A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Katalog usług
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Wybory sołtysów 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenie majątkowe Krzysztofa Grabowskiego
» Oświadczenie majątkowe Józefa Zajkowskiego
» Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Sokoły w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26.05.2019 r.
» UCHWAŁA NR IV/19/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokoły na lata 2019 - 2024
» Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Jamiołki-Kowale
 • Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
 • O B W I E S Z C Z E N I E - 24.04.2018 r. Sesja Rady Gminy Sokoły

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Uprzejmie zawiadamiam Pana/Panią, że zwołałam XXVII Sesję Rady Gminy Sokoły na dzień 24 kwietnia 2018 roku (wtorek).
  Otwarcie obrad nastąpi o godz. 10:00.
  Rada Gminy obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10.

  Porządek sesji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy.
  3. Informacja z pracy Wójta w okresie między sesjami.
  4. Zgłaszanie przez radnych wniosków, interpelacji i zapytań oraz udzielanie odpowiedzi.
  5. Prezentacja propozycji utworzenia inkubatora przetwórstwa rolno-spożywczego przy Zespo-le Szkół Rolniczych w Krzyżewie.
  6. Przedstawienie informacji na temat stanu zaawansowania prac przy projekcie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sokoły.
  7. Rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  1) zmian w budżecie gminy na 2018 rok;
  2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokoły na lata 2018-2022.
  8. Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 rok oraz przedstawienie po-trzeb w zakresie pomocy społecznej.
  9. Przedstawienie zasobów pomocy społecznej.
  10. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Sokoły z organiza-cjami pozarządowymi za 2017 r.
  11. Dyskusja i wolne wnioski.
  12. Zamknięcie obrad.


  Sokoły, 2018.04.18

  Przewodniczący Rady
  Hanna Maria Kurzyna


  Data wprowadzenia: 2018-04-18 1401
  Data upublicznienia: 2018-04-18
  Art. czytany: 379 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Centrlana Ewiddencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - wpis do działalności gospodarczej  Urząd Gminy Sokoły

  ul. Rynek Mickiewicza 10

  18-218 Sokoły


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek – Piątek

  7.30 - 15.30


  NIP 7221068224


  Regon 000536870


  Numer konta:

  90 8766 0005 0000 0824 2000 0010

  Bank Spółdzielczy

  w Sokołach

  Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
  tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

  e-mail: sekretariat@sokoly.pl