A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Deklaracja dostępności
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Deklaracja dostępności
» Ogłoszenie - sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych
» Ocena jakości wody - sierpień 2020 r.
» Przetarg nieograniczony pn. 'Budowa gminnego targowiska w Sokołach'
» UCHWAŁA NR XVI/107/2020 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 3 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
 • Wójt
 • Zarządzenia Wójta
 • Zarządzenia 2016 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 4.2016 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sokoły

  ZARZĄDZENIE NR 4.2016
  WÓJTA GMINY SOKOŁY
  z dnia 1 marca 2016 roku

  w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sokoły

  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) zarządzam, co następuje:
  § 1. Przyjąć i przedłożyć pod obrady X Sesji Rady Gminy projekty uchwał w następujących sprawach:
  1) przedłużenia czasu obowiązywania taryf za wodę na terenie gminy Sokoły;
  2) przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Sokoły;
  3) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę lokalu użytkowego na okres do 3 lat, której przedmiotem jest ten sam lokal;
  4) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokoły;
  5) udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Sokołach na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
  6) ustalenia kryteriów rekrutacji do Punktu Przedszkolnego w Sokołach i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokoły;
  7) zmian w budżecie gminy na 2016 rok;
  8) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokoły na lata 2016-2022;
  9) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017 r.
  § 2. Upoważnić do przedstawienia w czasie obrad projektów uchwał wraz z uzasadnieniem potrzeb ich podjęcia:
  1) Kierownik Ref. IGKRiP, o których mowa w § 1 pkt 1 – 5;
  2) Sekretarza Gminy, o których mowa w § 1 pkt 6;
  3) Skarbnika Gminy, o których mowa w § 1 pkt 7 – 9.
  § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt
  Józef Zajkowski


  Data wprowadzenia: 2016-03-09 0734
  Data upublicznienia: 2016-03-09
  Art. czytany: 2227 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
  Rejestr zmian:
  2016-03-10
  1. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Wojciech Maleszko

  2016-03-09
  2. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Wojciech Maleszko
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Centrlana Ewiddencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - wpis do działalności gospodarczej  Urząd Gminy Sokoły

  ul. Rynek Mickiewicza 10

  18-218 Sokoły


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek – Piątek

  7.30 - 15.30


  NIP 7221068224


  Regon 000536870


  Numer konta:

  90 8766 0005 0000 0824 2000 0010

  Bank Spółdzielczy

  w Sokołach

  Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
  tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

  e-mail: sekretariat@sokoly.pl