A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Deklaracja dostępności
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych
» Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: ,,Dostawa węgla kamiennego (kostka) w ilości 20 ton o kaloryczności co najmniej 27 MJ/kg”
» Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: Rozgraniczenie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Bruszewo, oznaczonej w ewidencji gruntów ...
» ZARZĄDZENIE NR 3.2021 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 25.01.2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Sokoły przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany
» ZARZĄDZENIE NR 2.2021 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 25.01.2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 • Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
 • O B W I E S Z C Z E N I E - 24 stycznia 2019 r. (czwartek) wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, ...

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Dnia 24 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 10:30 w pokoju nr 14 Urzędu Gminy Sokoły odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Finansowo-Gospodarczej i Rozwoju Gminy, Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych oraz Komisji Rolnej Rady Gminy Sokoły.

  Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w następujących sprawach:
  a) regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sokoły;
  b) przyjęcia programu opieki na zabytkami gminy Sokoły na lata 2018-2021;
  c) wyznaczenia przedstawicieli do reprezentowania Gminy Sokoły w Stowarzyszeniu Gmin Górnej Narwi;
  d) wyznaczenia przedstawicieli do reprezentowania gminy Sokoły w Łomżyńskim Forum Samorządowym;
  e) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę lokalu użytkowego na okres do 3 lat, których przedmiotem jest ten sam lokal;
  f) opinii dotyczącej zbycia nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego z zasobu nieruchomości Gminy Sokoły;
  g) opinii dotyczącej oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste;
  h) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty;
  i) ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Sokoły na 2019 rok.
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

  Sokoły, 2019.01.15

  Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Janusz Grabowski

  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  Marek Czajkowski

  Przewodniczący Komisji Rolnej
  Radosław Truskolawski

  Przewodniczący Komisji FGiRG
  Tomasz Cimaszewski

  Przewodniczący Komisji OKiSS
  Jadwiga Sieniawska


  Data wprowadzenia: 2019-01-15 1350
  Data upublicznienia: 2019-01-15
  Art. czytany: 1140 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Centrlana Ewiddencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - wpis do działalności gospodarczej  Urząd Gminy Sokoły

  ul. Rynek Mickiewicza 10

  18-218 Sokoły


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek – Piątek

  7.30 - 15.30


  NIP 7221068224


  Regon 000536870


  Numer konta:

  90 8766 0005 0000 0824 2000 0010

  Bank Spółdzielczy

  w Sokołach

  Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
  tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

  e-mail: sekretariat@sokoly.pl