A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Katalog usług
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Wybory sołtysów 2019
Wybory do izb rolniczych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach OKW
» UCHWAŁA NR VIII/51/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
» Oświadczenie majątkowe Ireneusza Marka Bokiny
» Informacja dotycząca wyłożenia przynęty ze szczepionką do zwalczania wścieklizny u lisów wolnożyjących
» O B W I E S Z C Z E N I E - 19.09.2019 r. wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Sokoły
 • Budżet i finanse
 • Budżet
 • Budżet 2006 r.
 • Projekt budżetu na 2006 r.

  Zarządzenie Nr 27/05
  Wójta Gminy Sokoły
  z dnia 15 listopada 2005 roku

  w sprawie projektu budżetu gminy na 2006 rok

  Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 172, poz. 1441), art. art. 119, 120, 121 ust. 1, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594 i Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) oraz uchwały Nr XV/54/99 Rady Gminy Sokoły z dnia 12 października 1999 roku w sprawie zakresu, trybu i terminów prac nad projektem uchwały budżetowej,
  zarządzam, co następuje:

  § 1

  Ustalam:

  1. projekt budżetu gminy na 2006 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

  2. objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

  3. informację o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

  § 2

  Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

  § 3

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Wójt Gminy
  Józef Zajkowski


  Data wprowadzenia: 2006-01-17 1111
  Data upublicznienia: 2006-01-17
  Art. czytany: 3345 razy

  » Dotacje dla instytucji kultury i innych podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publ. - rozmiar: 52224 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Sokoły - rozmiar: 32768 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Objaśnienia do projektu budżetu gminy Sokoły na rok 2006. - rozmiar: 1156415 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Plan przychodów i rozchodów na 2006 rok - rozmiar: 23552 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2006 r. - rozmiar: 40448 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Prognozowana sytuacja finansowa gminy Sokoły na lata 2006-2010 - rozmiar: 84480 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Projekt budżetu gminy na 2006 rok, w formie uchwały budżetowej Rady Gminy - rozmiar: 314368 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Projekt budżetu gminy na 2006 rok (Załącznik Nr 1 do Zarządzenia) - rozmiar: 283136 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » Projekt budżetu gminy na 2006 rok (Załącznik Nr 2 do Zarządzenia) - rozmiar: 675840 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok - rozmiar: 33792 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego - rozmiar: 387808 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 2 i 3 do informacji o stanie mienia komunalnego - rozmiar: 84480 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w roku 2006 - rozmiar: 25088 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006 roku - rozmiar: 22016 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wanda Barbara Idźkowska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Centrlana Ewiddencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - wpis do działalności gospodarczej  Urząd Gminy Sokoły

  ul. Rynek Mickiewicza 10

  18-218 Sokoły


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek – Piątek

  7.30 - 15.30


  NIP 7221068224


  Regon 000536870


  Numer konta:

  90 8766 0005 0000 0824 2000 0010

  Bank Spółdzielczy

  w Sokołach

  Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
  tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

  e-mail: sekretariat@sokoly.pl