A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Wójt » Informacje Ogólne
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Deklaracja dostępności
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - WPN.420.70.2020.PS
» Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego - BI.6740.1.77.2020.AG
» Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego - BI.6740.1.74.2020.AG
» Przetarg nieograniczony na: „Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Sokołach i Szkoły Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2020/2021”
» O B W I E S Z C Z E N I E - 27.10.2020 r. XVII Sesja Rady Gminy Sokoły
Ilość wiadomości z działu 'Informacje Ogólne': 1
Informacje ogólne

Informacje ogólne

Wójt Gminy Sokoły – dr inż. Józef Zajkowski
wybrany w wyborach powszechnych,
pełni funkcję od 1.07.1991 r.

Wójt jest organem wykonawczym gminy. Wójt zapewnia wykonanie uchwał Rady i realizację zadań gminy określonych przepisami prawa i w tym celu kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
Wójt jest kierownikiem Urzędu Gminy, kieruje Urzędem na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi odpowiedzialność za wyniki pracy i jego funkcjonowanie.

Do kompetencji Wójta należy w szczególności:

· kierowanie bieżącymi sprawami Gminy,
· reprezentowanie Gminy na zewnątrz,
· przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
· określanie sposobu wykonywania uchwał rady oraz składanie sprawozdań z ich realizacji,
· podejmowanie decyzji w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym,
· wykonywanie budżetu gminy,
· powoływanie komisji przetargowych,
· zatwierdzanie wyników przetargów publicznych,
· zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników Urzędu,
· wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
· dokonywanie analizy oświadczeń majątkowych osób pełniących funkcje publiczne, składanych Wójtowi,
· zapewnienie należytego funkcjonowania i rozwoju gminnych jednostek organizacyjnych,
· wykorzystywanie inicjatyw lokalnych mających na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gmin,
· pełnienie funkcji Szefa Obrony Cywilnej oraz zapewnienie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej,
· wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
· udzielanie pełnomocnictwa w sprawach należących do jego kompetencji,
· zaciąganie zobowiązań w imieniu Gminy.

Wójt zapewnia realizację wszystkich zadań należących do gminy, o ile nie są one zastrzeżone do właściwości Rady. Wójt, jako organ wykonawczy gminy, podejmuje rozstrzygnięcia o charakterze ogólnym w drodze zarządzeń.
Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.
Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy.Data wprowadzenia: 2004-05-17 1445
Data upublicznienia:
Art. czytany: 10060 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wanda Barbara Idźkowska
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Informacje Ogólne
Przyjęcia interesantów
Zarządzenia Wójta
Zadania i kompetencje
Sprawozdania z pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami
Ostat. 10 wiadomości:

» Informacje ogólne

Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

e-mail: sekretariat@sokoly.pl