A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 28.06.2020 r.
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ocena o jakości wody - lipiec 2020
» Zaproszenie do składania ofert na 'Koszenie poboczy dróg gminnych na terenie gminy Sokoły w 2020 r.'
» Informacja z dnia 30.06.2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
» Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na rozgraniczenie nieruchomości
» OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r.
 • Rada Gminy
 • Zawiadomienia o zwołaniu sesji
 • O B W I E S Z C Z E N I E - 25.06.2019 r. VII Sesja Rady Gminy Sokoły

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Uprzejmie zawiadamiam Pana/Panią, że zwołałem VII Sesję Rady Gminy Sokoły na dzień 25 czerwca 2019 roku (wtorek).
  Otwarcie obrad nastąpi o godz. 10:00.
  Rada Gminy obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sokołach, ul. Rynek Mickiewicza 10.

  Porządek sesji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu VI Sesji Rady Gminy.
  3. Informacja z pracy Wójta w okresie między sesjami.
  4. Informacja na temat projektu „Kultura dodaje skrzydeł” realizowanego przez Centrum Kuturalno-Biblioteczne w Sokołach.
  5. Informacja z działalności instytucji kultury za 2018 rok.
  6. Przedstawienie raportu o stanie gminy.
  7. Debata nad raportem.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Sokoły.
  9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie:
  1) sprawozdania finansowego za 2018 rok;
  2) sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
  10. Zapoznanie z opinią RIO o sprawozdaniu.
  11. Zapoznanie z informacją o stanie mienia Gminy Sokoły.
  12. Zapoznanie ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej i opinią RIO o wniosku.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawoz-daniem z wykonania budżetu Gminy Sokoły za 2018 rok.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy.
  15. Rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  1) zmian w budżecie gminy na 2019 rok;
  2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokoły na lata 2019-2024;
  3) udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu;
  4) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sokoły oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
  16. Przedstawienie raportu z realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska oraz Pro-gramu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest za okres 2017-2018.
  17. Wolne wnioski i informacje.
  18. Zamknięcie obrad.

  Sokoły, 2019.06.18

  Przewodniczący Rady
  Krzysztof Grabowski


  Data wprowadzenia: 2019-06-18 1309
  Data upublicznienia: 2019-06-18
  Art. czytany: 759 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
  Rejestr zmian:
  2019-06-18
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Wojciech Maleszko
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Centrlana Ewiddencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - wpis do działalności gospodarczej  Urząd Gminy Sokoły

  ul. Rynek Mickiewicza 10

  18-218 Sokoły


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek – Piątek

  7.30 - 15.30


  NIP 7221068224


  Regon 000536870


  Numer konta:

  90 8766 0005 0000 0824 2000 0010

  Bank Spółdzielczy

  w Sokołach

  Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
  tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

  e-mail: sekretariat@sokoly.pl