A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Wójt » Zarządzenia Wójta » Zarządzenia 2019 r.
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Deklaracja dostępności
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przetarg nieograniczony na: „Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Sokołach i Szkoły Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2020/2021”
» O B W I E S Z C Z E N I E - 27.10.2020 r. XVII Sesja Rady Gminy Sokoły
» Informacja o wydaniu postanowienia o rygorze natychmiastowej wykonalności decyzji Wójta Gminy Sokoły
» Przetarg nieograniczony na „Rozbudowę drogi gminnej nr 106394B (ul. Żytnia) w miejscowości Sokoły, obejmującą zagospodarowanie działki o nr geod. 145 wraz .......'
» Obwieszczenie z dnia 08.10.2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Ilość wiadomości z działu 'Zarządzenia 2019 r.': 46
1  Zarządzenie Nr 1.2019 Wójta Gminy Sokoły z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego ...
Zarządzenie Nr 1.2019 Wójta Gminy Sokoły z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia termin...
2019-05-30 1013 Czytano:978 razy » Przeczytaj artykuł
2  Zarządzenie Nr 2.2019 Wójta Gminy Sokoły z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.
Zarządzenie Nr 2.2019 Wójta Gminy Sokoły z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego...
2019-05-30 0954 Czytano:1003 razy » Przeczytaj artykuł
3  Zarządzenie Nr 3.2019 Wójta Gminy Sokoły z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia terminarza zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej
Zarządzenie Nr 3.2019
Wójta Gminy Sokoły
z dnia 11 lutego 2019 roku

w sprawie ustalenia t...
2019-02-26 1313 Czytano:985 razy » Przeczytaj artykuł
4  ZARZĄDZENIE NR 4.2019 Wójta Gminy Sokoły z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków Gminy Sokoły
ZARZĄDZENIE NR 4.2019
Wójta Gminy Sokoły
z dnia 11 lutego 2019 roku

w sprawie przyjęcia ...
2019-02-15 1450 Czytano:1166 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zarządzenie Nr 5.2019 Wójta Gminy Sokoły z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy projektu statutu sołectwa
Zarządzenie Nr 5.2019 Wójta Gminy Sokoły z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsu...
2019-05-30 0949 Czytano:973 razy » Przeczytaj artykuł
6  ZARZĄDZENIE NR 6.2019 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sokoły
ZARZĄDZENIE NR 6.2019
WÓJTA GMINY SOKOŁY
z dnia 12 lutego 2019 r.

w sprawie przygotowania pr...
2019-02-27 0830 Czytano:998 razy » Przeczytaj artykuł
7  ZARZĄDZENIE NR 7.2019 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
ZARZĄDZENIE NR 7.2019
WÓJTA GMINY SOKOŁY
z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie określenia spos...
2019-04-12 0905 Czytano:891 razy » Przeczytaj artykuł
8  Zarządzenie Nr 8.2019 Wójta Gminy Sokoły z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Sokołach
Zarządzenie Nr 8.2019 Wójta Gminy Sokoły z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany składu Zespo...
2019-05-30 0947 Czytano:889 razy » Przeczytaj artykuł
9  Zarządzenie Nr 9.2019 Wójta Gminy Sokoły z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ogłoszonym otwartym konkursie ofert ...
Zarządzenie Nr 9.2019 Wójta Gminy Sokoły z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konk...
2019-05-30 0854 Czytano:840 razy » Przeczytaj artykuł
10  ZARZĄDZENIE NR 10.2019 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sokoły
ZARZĄDZENIE NR 10.2019
WÓJTA GMINY SOKOŁY
z dnia 18 marca 2019 r.

w sprawie przygotowania pr...
2019-04-12 0907 Czytano:982 razy » Przeczytaj artykuł
11  Zarządzenie Nr 11.2019 Wójta Gminy Sokoły z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
Zarządzenie Nr 11.2019 Wójta Gminy Sokoły z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu ni...
2019-05-30 0848 Czytano:598 razy » Przeczytaj artykuł
12  ZARZĄDZENIE NR 12.2019 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 r.
ZARZĄDZENIE NR 12.2019 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdan...
2019-05-23 1101 Czytano:713 razy » Przeczytaj artykuł
13  ZARZĄDZENIE NR 13.2019 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
ZARZĄDZENIE NR 13.2019
WÓJTA GMINY SOKOŁY
z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie określenia spos...
2019-04-12 0908 Czytano:874 razy » Przeczytaj artykuł
14  Zarządzenie Nr 15.2019 Wójta Gminy Sokoły z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste
Zarządzenie Nr 15.2019 Wójta Gminy Sokoły z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu ...
2019-05-30 0846 Czytano:598 razy » Przeczytaj artykuł
15  Zarządzenie Nr 16.2019 Wójta Gminy Sokoły z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i zatwierdzenie regulaminu jej pracy
Zarządzenie Nr 16.2019 Wójta Gminy Sokoły z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Społec...
2019-05-30 0844 Czytano:551 razy » Przeczytaj artykuł
16  Zarządzenie Nr 17.2019 Wójta Gminy Sokoły z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sokoły
Zarządzenie Nr 17.2019 Wójta Gminy Sokoły z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania proj...
2019-05-30 0840 Czytano:595 razy » Przeczytaj artykuł
17  Zarządzenie Nr 18.2019 Wójta Gminy Sokoły z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
Zarządzenie Nr 18.2019 Wójta Gminy Sokoły z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu...
2019-05-30 0837 Czytano:544 razy » Przeczytaj artykuł
18  Zarządzenie Nr 19.2019 Wójta Gminy Sokoły z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
Zarządzenie Nr 19.2019 Wójta Gminy Sokoły z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu...
2019-05-30 0835 Czytano:520 razy » Przeczytaj artykuł
19  Zarządzenie Nr 20.2019 Wójta Gminy Sokoły z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Zarządzenie Nr 20.2019 Wójta Gminy Sokoły z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia sposob...
2019-05-30 0944 Czytano:734 razy » Przeczytaj artykuł
20  ZARZĄDZENIE NR 21.2019 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego gminy Sokoły i zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych ...
ZARZĄDZENIE NR 21.2019 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia rocznego spr...
2019-05-23 1105 Czytano:729 razy » Przeczytaj artykuł
21  Zarządzenie Nr 22.2019 Wójta Gminy Sokoły z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Zarządzenie Nr 22.2019 Wójta Gminy Sokoły z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nier...
2019-05-30 0834 Czytano:528 razy » Przeczytaj artykuł
22  Zarządzenie Nr 23.2019 Wójta Gminy Sokoły z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu
Zarządzenie Nr 23.2019
Wójta Gminy Sokoły
z dnia 22 maja 2019 r.

w sprawie zaciągnięcia...
2019-05-30 0815 Czytano:551 razy » Przeczytaj artykuł
23  ZARZĄDZENIE NR 24.2019 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
ZARZĄDZENIE NR 24.2019
WÓJTA GMINY SOKOŁY
z dnia 24 maja 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie g...
2019-06-05 0954 Czytano:523 razy » Przeczytaj artykuł
24  ZARZĄDZENIE NR 25.2019 Wójta Gminy Sokoły z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie raportu o stanie gminy
ZARZĄDZENIE NR 25.2019 Wójta Gminy Sokoły z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie raportu o stanie gmi...
2019-06-03 1019 Czytano:654 razy » Przeczytaj artykuł
25  ZARZĄDZENIE NR 26.2019 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sokoły
ZARZĄDZENIE NR 26.2019
WÓJTA GMINY SOKOŁY
z dnia 18 czerwca 2019 roku

w sprawie przygotowani...
2019-07-17 1452 Czytano:606 razy » Przeczytaj artykuł
26  ZARZĄDZENIE NR 27.2019 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
ZARZĄDZENIE NR 27.2019
WÓJTA GMINY SOKOŁY
z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie określenia sp...
2019-07-17 1453 Czytano:649 razy » Przeczytaj artykuł
27  ZARZĄDZENIE NR 28.2019 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
ZARZĄDZENIE NR 28.2019
WÓJTA GMINY SOKOŁY
z dnia 16 lipca 2019 r.

w sprawie powołania ko...
2019-10-31 1154 Czytano:394 razy » Przeczytaj artykuł
28  ZARZĄDZENIE NR 29.2019 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
ZARZĄDZENIE NR 29.2019
WÓJTA GMINY SOKOŁY
z dnia 31 lipca 2019 r.

w sprawie zmian w budżeci...
2019-10-31 1145 Czytano:337 razy » Przeczytaj artykuł
29  Zarządzenie Nr 30.2019 Wójta Gminy Sokoły z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste ...
Zarządzenie Nr 30.2019
Wójta Gminy Sokoły
z dnia 5 sierpnia 2019 r.

w sprawie obniżenia ...
2019-10-31 1158 Czytano:447 razy » Przeczytaj artykuł
30  ZARZĄDZENIE NR 31.2019 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sokoły
ZARZĄDZENIE NR 31.2019
WÓJTA GMINY SOKOŁY
z dnia 20 sierpnia 2019 roku

w sprawie przygotowan...
2019-10-30 1442 Czytano:365 razy » Przeczytaj artykuł
31  ZARZĄDZENIE NR 32.2019 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 roku ...
ZARZĄDZENIE NR 32.2019
WÓJTA GMINY SOKOŁY
z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie przedsta...
2019-10-31 1200 Czytano:352 razy » Przeczytaj artykuł
32  ZARZĄDZENIE NR 33.2019 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
ZARZĄDZENIE NR 33.2019
WÓJTA GMINY SOKOŁY
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie określenia s...
2019-10-30 1445 Czytano:381 razy » Przeczytaj artykuł
33  ZARZĄDZENIE NR 34.2019 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 14 września 2019 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok
ZARZĄDZENIE NR 34.2019
WÓJTA GMINY SOKOŁY
z dnia 14 września 2019 roku

w sprawie opracow...
2019-10-31 1202 Czytano:420 razy » Przeczytaj artykuł
34  Zarządzenie Nr 35.2019 Wójta Gminy Sokoły z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
Zarządzenie Nr 35.2019
Wójta Gminy Sokoły
z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie ogłoszen...
2019-09-30 1000 Czytano:449 razy » Przeczytaj artykuł
35  ZARZĄDZENIE NR 36.2019 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
ZARZĄDZENIE NR 36.2019
WÓJTA GMINY SOKOŁY
z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie zmian w bud...
2019-10-21 0917 Czytano:382 razy » Przeczytaj artykuł
36  ZARZĄDZENIE NR 37.2019 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 września 2019 roku w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sokoły
ZARZĄDZENIE NR 37.2019
WÓJTA GMINY SOKOŁY
z dnia 30 września 2019 roku

w sprawie przygotowa...
2019-10-18 0800 Czytano:452 razy » Przeczytaj artykuł
37  ZARZĄDZENIE NR 38.2019 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 8 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
ZARZĄDZENIE NR 38.2019
WÓJTA GMINY SOKOŁY
z dnia 8 października 2019 r.

w sprawie określen...
2019-11-06 1502 Czytano:414 razy » Przeczytaj artykuł
38  ZARZĄDZENIE NR 39.2019 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 11 października 2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy na rok 2020 ...
ZARZĄDZENIE NR 39.2019
WÓJTA GMINY SOKOŁY
z dnia 11 października 2019 r.

w sprawie przepr...
2019-10-31 1204 Czytano:455 razy » Przeczytaj artykuł
39  ZARZĄDZENIE NR 40.2019 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 22 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
ZARZĄDZENIE NR 40.2019
WÓJTA GMINY SOKOŁY
z dnia 22 października 2019 r.

w sprawie zmian w ...
2019-10-30 0933 Czytano:366 razy » Przeczytaj artykuł
40  ZARZĄDZENIE NR 41.2019 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
ZARZĄDZENIE NR 41.2019
WÓJTA GMINY SOKOŁY
z dnia 31 października 2019 r.

w sprawie zmian w ...
2019-11-06 1458 Czytano:439 razy » Przeczytaj artykuł
41  ZARZĄDZENIE NR 44.2019 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2020 rok
ZARZĄDZENIE NR 44.2019 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie projektu budżetu...
2019-11-21 1415 Czytano:368 razy » Przeczytaj artykuł
42  ZARZĄDZENIE NR 45.2019 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokoły na lata 2020-2026
ZARZĄDZENIE NR 45.2019 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie projektu Wielolet...
2019-11-21 1417 Czytano:425 razy » Przeczytaj artykuł
43  ZARZĄDZENIE NR 46.2019 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sokoły
ZARZĄDZENIE NR 46.2019
WÓJTA GMINY SOKOŁY
z dnia 15 listopada 2019 roku

w sprawie przygotowa...
2019-12-16 1445 Czytano:383 razy » Przeczytaj artykuł
44  ZARZĄDZENIE NR 48.2019 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
ZARZĄDZENIE NR 48.2019
WÓJTA GMINY SOKOŁY
z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie określenia ...
2019-12-16 1438 Czytano:389 razy » Przeczytaj artykuł
45  ZARZĄDZENIE NR 49.2019 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
ZARZĄDZENIE NR 49.2019
WÓJTA GMINY SOKOŁY
z dnia 12 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budże...
2019-12-16 1440 Czytano:357 razy » Przeczytaj artykuł
46  ZARZĄDZENIE NR 51.2019 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
ZARZĄDZENIE NR 51.2019
WÓJTA GMINY SOKOŁY
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia sp...
2020-01-03 1150 Czytano:275 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Zarządzenia 2004 r.
Zarządzenia 2005 r.
Zarządzenia 2006 r.
Zarządzenia 2007 r.
Zarządzenia 2008 r.
Zarządzenia 2009 r.
Zarządzenia 2010 r.
Zarządzenia 2011 r.
Zarządzenia 2012 r.
Zarządzenia 2013 r.
Zarządzenia 2014 r.
Zarządzenia 2015 r.
Zarządzenia 2016 r.
Zarządzenia 2017 r.
Zarządzenia 2018 r.
Zarządzenia 2019 r.
Zarządzenia 2020 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» Zarządzenie Nr 1.2019 Wójta Gminy Sokoły z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego ...
» Zarządzenie Nr 2.2019 Wójta Gminy Sokoły z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.
» Zarządzenie Nr 3.2019 Wójta Gminy Sokoły z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia terminarza zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej
» ZARZĄDZENIE NR 4.2019 Wójta Gminy Sokoły z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków Gminy Sokoły
» Zarządzenie Nr 5.2019 Wójta Gminy Sokoły z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy projektu statutu sołectwa
» ZARZĄDZENIE NR 6.2019 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sokoły
» ZARZĄDZENIE NR 7.2019 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» Zarządzenie Nr 8.2019 Wójta Gminy Sokoły z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Sokołach
» Zarządzenie Nr 9.2019 Wójta Gminy Sokoły z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ogłoszonym otwartym konkursie ofert ...
» ZARZĄDZENIE NR 10.2019 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sokoły

Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

e-mail: sekretariat@sokoly.pl