A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Katalog usług
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Wybory sołtysów 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 21.2019 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego gminy Sokoły i zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych ...
» ZARZĄDZENIE NR 12.2019 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 r.
» O B W I E S Z C Z E N I E - 28 maja 2019 r. (wtorek) posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sokoły
» Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, tekstyliów i odzieży
» Informacja o wydaniu decyzji
 • Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
 • O B W I E S Z C Z E N I E - 21.06.2018 r. XXVIII Sesja Rady Gminy Sokoły

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Uprzejmie zawiadamiam Pana/Panią, że zwołałam XXVIII Sesję Rady Gminy Sokoły na dzień 21 czerwca 2018 roku (czwartek).
  Otwarcie obrad nastąpi o godz. 10:00.
  Rada Gminy obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10.

  Porządek sesji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy.
  3. Informacja z pracy Wójta w okresie między sesjami.
  4. Zgłaszanie przez radnych wniosków, interpelacji i zapytań oraz udzielanie odpowiedzi.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie:
  1) sprawozdania finansowego za rok 2017;
  2) sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
  6. Zapoznanie się z opinią RIO o sprawozdaniu.
  7. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Gminy Sokoły.
  8. Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej i opinią RIO o wniosku.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawoz-daniem z wykonania budżetu Gminy Sokoły za 2017 rok.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy.
  11. Rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  1) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sokoły.
  2) zmian w budżecie gminy na 2018 rok;
  3) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2018 roku;
  4) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sokoły;
  5) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla logopedów, pedagogów, psychologów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sokoły;
  6) zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Sokoły.
  12. Przedstawienie informacji z działalności instytucji kultury za 2017 rok.
  13. Dyskusja i wolne wnioski.
  14. Zamknięcie posiedzenia.

  Sokoły, 2018.06.13

  Przewodniczący Rady
  Hanna Maria Kurzyna


  Data wprowadzenia: 2018-06-14 0818
  Data upublicznienia: 2018-06-14
  Art. czytany: 311 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Centrlana Ewiddencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - wpis do działalności gospodarczej  Urząd Gminy Sokoły

  ul. Rynek Mickiewicza 10

  18-218 Sokoły


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek – Piątek

  7.30 - 15.30


  NIP 7221068224


  Regon 000536870


  Numer konta:

  90 8766 0005 0000 0824 2000 0010

  Bank Spółdzielczy

  w Sokołach

  Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
  tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

  e-mail: sekretariat@sokoly.pl