A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Deklaracja dostępności
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - DOOŚ-WDŚ.ZII.420.80.2018.EK.32
» Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego - AB-I.7840.5.30.2020.WB
» Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - WPN.420.70.2020.PS
» Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego - BI.6740.1.77.2020.AG
» Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego - BI.6740.1.74.2020.AG
 • Przetargi, zamówienia publiczne
 • Ogłoszenie - sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych

  Gmina Sokoły z siedzibą w Sokołach przy ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły ogłasza, że w dniu
  29.10.2020 r. o godz. 11:00 w pokoju nr 5 odbędzie się drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne wraz z infrastrukturą towarzyszącą z zasobu nieruchomości Gminy Sokoły, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:
  - numer 214/5 o pow. 0,1431 ha, położona w obrębie wsi Kruszewo-Głąby, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW LM1W/00015948/4,
  - numer 214/6 o pow. 0,1020 ha, położona w obrębie Kruszewo-Głąby, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW LM1W/00015948/4.
  Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Cena wywoławcza działki numer 214/5 wynosi 86.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100). Do ceny doliczono podatek VAT 23%.
  Wartość minimalnego postąpienia: 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100).
  Wadium w kwocie 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Gminy w Sokołach: Bank Spółdzielczy w Sokołach nr 77876600050000082420000050, w terminie do 23.10.2020 r.
  do godz. 24:00.
  Cena wywoławcza działki numer 214/6 wynosi 67.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100). Do ceny doliczono podatek VAT 23%.
  Wartość minimalnego postąpienia: 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100).
  Wadium w kwocie 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Gminy w Sokołach: Bank Spółdzielczy w Sokołach nr 77876600050000082420000050, w terminie do 23.10.2020 r.
  do godz. 24:00.
  Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień uznania konta bankowego Organizatora przetargu tj. najpóźniej do dnia 23.10.2020 r. do godz. 24:00.
  Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
  Nieprzystąpienie bez usprawiedliwienia osoby ustalonej jako nabywcy nieruchomości do zawarcia aktu notarialnego w ustalonym miejscu i terminie i niewpłacenie kwoty ustalonej w wyniku przetargu przed zawarciem aktu notarialnego powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.

  Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Sokołach: pokój numer 20, tel. (86) 476-30-10 wew. 325 oraz na stronie internetowej www.ugsokoly.bip.podlaskie.pl.


  Data wprowadzenia: 2020-09-18 1449
  Data upublicznienia: 2020-09-18
  Art. czytany: 208 razy

  » Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - rozmiar: 2274402 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Cezary Czarkowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Centrlana Ewiddencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - wpis do działalności gospodarczej  Urząd Gminy Sokoły

  ul. Rynek Mickiewicza 10

  18-218 Sokoły


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek – Piątek

  7.30 - 15.30


  NIP 7221068224


  Regon 000536870


  Numer konta:

  90 8766 0005 0000 0824 2000 0010

  Bank Spółdzielczy

  w Sokołach

  Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
  tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

  e-mail: sekretariat@sokoly.pl