A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 28.06.2020 r.
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie Wójta Gminy Sokoły z dnia 28.07.2020r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
» Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2020 r.
» Wykaz osób prawnych i osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości udzielono ulg ...
» Przetarg nieograniczony na 'Budowę gminnego targowiska w Sokołach'
» ZARZĄDZENIE NR 28.2020 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
 • Wójt
 • Zarządzenia Wójta
 • Zarządzenia 2016 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 26.2016 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok

  ZARZĄDZENIE NR 26.2016
  WÓJTA GMINY SOKOŁY
  z dnia 31 sierpnia 2016 r.

  w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok

  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446), w związku z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.), § 1 Uchwały Nr XXXII/165/10 Rady Gminy Sokoły z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:
  § 1. Zobowiązuje się kierowników referatów Urzędu Gminy Sokoły oraz dyrektorów jednostek podległych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok.
  § 2. Określa się zasady konstrukcji projektu budżetu na 2017 rok, założenia w zakresie prognozowania dochodów budżetowych i projektowania wydatków budżetowych na 2017 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
  § 3. Określa się zakres prac przy sporządzaniu materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2017 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
  § 4. Określa się wzory druków do projektu budżetu na 2017 rok zgodnie z Załącznikami od Nr 3 do Nr 12.
  § 5. Założenia określone w niniejszym Zarządzeniu mogą być modyfikowane i uzupełniane w zakresie i formie określonej przez Wójta Gminy Sokoły.
  § 6. Nadzór nad całokształtem prac związanych z przygotowaniem projektu uchwały budżetowej na 2017 rok sprawuje Skarbnik Gminy.
  § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt
  Józef Zajkowski


  Data wprowadzenia: 2016-09-21 0926
  Data upublicznienia: 2016-09-21
  Art. czytany: 1345 razy

  » Załączniki Nr 1-2 - rozmiar: 29189 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załączniki Nr 3-12 - rozmiar: 121344 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » Zarządzenie - rozmiar: 12946 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
  Rejestr zmian:
  2016-09-21
  1. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Wojciech Maleszko
  2. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Wojciech Maleszko
  3. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Wojciech Maleszko
  4. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Wojciech Maleszko
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Centrlana Ewiddencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - wpis do działalności gospodarczej  Urząd Gminy Sokoły

  ul. Rynek Mickiewicza 10

  18-218 Sokoły


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek – Piątek

  7.30 - 15.30


  NIP 7221068224


  Regon 000536870


  Numer konta:

  90 8766 0005 0000 0824 2000 0010

  Bank Spółdzielczy

  w Sokołach

  Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
  tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

  e-mail: sekretariat@sokoly.pl