A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Katalog usług
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Wybory sołtysów 2019
Wybory do izb rolniczych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» O B W I E S Z C Z E N I E - 17.12.2019 r. wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Sokoły
» Zaproszenie do składania ofert na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP
» UCHWAŁA NR X/65/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokoły na lata 2019-2024
» UCHWAŁA NR X/64/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
» UCHWAŁA NR IX/58/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
 • Jednostki organizacyjne
 • Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
 • Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

  Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

  Osoby zatrudnione w Ośrodku Pomocy Społecznej

  1. Kierownik OPS - Grażyna Antończuk
  2. Z-ca kierownika - Teresa Żołobkiewicz
  3. Starszy pracownik socjalny - Ewa Ciborowska
  4. Referent ds. świadczeń - Małgorzata Sadowska  Do obowiązków Kierownika należy:

  Kierownik kieruje pracą Ośrodka oraz dokonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do zatrudnionych w Ośrodku pracowników.

  * reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,
  * organizowanie pracy,
  * sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań przez poszczególnych pracowników Ośrodka,
  * odpowiedzialność za powierzone mu mienie,
  * odpowiedzialność za prawidłowość sporządzenia planu przychodów i rozchodów Ośrodka
  oraz realizację tego planu,
  * zapewnienie wykonywania zadań wynikających z uchwał organów gminy oraz aktów
  prawnych wyższego rzędu,
  * przygotowywanie projektów uchwał organów gminy w sprawach dotyczących pomocy
  społecznej,
  * składanie Radzie rocznych sprawozdań z działalności Ośrodka oraz opracowywanie
  wniosków do budżetu gminy dotyczących zapotrzebowania na środki finansowe,
  * sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu działania Ośrodka,
  * załatwianie spraw i wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej
  należących do właściwości gminy na podstawie udzielonego upoważnienia przez Wójta
  Gminy
  * prowadzenie postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także wydawanie w tych
  sprawach decyzji, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy
  * nadzór nad realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i
  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


  Data wprowadzenia: 2005-04-06 1443
  Data upublicznienia: 2005-04-06
  Art. czytany: 4012 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wanda Barbara Idźkowska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Centrlana Ewiddencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - wpis do działalności gospodarczej  Urząd Gminy Sokoły

  ul. Rynek Mickiewicza 10

  18-218 Sokoły


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek – Piątek

  7.30 - 15.30


  NIP 7221068224


  Regon 000536870


  Numer konta:

  90 8766 0005 0000 0824 2000 0010

  Bank Spółdzielczy

  w Sokołach

  Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
  tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

  e-mail: sekretariat@sokoly.pl