Zgodnie z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie od dnia 16.11.2010 r. nastąpiło uproszczenie zasad przetwarzania danych w wykazie.

Dotychczasowy podział na dziewięć kart został zastąpiony jednym, uproszczonym wzorem, co znacznie usprawnia pracę. Dodatkowo został ujednolicony mechanizm wyszukiwania kart.

Nowy System Informacji o Środowisku jest w pełni zgodny z aktualnymi przepisami prawa i jest dostępny na stronie https://system.sios.pl/search