A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 28.06.2020 r.
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR XV/99/2020 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
» UCHWAŁA NR XV/101/2020 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR XV/100/2020 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR XV/99/2020 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
» UCHWAŁA NR XV/98/2020 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę lokalu użytkowego na okres do 3 lat której przedmiotem ...
 • Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
 • Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego

  Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego

  Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2020 r. poz. 246 ze zm.), zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) informuję, iż postanowieniem z dnia 15 maja 2020 r., znak BI.6740.3.6.2019, sprostowano na wniosek strony oraz z urzędu oczywiste omyłki w ostatecznej decyzji Starosty Wysokomazowieckiego nr 9/2019 z dnia 17 września 2019 r., znak: BI.6740.3.6.2019, sprostowanej postanowieniem z dnia 24 października 2019 r., zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej (ul. Krzewina) w m. Sokoły wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej” wraz z zatwierdzeniem podziału nieruchomości.
  Z treścią postanowienia można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.
  W związku ze zmianą organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem w okresie zagrożenia epidemicznego (od dnia 13 marca 2020 r.) powyższe będzie realizowane drogą telefoniczną lub mailową. (tel. 86 2752417, wew. 41, e-mail: a.janowicz@wysokomazowiecki.pl) poprzez przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej przez pracownika organu, żądanej dokumentacji na adres wskazany przez stronę.
  Dodatkowo zapoznanie się z aktami sprawy będzie możliwe po uprzednim kontakcie pod wskazanym numerem telefonu w celu ustalenia konkretnego dnia i godziny. Strona, która chciałaby skorzystać w siedzibie organu z prawa zapoznania się z dokumentacją i wykonania jej kopii proszona jest o zaopatrzenie się we własny sprzęt (aparat fotograficzny, telefon komórkowy, kartkę i długopis do sporządzenia odpisu lub notatek).
  Pouczenie o przysługujących środkach zażalenia zawarte jest w postanowieniu. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie postanowienia przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
  Dzień publicznego obwieszczenia: 18.05.2020 r.


  Data wprowadzenia: 2020-05-18 1357
  Data upublicznienia: 2020-05-18
  Art. czytany: 141 razy

  » Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego - rozmiar: 435701 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Centrlana Ewiddencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - wpis do działalności gospodarczej  Urząd Gminy Sokoły

  ul. Rynek Mickiewicza 10

  18-218 Sokoły


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek – Piątek

  7.30 - 15.30


  NIP 7221068224


  Regon 000536870


  Numer konta:

  90 8766 0005 0000 0824 2000 0010

  Bank Spółdzielczy

  w Sokołach

  Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
  tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

  e-mail: sekretariat@sokoly.pl