A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Deklaracja dostępności
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» O B W I E S Z C Z E N I E - 10.12.2020 r. XIX Sesja Rady Gminy Sokoły
» Obwieszczenie Wójta Gminy Sokoły z dnia 03.12.2020 r. ws. wszczęcia postępowania o wydanie decyzji celu publicznego
» UCHWAŁA NR XVIII/118/2020 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR XVIII/117/2020 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie opinii dotyczącej zbycia nieruchomości w drodze zamiany
» UCHWAŁA NR XVIII/116/2020 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
 • Gmina
 • Raporty o stanie gminy
 • Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Sokoły dotyczący przedstawienia przez Wójta Gminy Sokoły raportu o stanie gminy za 2018 r. ...

  Na sesji Rady Gminy Sokoły, która odbędzie się w dniu 25 czerwca 2019 r., o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej, ul. Rynek Mickiewicza 10, Wójt Gminy Sokoły przedstawi raport o stanie gminy, który obejmować będzie podsumowanie działalności za rok 2018, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy.

  Rada Gminy rozpatrzy raport o stanie gminy podczas czerwcowej sesji, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sokoły. Raport rozpatrywany będzie na sesji absolutoryjnej w pierwszej kolejności.

  Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców gminy Sokoły. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Gminy Sokoły przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy wotum zaufania.

  Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Sokoły pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Wzór zgłoszenia w załączeniu.

  Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Zgłoszenia mieszkańców Gminy Sokoły do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą do dnia 24 czerwca 2019 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, w godzinach od 7:30 do 15:30.

  Wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny jest w sekretariacie Urzędu Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10 oraz na stronie internetowej Urzędu.


  Data wprowadzenia: 2019-06-18 0903
  Data upublicznienia: 2019-06-18
  Art. czytany: 969 razy

  » Wzór zgłoszenia do udziału w debacie - rozmiar: 317545 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Centrlana Ewiddencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - wpis do działalności gospodarczej



  Urząd Gminy Sokoły

  ul. Rynek Mickiewicza 10

  18-218 Sokoły


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek – Piątek

  7.30 - 15.30


  NIP 7221068224


  Regon 000536870


  Numer konta:

  90 8766 0005 0000 0824 2000 0010

  Bank Spółdzielczy

  w Sokołach

  Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
  tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

  e-mail: sekretariat@sokoly.pl