A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Katalog usług
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Wybory sołtysów 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenie majątkowe Krzysztofa Grabowskiego
» Oświadczenie majątkowe Józefa Zajkowskiego
» Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Sokoły w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26.05.2019 r.
» UCHWAŁA NR IV/19/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokoły na lata 2019 - 2024
» Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Jamiołki-Kowale
 • Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
 • O B W I E S Z C Z E N I E - 24 maja 2018 r. (czwartek) wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Gminy Sokoły

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Dnia 24 maja 2018 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sokoły odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Gminy Sokoły.

  Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Rozważenie możliwości ustanowienia ograniczonego prawa użytkowania wieczystego na działce gminnej w Sokołach.
  4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w następujących sprawach:
  1) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
  2) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksy-malnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i formy kształcenia, na które do-finansowanie jest przyznawane w 2018 roku;
  3) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów ob-jętych wychowaniem przedszkolnym i oddziałach przedszkolnych w szkołach podsta-wowych prowadzonych przez Gminę Sokoły;
  4) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla logopedów, pedagogów, psychologów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sokoły;
  5) zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach prowa-dzonych przez Gminę Sokoły.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

  Sokoły, 2018.05.24

  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  Katarzyna Komar

  Przewodniczący Komisji Rolnej
  Radosław Truskolawski

  Przewodniczący Komisji FGiRG
  Jarosław Jankowski

  Przewodniczący Komisji OKiSS
  Janusz Grabowski


  Data wprowadzenia: 2018-05-17 1327
  Data upublicznienia: 2018-05-17
  Art. czytany: 257 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Centrlana Ewiddencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - wpis do działalności gospodarczej  Urząd Gminy Sokoły

  ul. Rynek Mickiewicza 10

  18-218 Sokoły


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek – Piątek

  7.30 - 15.30


  NIP 7221068224


  Regon 000536870


  Numer konta:

  90 8766 0005 0000 0824 2000 0010

  Bank Spółdzielczy

  w Sokołach

  Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
  tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

  e-mail: sekretariat@sokoly.pl