A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Wybory samorządowe 2018
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Katalog usług
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zaproszenie do składania ofert na „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 1.300.000,00 zł”
» Petycja w sprawie budowy wielofunkcyjnego obiektu sportowego typu 'ORLIK'
» O B W I E S Z C Z E N I E - 18.12.2018 r. wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Sokoły
» PROTOKÓŁ NR 1.2018 - 20.11.2018 r.
» ZARZĄDZENIE NR 47.2018 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 • Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
 • O B W I E S Z C Z E N I E - 20 marca 2018 roku (wtorek) XXVI Sesja Rady Gminy Sokoły

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Uprzejmie zawiadamiam Pana/Panią, że zwołałam XXVI Sesję Rady Gminy Sokoły na dzień 20 marca 2018 roku (wtorek).
  Otwarcie obrad nastąpi o godz. 10:00.
  Rada Gminy obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10.

  Porządek sesji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy.
  3. Informacja z pracy Wójta w okresie między sesjami.
  4. Przedstawienie informacji przez Dyrektora Polskiej Spółki Gazownictwa na temat budowy przyłączy gazowych na terenie gminy Sokoły.
  5. Przedstawienie informacji na temat zasad określania stawek na wodę i ścieki.
  6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podejmowane działania zmierzające do zmniejszenia przestępczości na terenie gminy.
  7. Zgłaszanie przez radnych wniosków, interpelacji i zapytań oraz udzielanie odpowiedzi.
  8. Rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  1) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przed-szkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Sokoły przez inne niż Gmina Sokoły osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich po-brania i wykorzystania;
  2) podziału Gminy Sokoły na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym;
  3) podziału gminy Sokoły na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
  4) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokoły;
  5) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na wynajem lokali użytkowych;
  6) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020;
  7) przystąpienia Gminy Sokoły do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich;
  8) zmian w budżecie gminy na 2018 rok;
  9) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokoły na lata 2018-2022;
  10) wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych gminy;
  11) udzielenia dotacji dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na dofinansowa-nie zadania pn. „Budowa pracowni tomografii komputerowej wraz z dostawą i instalacją tomografu”.
  9. Rozstrzygnięcie o wyodrębnieniu środków na utworzenie funduszu sołeckiego w 2019 r. i podjęcie uchwały w tej sprawie.
  10. Przedstawienie informacji z realizacji uchwał Rady Gminy podjętych w II półroczu 2017 r.
  11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Gminy Sokoły za 2017 rok.
  12. Przedstawienie sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy Sokoły za 2017 rok.
  13. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoho-lowych za 2017 rok.
  14. Dyskusja i wolne wnioski.
  15. Zamknięcie obrad.

  Sokoły, 2018.03.13

  Przewodniczący Rady
  Hanna Maria Kurzyna


  Data wprowadzenia: 2018-03-14 1313
  Data upublicznienia: 2018-03-14
  Art. czytany: 253 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Centrlana Ewiddencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - wpis do działalności gospodarczej  Urząd Gminy Sokoły

  ul. Rynek Mickiewicza 10

  18-218 Sokoły


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek – Piątek

  7.30 - 15.30


  NIP 7221068224


  Regon 000536870


  Numer konta:

  90 8766 0005 0000 0824 2000 0010

  Bank Spółdzielczy

  w Sokołach

  Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
  tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

  e-mail: sekretariat@sokoly.pl