A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 28.06.2020 r.
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ocena o jakości wody - lipiec 2020
» Zaproszenie do składania ofert na 'Koszenie poboczy dróg gminnych na terenie gminy Sokoły w 2020 r.'
» Informacja z dnia 30.06.2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
» Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na rozgraniczenie nieruchomości
» OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r.
 • Wójt
 • Zarządzenia Wójta
 • Zarządzenia 2016 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 14.2016 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 13.05.2016 roku w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego gminy Sokoły i zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych ...

  ZARZĄDZENIE NR 14.2016
  WÓJTA GMINY SOKOŁY
  z dnia 13.05.2016 roku

  w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego gminy Sokoły i zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za 2015 rok

  Na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2013.885, 938, 1646 z 2014.379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195) oraz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1890), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ,613 z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015 r. poz. 4, poz. 978, 1045, 1166, 1333, 1844, 1893) zarządzam, co następuje:
  §1. Przyjmuję roczne sprawozdania finansowe gminy Sokoły za rok 2015, na które składają się:
  1. Bilans z wykonania budżetu gminy Sokoły,
  2. Bilans jednostki budżetowej - sprawozdanie łączne jednostek budżetowych,
  3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki - sprawozdanie łączne jednostek budżetowych,
  4. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) - sprawozdanie łączne jednostek budżetowych,
  §2. Zatwierdzam roczne sprawozdania finansowe instytucji kultury gminy Sokoły za rok 2015, na które składają się:
  1. Bilans Gminnej Biblioteki Publicznej,
  2. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) Gminnej Biblioteki Publicznej,
  3. Bilans Gminnego Ośrodka Kultury,
  4. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) Gminnego Ośrodka Kultury.
  §3. Przedłożyć roczne sprawozdanie finansowe gminy Sokoły za rok 2015 i roczne sprawozdania finansowe instytucji kultury gminy Sokoły za rok 2015 Radzie Gminy Sokoły.
  §4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Wójt
  Józef Zajkowski


  Data wprowadzenia: 2016-05-18 1128
  Data upublicznienia: 2016-05-18
  Art. czytany: 1477 razy

  » Bilans Biblioteka Publiczna Gminy Sokoły - rozmiar: 50906 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Bilans Gminny Ośrodek Kultury w Sokołach - rozmiar: 49023 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Bilans jednoski budżetowej - rozmiar: 139029 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Bilans z wykonania budżetu - rozmiar: 105107 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Rachunek zysków i strat -BPGS - rozmiar: 77748 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Rachunek zysków i strat łączne - rozmiar: 283105 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Rachunek zysków i strat - GOK - rozmiar: 88838 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Zestawienie zmian w funduszu jednostki - rozmiar: 102089 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Centrlana Ewiddencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - wpis do działalności gospodarczej  Urząd Gminy Sokoły

  ul. Rynek Mickiewicza 10

  18-218 Sokoły


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek – Piątek

  7.30 - 15.30


  NIP 7221068224


  Regon 000536870


  Numer konta:

  90 8766 0005 0000 0824 2000 0010

  Bank Spółdzielczy

  w Sokołach

  Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
  tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

  e-mail: sekretariat@sokoly.pl