A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 28.06.2020 r.
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie Wójta Gminy Sokoły z dnia 28.07.2020r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
» Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2020 r.
» Wykaz osób prawnych i osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości udzielono ulg ...
» Przetarg nieograniczony na 'Budowę gminnego targowiska w Sokołach'
» ZARZĄDZENIE NR 28.2020 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
 • Wójt
 • Zarządzenia Wójta
 • Zarządzenia 2006 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 2/06 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w 2006 roku

  ZARZĄDZENIE NR 2/06
  WÓJTA GMINY SOKOŁY

  z dnia 31 stycznia 2006 roku

  w sprawie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w 2006 roku

  Na podstawie art. 17 ust. 7, art. 18 ust.4 i art. 20 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, Nr 277 poz. 2742, Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1496 ) w związku z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin ( Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850 ) zarządza się, co następuje:
  § 1. 1. Ustala się wytyczne w sprawie realizacji zadań obronnych w gminie Sokoły w roku 2006 stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.
  2. Ustala się wytyczne w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w gminie Sokoły w roku 2006 stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia.
  § 2. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych i zakładów pracy działających na terenie gminy do realizacji zadań określonych w wytycznych, o których mowa w § 1.
  § 3. Nadzór i koordynację nad realizacją zadań obronnych i obrony cywilnej powierza się podinspektorowi ds. pozamilitarnych przygotowań obronnych w Urzędzie Gminy w Sokołach.
  § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Wójt Gminy Sokoły

  Józef Zajkowski


  Data wprowadzenia: 2006-04-05 1411
  Data upublicznienia: 2006-04-05
  Art. czytany: 3641 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
  Rejestr zmian:
  2006-04-05
  1. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Wojciech Maleszko
  2. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Wojciech Maleszko
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Centrlana Ewiddencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - wpis do działalności gospodarczej  Urząd Gminy Sokoły

  ul. Rynek Mickiewicza 10

  18-218 Sokoły


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek – Piątek

  7.30 - 15.30


  NIP 7221068224


  Regon 000536870


  Numer konta:

  90 8766 0005 0000 0824 2000 0010

  Bank Spółdzielczy

  w Sokołach

  Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
  tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

  e-mail: sekretariat@sokoly.pl