A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 28.06.2020 r.
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ocena o jakości wody - lipiec 2020
» Zaproszenie do składania ofert na 'Koszenie poboczy dróg gminnych na terenie gminy Sokoły w 2020 r.'
» Informacja z dnia 30.06.2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
» Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na rozgraniczenie nieruchomości
» OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r.
III/21/2015 - zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Sokołach

Z dnia: 10 marca 2015 r.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423) uchwala się, co następuje:
§ 1. W statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Sokołach stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXII/132/05 Rady Gminy Sokoły z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sokołach (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 270, poz. 3169) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 ust. 1 dodaje się pkt 11, 12, 13 i 14 w brzmieniu:
„11) wykonywanie zadań z zakresu turystyki i rekreacji oraz promocji walorów turystycznych gminy;
12) administrowanie budynkiem GOK i placem rekreacyjnym w Sokołach;
13) administrowanie budynkiem Centrum Informacji Turystycznej w Waniewie i towarzyszącą
infrastrukturą turystyczną, tj.: placem zabaw, boiskiem, wiatą, kładką;
14) współpraca z mediami i instytucjami działającymi w zakresie turystyki i rekreacji.”;
2) w § 6 ust. 2 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) obsługi klientów Centrum Informacji Turystycznej w Waniewie w zakresie informacji turystycznej.”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Hanna Maria Kurzyna


Data wprowadzenia: 2015-12-01 1443
Data upublicznienia: 2015-12-01
Art. czytany: 1108 razy

» UCHWAŁA NR III/21/2015 - rozmiar: 172421 bajtów
Typ pliku: application/pdf
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Centrlana Ewiddencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - wpis do działalności gospodarczejUrząd Gminy Sokoły

ul. Rynek Mickiewicza 10

18-218 Sokoły


Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek

7.30 - 15.30


NIP 7221068224


Regon 000536870


Numer konta:

90 8766 0005 0000 0824 2000 0010

Bank Spółdzielczy

w Sokołach

Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

e-mail: sekretariat@sokoly.pl