCHWAŁA NR XI/78/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie utworzenia jednos...
2020-01-03 1159 Czytano:211 razy » Przeczytaj artykuł
62  UCHWAŁA NR XI/79/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Sokoły na 2020 rok
UCHWAŁA NR XI/79/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia ramowyc...
2020-01-03 1201 Czytano:223 razy » Przeczytaj artykuł
63  UCHWAŁA NR XI/80/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Sokoły na 2020 rok
UCHWAŁA NR XI/80/2019
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia ramoweg...
2020-01-03 1203 Czytano:257 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
2018 r.
2019 r.
2020 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» UCHWAŁA NR IV/18/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sokoły na rok 2019
» UCHWAŁA NR IV/19/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokoły na lata 2019 - 2024
» UCHWAŁA NR IV/20/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR IV/21/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sokoły na lata 2018-2021
» UCHWAŁA NR IV/22/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do reprezentowania Gminy Sokoły w Stowarzyszeniu Gmin Górnej Narwi
» UCHWAŁA NR IV/23/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do reprezentowania Gminy Sokoły w Stowarzyszeniu „Łomżyńskie Forum Samorządowe”
» UCHWAŁA NR IV/24/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę lokalu użytkowego na okres do 3 lat których przedmiotem ....
» UCHWAŁA NR IV/25/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość gruntowa ....
» UCHWAŁA NR IV/26/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie opinii dotyczącej zbycia nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego z zasobu ...
» UCHWAŁA NR IV/27/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie opinii dotyczącej oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste

Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

e-mail: sekretariat@sokoly.pl