A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 28.06.2020 r.
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zaproszenie do składania ofert na „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2020 - w ramach przyznanej dotacji .........'
» ZARZĄDZENIE NR 27.2020 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
» Zaproszenie do składania ofert na „Zakup ciągnika komunalnego wraz z osprzętem tj. zamiatarką, kosiarką oraz pługiem odśnieżnym dla Gminy Sokoły”
» Zarządzenie Nr 24.2020 Wójta Gminy Sokoły z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia zasad uzyskania zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie gminy Sokoły
» Zarządzenie Nr 21.2020 Wójta Gminy Sokoły z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu
 • Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
 • O B W I E S Z C Z E N I E - 23 lipca 2019 r. wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Sokoły

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Dnia 23 lipca 2019 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sokoły odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Finansowo-Gospodarczej i Rozwoju Gminy, Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych oraz Komisji Rolnej Rady Gminy Sokoły.

  Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Omówienie i zajęcie stanowiska w sprawie zagospodarowania nieruchomości gminnych w miejscowości Bruszewo i Idźki Młynowskie.
  4. Omówienie i zajęcie stanowiska w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego.
  5. Omówienie spraw związanych z gospodarką odpadami.
  6. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
  7. Informacja z przeprowadzonych przez gminę przetargów na zagospodarowanie nieruchomości w Nowych Raciborach i w Waniewie.
  8. Informacja o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sokoły.
  9. Sprawy różne.
  10. Zamknięcie posiedzenia.


  Sokoły, 2019.07.16

  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  Marek Czajkowski

  Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Janusz Grabowski

  Przewodniczący Komisji FGiRG
  Tomasz Cimaszewski

  Przewodniczący Komisji OKiSS
  Jadwiga Sieniawska

  Przewodniczący Komisji Rolnej
  Radosław Truskolawski


  Data wprowadzenia: 2019-07-16 1450
  Data upublicznienia: 2019-07-16
  Art. czytany: 471 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
  Rejestr zmian:
  2019-07-26
  1. Typ zdarzenia: przeniesienie wiadomości do archiwum - Zmienił: Wojciech Maleszko
  2. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Wojciech Maleszko
  3. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Wojciech Maleszko

  2019-07-17
  4. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Wojciech Maleszko

  2019-07-16
  5. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Wojciech Maleszko
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Centrlana Ewiddencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - wpis do działalności gospodarczej  Urząd Gminy Sokoły

  ul. Rynek Mickiewicza 10

  18-218 Sokoły


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek – Piątek

  7.30 - 15.30


  NIP 7221068224


  Regon 000536870


  Numer konta:

  90 8766 0005 0000 0824 2000 0010

  Bank Spółdzielczy

  w Sokołach

  Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
  tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

  e-mail: sekretariat@sokoly.pl