A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Katalog usług
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Wybory sołtysów 2019
Wybory do izb rolniczych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zaproszenie do składania ofert na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP
» UCHWAŁA NR X/65/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokoły na lata 2019-2024
» UCHWAŁA NR X/64/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
» UCHWAŁA NR IX/58/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
» UCHWAŁA NR X/70/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony umowy użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność ...
 • Wójt
 • Zarządzenia Wójta
 • Zarządzenia 2016 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 26.2016 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok

  ZARZĄDZENIE NR 26.2016
  WÓJTA GMINY SOKOŁY
  z dnia 31 sierpnia 2016 r.

  w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok

  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446), w związku z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.), § 1 Uchwały Nr XXXII/165/10 Rady Gminy Sokoły z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:
  § 1. Zobowiązuje się kierowników referatów Urzędu Gminy Sokoły oraz dyrektorów jednostek podległych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok.
  § 2. Określa się zasady konstrukcji projektu budżetu na 2017 rok, założenia w zakresie prognozowania dochodów budżetowych i projektowania wydatków budżetowych na 2017 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
  § 3. Określa się zakres prac przy sporządzaniu materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2017 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
  § 4. Określa się wzory druków do projektu budżetu na 2017 rok zgodnie z Załącznikami od Nr 3 do Nr 12.
  § 5. Założenia określone w niniejszym Zarządzeniu mogą być modyfikowane i uzupełniane w zakresie i formie określonej przez Wójta Gminy Sokoły.
  § 6. Nadzór nad całokształtem prac związanych z przygotowaniem projektu uchwały budżetowej na 2017 rok sprawuje Skarbnik Gminy.
  § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt
  Józef Zajkowski


  Data wprowadzenia: 2016-09-21 0926
  Data upublicznienia: 2016-09-21
  Art. czytany: 1006 razy

  » Załączniki Nr 1-2 - rozmiar: 29189 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załączniki Nr 3-12 - rozmiar: 121344 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » Zarządzenie - rozmiar: 12946 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Centrlana Ewiddencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - wpis do działalności gospodarczej  Urząd Gminy Sokoły

  ul. Rynek Mickiewicza 10

  18-218 Sokoły


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek – Piątek

  7.30 - 15.30


  NIP 7221068224


  Regon 000536870


  Numer konta:

  90 8766 0005 0000 0824 2000 0010

  Bank Spółdzielczy

  w Sokołach

  Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
  tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

  e-mail: sekretariat@sokoly.pl