A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 28.06.2020 r.
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie Wójta Gminy Sokoły z dnia 28.07.2020r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
» Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2020 r.
» Wykaz osób prawnych i osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości udzielono ulg ...
» Przetarg nieograniczony na 'Budowę gminnego targowiska w Sokołach'
» ZARZĄDZENIE NR 28.2020 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
 • Wójt
 • Zarządzenia Wójta
 • Zarządzenia 2006 r.
 • ZARZĄDZENIE Nr 12/06 Wójta Gminy Sokoły z dnia 27 czerwca 2006 r.

  ZARZĄDZENIE Nr 12/06
  Wójta Gminy Sokoły
  z dnia 27 czerwca 2006r.

  w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy:
  ubiegający się o uzyskanie zezwoleń w zakresie odbioru odpadów komunalnych,
  opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

  Na podstawie art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008) oraz § 1, 2, 3, 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz.U. z 2006r. Nr 5 poz. 33), zarządzam co następuje:
  § 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na:
  1) odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia,
  2) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia,
  3) ochronę przed bezdomnymi zwierzętami – stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia,
  4) prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części – stanowi załącznik Nr 4 do zarządzenia.
  § 2. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej gminy Sokoły oraz w Biuletynie Informacji Publicznej a także w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń.
  § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Wójt

  mgr inż. Józef Zajkowski  Data wprowadzenia: 2006-07-04 1244
  Data upublicznienia: 2006-07-04
  Art. czytany: 2577 razy

  » ZARZĄDZENIE NR 12/06 - rozmiar: 54784 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
  Rejestr zmian:
  2006-07-04
  1. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Wojciech Maleszko
  2. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Wojciech Maleszko
  3. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Wojciech Maleszko
  4. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Wojciech Maleszko
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Centrlana Ewiddencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - wpis do działalności gospodarczej  Urząd Gminy Sokoły

  ul. Rynek Mickiewicza 10

  18-218 Sokoły


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek – Piątek

  7.30 - 15.30


  NIP 7221068224


  Regon 000536870


  Numer konta:

  90 8766 0005 0000 0824 2000 0010

  Bank Spółdzielczy

  w Sokołach

  Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
  tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

  e-mail: sekretariat@sokoly.pl