A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Katalog usług
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Wybory sołtysów 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do izb rolniczych
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekty uchwał na VII sesję
» ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie pn.: „Zakup, montaż i wdrożenie systemu nagrywania, transmisji i obsługi posiedzeń Rady Gminy”
» O B W I E S Z C Z E N I E - 25.06.2019 r. VII Sesja Rady Gminy Sokoły
» Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Sokoły dotyczący przedstawienia przez Wójta Gminy Sokoły raportu o stanie gminy za 2018 r. ...
» Oświadczenie majątkowe Krzysztofa Grabowskiego
XXIII/142/2017 - zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołach

Z dnia: 12 września 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, poz. 1583, poz. 1948; poz. 2174; z 2017 r. poz. 38, poz. 60, poz. 624, poz. 777, poz. 1292, poz. 1428, poz. 1475) uchwala się, co następuje:
§ 1. W statucie Ośrodka Pomocy Społecznej, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XVII/110/2016 Rady Gminy Sokoły z dnia 29 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 207) zmienionym uchwałą Nr XX/123/2017 Rady Gminy Sokoły z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołach (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 2197) wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się § 9;
2) §10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3) strukturę organizacyjną Ośrodka, podział zadań i odpowiedzialności pracowników oraz zasady funkcjonowania Ośrodka określa regulamin organizacyjny, zatwierdzony przez kierownika Ośrodka.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokoły.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Hanna Maria Kurzyna


Data wprowadzenia: 2017-09-25 1032
Data upublicznienia: 2017-09-25
Art. czytany: 454 razy

» UCHWAŁA NR XXIII/142/2017 - rozmiar: 93167 bajtów
Typ pliku: application/pdf
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Centrlana Ewiddencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - wpis do działalności gospodarczejUrząd Gminy Sokoły

ul. Rynek Mickiewicza 10

18-218 Sokoły


Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek

7.30 - 15.30


NIP 7221068224


Regon 000536870


Numer konta:

90 8766 0005 0000 0824 2000 0010

Bank Spółdzielczy

w Sokołach

Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

e-mail: sekretariat@sokoly.pl