A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Karty usług
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ocena o jakości wody - maj 2020 r.
» Obwieszczenie Wójta Gminy Sokoły z dnia 22.05.2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
» Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: ,,Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”
» Zaproszenie do składania ofert na „Budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie wsi Idźki-Wykno, gm. Sokoły”
» O B W I E S Z C Z E N I E - 19.05.2020 r. wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Sokoły
 • Rada Gminy
 • Uchwały rady gminy
 • Kadencja 2014-2018
 • Uchwały 2016 r.
 • UCHWAŁA NR XII/85/2016 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

  UCHWAŁA NR XII/85/2016
  RADY GMINY SOKOŁY
  z dnia 21 czerwca 2016 r.

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

  Na podstawie art.18 ust. 1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532 poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195) uchwala się, co następuje:
  § 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:
  1) zmianie w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu wynosi 19.852.756,04 zł, z tego:
  a) dochody bieżące w wysokości 19.614.756,04 zł,
  b) dochody majątkowe w wysokości 238.000 zł;
  2) zmianie w planie wydatków, zgodnie załącznikiem Nr 2. Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetu wynosi 21.006.021,64 zł, z tego:
  a) wydatki bieżące w wysokości 18.788.021,64 zł,
  b) wydatki majątkowe w wysokości 2.218.000 zł.
  2. Deficyt budżetu w wysokości 1.153.265,60 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, które będą przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.153.265,60 zł.
  § 2. Załącznik Nr 4 (plan przychodów i rozchodów budżetu gminy) do Uchwały Nr IX/61/2015 Rady
  Gminy Sokoły z dnia 29 grudnia 2015 r. brzmi zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.
  § 3. Załącznik Nr 5 (zestawienie planu dotacji), do Uchwały Nr IX/61/2015 Rady Gminy Sokoły z dnia 29
  grudnia 2015 r. brzmi zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.
  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  Przewodniczący Rady
  Hanna Maria Kurzyna


  Data wprowadzenia: 2016-07-01 0840
  Data upublicznienia: 2016-07-01
  Art. czytany: 1207 razy

  » UCHWAŁA NR XII/85/2016 - rozmiar: 762032 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Centrlana Ewiddencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - wpis do działalności gospodarczej  Urząd Gminy Sokoły

  ul. Rynek Mickiewicza 10

  18-218 Sokoły


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek – Piątek

  7.30 - 15.30


  NIP 7221068224


  Regon 000536870


  Numer konta:

  90 8766 0005 0000 0824 2000 0010

  Bank Spółdzielczy

  w Sokołach

  Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
  tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

  e-mail: sekretariat@sokoly.pl