A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Katalog usług
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Wybory sołtysów 2019
Wybory do izb rolniczych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» O B W I E S Z C Z E N I E - 28.01.2020 r. wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Sokoły
» Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: ,,Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowych stanowiących własność Gminy Sokoły”
» Obszarowa ocena jakości wody za rok 2019
» Nabór na stanowisko referenta w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
» Nabór na stanowisko Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Sokołach
 • Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Sokoły

  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SOKOŁY W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA O WYDANIE DECYZJI CELU PUBLICZNEGO DLA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA:

  Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) w związku z art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

  Wójt Gminy Sokoły
  z a w i a d a m i a

  że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku ul. Gen. S. Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok w imieniu której działa pełnomocnik- Dariusz Czapski Multiconsult Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
  „Budowa sieci gazu średniego ciśnienia na działce Nr 167/3 położonej w obrębie gruntów wsi Kruszewo Brodowo, gmina Sokoły.”

  Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Gminy Sokoły ul. Rynek Mickiewicza 10, Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Promocji pokój Nr 28, tel. 86/4763010 wew. 328, w godzinach od 7³º- 15³º.
  Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  Wójt
  Józef Zajkowski


  Data wprowadzenia: 2019-11-08 1214
  Data upublicznienia: 2019-11-08
  Art. czytany: 123 razy

  » Obwieszczenie Wójta Gminy Sokoły - rozmiar: 388236 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Centrlana Ewiddencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - wpis do działalności gospodarczej  Urząd Gminy Sokoły

  ul. Rynek Mickiewicza 10

  18-218 Sokoły


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek – Piątek

  7.30 - 15.30


  NIP 7221068224


  Regon 000536870


  Numer konta:

  90 8766 0005 0000 0824 2000 0010

  Bank Spółdzielczy

  w Sokołach

  Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
  tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

  e-mail: sekretariat@sokoly.pl