A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Wybory samorządowe 2018
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Katalog usług
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zaproszenie do składania ofert na „Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Sokoły w sezonie zimowym 2018/2019”
» PROTOKÓŁ Nr XXXI.2018 - 09.11.2018 r.
» Zaproszenie do składania ofert na ,, Wykonanie operatu szacunkowego..'
» Informacja o nagrywaniu sesji Rady Gminy Sokoły
» ZARZĄDZENIE NR 37.2018 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
 • Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
 • O B W I E S Z C Z E N I E - 21 sierpnia 2018 roku (czwartek) XXIX Sesja Rady Gminy Sokoły

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Uprzejmie zawiadamiam Pana/Panią, że zwołałam XXIX Sesję Rady Gminy Sokoły na dzień 21 sierpnia 2018 roku (czwartek).
  Otwarcie obrad nastąpi o godz. 10:00.
  Rada Gminy obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10.

  Porządek sesji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy.
  3. Informacja z pracy Wójta w okresie między sesjami.
  4. Zgłaszanie przez radnych wniosków, interpelacji i zapytań oraz udzielanie odpowiedzi.
  5. Prezentacja opracowania wykonanego przez Państwowy Instytut Geologiczny pn. „Studium możliwości występowania i wykorzystania wód podziemnych zaliczanych do kopalin na terenie gminy Sokoły”.
  6. Rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  1) zmian w budżecie gminy na 2018 rok;
  2) udzielenia dotacji dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem;
  3) udzielenia dotacji dla OSP w Bruszewie;
  4) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu;
  5) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
  6) utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast;
  7) wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sokoły na lata 2018-2022 oraz zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy;
  8) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę lokalu użytkowego na okres do 3 lat których przedmiotem jest ten sam lokal;
  9) uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
  10) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokoły;
  11) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi.
  7. Dyskusja i wolne wnioski.
  8. Zamknięcie posiedzenia.

  Sokoły, 2018.08.13

  Przewodniczący Rady
  Hanna Maria Kurzyna


  Data wprowadzenia: 2018-08-17 0952
  Data upublicznienia: 2018-08-17
  Art. czytany: 96 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Centrlana Ewiddencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - wpis do działalności gospodarczej  Urząd Gminy Sokoły

  ul. Rynek Mickiewicza 10

  18-218 Sokoły


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek – Piątek

  7.30 - 15.30


  NIP 7221068224


  Regon 000536870


  Numer konta:

  90 8766 0005 0000 0824 2000 0010

  Bank Spółdzielczy

  w Sokołach

  Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
  tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

  e-mail: sekretariat@sokoly.pl