A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Gminy » Uchwały rady gminy » Kadencja 2018-2023 » 2020 r.
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Deklaracja dostępności
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - WPN.420.70.2020.PS
» Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego - BI.6740.1.77.2020.AG
» Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego - BI.6740.1.74.2020.AG
» Przetarg nieograniczony na: „Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Sokołach i Szkoły Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2020/2021”
» O B W I E S Z C Z E N I E - 27.10.2020 r. XVII Sesja Rady Gminy Sokoły
Ilość wiadomości z działu '2020 r.': 27
1  UCHWAŁA NR XII/81/2020 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę lokalu użytkowego na okres do 3 lat której przedmiotem ...
UCHWAŁA NR XII/81/2020
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 6 lutego 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody n...
2020-02-12 0850 Czytano:317 razy » Przeczytaj artykuł
2  UCHWAŁA NR XII/82/2020 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
UCHWAŁA NR XII/82/2020
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 6 lutego 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody n...
2020-02-12 0851 Czytano:340 razy » Przeczytaj artykuł
3  UCHWAŁA NR XII/83/2020 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
UCHWAŁA NR XII/83/2020
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 6 lutego 2020 r.

w sprawie ustalenia stawek o...
2020-02-12 0852 Czytano:359 razy » Przeczytaj artykuł
4  UCHWAŁA NR XII/84/2020 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020
UCHWAŁA NR XII/84/2020
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 6 lutego 2020 r.

w sprawie określenia średn...
2020-02-12 0854 Czytano:359 razy » Przeczytaj artykuł
5  UCHWAŁA NR XII/85/2020 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
UCHWAŁA NR XII/85/2020
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 6 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie ...
2020-02-12 0855 Czytano:405 razy » Przeczytaj artykuł
6  UCHWAŁA NR XIII/86/2020 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
UCHWAŁA NR XIII/86/2020
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie...
2020-04-03 1329 Czytano:260 razy » Przeczytaj artykuł
7  UCHWAŁA NR XIII/87/2020 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Sokoły
UCHWAŁA NR XIII/87/2020
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie zmiany statutu Gm...
2020-04-03 1331 Czytano:265 razy » Przeczytaj artykuł
8  UCHWAŁA NR XIII/88/2020 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 31 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych gminy
UCHWAŁA NR XIII/88/2020
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 31 marca 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sp...
2020-04-03 1332 Czytano:277 razy » Przeczytaj artykuł
9  UCHWAŁA NR XIII/89/2020 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany statutu Centrum Integracji Społecznej w Sokołach
UCHWAŁA NR XIII/89/2020
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie zmiany statutu Ce...
2020-04-03 1333 Czytano:264 razy » Przeczytaj artykuł
10  UCHWAŁA NR XIII/90/2020 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie opinii dotyczącej nabycia nieruchomości w miejscowości Jeńki
UCHWAŁA NR XIII/90/2020
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie opinii dotyczące...
2020-04-03 1334 Czytano:309 razy » Przeczytaj artykuł
11  UCHWAŁA NR XIII/91/2020 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokoły
UCHWAŁA NR XIII/91/2020
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie Programu opieki n...
2020-04-03 1335 Czytano:282 razy » Przeczytaj artykuł
12  UCHWAŁA NR XIII/92/2020 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021 roku
UCHWAŁA NR XIII/92/2020
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie niewyrażenia zgo...
2020-04-03 1336 Czytano:252 razy » Przeczytaj artykuł
13  UCHWAŁA NR XIV/93/2020 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
UCHWAŁA NR XIV/93/2020
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżec...
2020-05-05 1428 Czytano:276 razy » Przeczytaj artykuł
14  UCHWAŁA NR XV/94/2020 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sokoły wotum zaufania
UCHWAŁA NR XV/94/2020
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia Wójto...
2020-07-08 1327 Czytano:123 razy » Przeczytaj artykuł
15  UCHWAŁA NR XV/95/2020 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sokoły za 2019 rok
UCHWAŁA NR XV/95/2020
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia spr...
2020-07-08 1329 Czytano:150 razy » Przeczytaj artykuł
16  UCHWAŁA NR XV/96/2020 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy
UCHWAŁA NR XV/96/2020
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolu...
2020-07-08 1331 Czytano:124 razy » Przeczytaj artykuł
17  UCHWAŁA NR XV/97/2020 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sokoły
UCHWAŁA NR XV/97/2020
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia skar...
2020-07-08 1337 Czytano:123 razy » Przeczytaj artykuł
18  UCHWAŁA NR XV/98/2020 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę lokalu użytkowego na okres do 3 lat której przedmiotem ...
UCHWAŁA NR XV/98/2020
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody ...
2020-07-08 1340 Czytano:168 razy » Przeczytaj artykuł
19  UCHWAŁA NR XV/99/2020 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
UCHWAŁA NR XV/99/2020
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie...
2020-07-08 1341 Czytano:172 razy » Przeczytaj artykuł
20  UCHWAŁA NR XV/100/2020 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Sokoły
UCHWAŁA NR XV/100/2020
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie odwołania Skarb...
2020-07-08 1345 Czytano:201 razy » Przeczytaj artykuł
21  UCHWAŁA NR XV/101/2020 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Sokoły
UCHWAŁA NR XV/101/2020
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania Skarb...
2020-07-08 1351 Czytano:188 razy » Przeczytaj artykuł
22  UCHWAŁA NR XVI/102/2020 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 3 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
UCHWAŁA NR XVI/102/2020
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 3 września 2020 r.

w sprawie zmian w budże...
2020-09-09 1501 Czytano:46 razy » Przeczytaj artykuł
23  UCHWAŁA NR XVI/103/2020 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 3 września 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny paliwa w gminie na rok szkolny 2020/2021
UCHWAŁA NR XVI/103/2020
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 3 września 2020 r.

w sprawie określenia ś...
2020-09-09 1502 Czytano:58 razy » Przeczytaj artykuł
24  UCHWAŁA NR XVI/104/2020 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 3 września 2020 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących zmiany granic gminy Sokoły
UCHWAŁA NR XVI/104/2020
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 3 września 2020 r.

w sprawie konsultacji sp...
2020-09-09 1503 Czytano:93 razy » Przeczytaj artykuł
25  UCHWAŁA NR XVI/105/2020 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 3 września 2020 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Prokuratora Rejonowego ...
UCHWAŁA NR XVI/105/2020
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 3 września 2020 r.

w sprawie przekazania do...
2020-09-09 1505 Czytano:74 razy » Przeczytaj artykuł
26  UCHWAŁA NR XVI/106/2020 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 3 września 2020 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
UCHWAŁA NR XVI/106/2020
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 3 września 2020 r.

w sprawie zaliczenia dr...
2020-09-09 1506 Czytano:95 razy » Przeczytaj artykuł
27  UCHWAŁA NR XVI/107/2020 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 3 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
UCHWAŁA NR XVI/107/2020
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 3 września 2020 r.

zmieniająca uchwałę w...
2020-09-09 1508 Czytano:98 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
2018 r.
2019 r.
2020 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» UCHWAŁA NR XII/81/2020 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę lokalu użytkowego na okres do 3 lat której przedmiotem ...
» UCHWAŁA NR XII/82/2020 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
» UCHWAŁA NR XII/83/2020 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
» UCHWAŁA NR XII/84/2020 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020
» UCHWAŁA NR XII/85/2020 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
» UCHWAŁA NR XIII/86/2020 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
» UCHWAŁA NR XIII/87/2020 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR XIII/88/2020 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 31 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych gminy
» UCHWAŁA NR XIII/89/2020 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany statutu Centrum Integracji Społecznej w Sokołach
» UCHWAŁA NR XIII/90/2020 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie opinii dotyczącej nabycia nieruchomości w miejscowości Jeńki

Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

e-mail: sekretariat@sokoly.pl