A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Karty usług
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ocena o jakości wody - maj 2020 r.
» Obwieszczenie Wójta Gminy Sokoły z dnia 22.05.2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
» Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: ,,Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”
» Zaproszenie do składania ofert na „Budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie wsi Idźki-Wykno, gm. Sokoły”
» O B W I E S Z C Z E N I E - 19.05.2020 r. wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Sokoły
 • Rada Gminy
 • Zawiadomienia o zwołaniu sesji
 • O B W I E S Z C Z E N I E - 26.11.2019 r. X Sesja Rady Gminy Sokoły

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Uprzejmie zawiadamiam Pana/Panią, że zwołałem X Sesję Rady Gminy Sokoły na dzień 26 listopada 2019 roku (wtorek).
  Otwarcie obrad nastąpi o godz. 10:00.
  Rada Gminy obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sokołach, ul. Rynek Mickiewicza 10.

  Porządek sesji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu IX Sesji Rady Gminy.
  3. Informacja z pracy Wójta w okresie między sesjami.
  4. Prelekcja na temat: Możliwości wsparcia finansowego dla osób fizycznych w ramach pro-gramów: „Czyste powietrze” i „Mój prąd”.
  5. Rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  1) określenia stawek podatku od nieruchomości;
  2) zmian w budżecie gminy na 2019 r.;
  3) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokoły na lata 2019-2024;
  4) regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Sokoły;
  5) Programu współpracy Gminy Sokoły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok;
  6) rozpatrzenia skargi na wójta gminy;
  7) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu;
  8) wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony umowy użyczenia części nieru-chomości stanowiącej własność Gminy Sokoły.
  6. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Sokoły przyjętych w I półroczu 2019 r.
  7. Wolne wnioski i informacje.
  8. Zamknięcie obrad.

  Sokoły, 2019.11.15

  Przewodniczący Rady
  Krzysztof Grabowski


  Data wprowadzenia: 2019-11-15 1233
  Data upublicznienia: 2019-11-15
  Art. czytany: 354 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Centrlana Ewiddencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - wpis do działalności gospodarczej  Urząd Gminy Sokoły

  ul. Rynek Mickiewicza 10

  18-218 Sokoły


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek – Piątek

  7.30 - 15.30


  NIP 7221068224


  Regon 000536870


  Numer konta:

  90 8766 0005 0000 0824 2000 0010

  Bank Spółdzielczy

  w Sokołach

  Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
  tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

  e-mail: sekretariat@sokoly.pl